Roser skjerping av straff for sovevoldtekter

I to nye rettsavgjørelser fra Høyesterett heves straffene for seksuelle overgrep mot sovende kvinner. Bistandsadvokat Hege Salomon synes det er positivt at skjerpet lovgivning får praktiske konsekvenser.

Hege Salomon

Bistandsadvokat Hege Salomon mener det er positivt at Høyesterett skjerper straffene for sovevoldtekter.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Denne uken kom Høyesterett med to avgjørelser som gjelder seksuell omgang med sovende kvinner. Den ene saken gjelder et forhold fra august 2011, der en mann forgrep seg på en kvinne på et hotell i Tromsø, mens fornærmede var beruset og sov.

Overgrepet mot kvinnen, som var 26 år yngre enn den da 51 år gamle gjerningsmannen, skjedde ikke i form av samleie. I dommen heter det imidlertid at saken gjelder «straffutmåling for voldtekt til seksuell omgang av kvinne som på grunn av beruselse var ute av stand til å motsette seg handlingen».

I april i fjor ble mannen dømt til fengsel i ett år i Nord-Troms tingrett, noe både påtalemyndigheten og tiltalte anket. I september samme år kom lagmannsretten til at passende straff var fengsel i to år og ni måneder. Også denne gang anket tiltalte.

Denne uken kom avgjørelsen fra Høyesterett. I den heter det at 52-åringen dømmes til fengsel i tre år for overgrepet mot kvinnen, som er i familie med tiltaltes samboer.

Artikkelen fortsetter.

Sovevoldtekt Tromsø

På dette hotellet i Tromsø forgrep en da 51 år gammel mann seg på en 25 år gammel jente.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Gjenspeiler intensjonene

Hege Salomon har lang erfaring som bistandsadvokat i voldtektssaker, og mottok i 2006 Dixi-prisen for sitt arbeid for voldtatte. Hun synes det er positivt at Høyesterett skjerper straffene for overgrep mot kvinner som ikke er i stand til å motsette seg overgrep og voldtekt.

– Jeg synes det er positivt at straffenivået nå gjenspeiler lovgivers intensjoner. Det er veldig fint å se at endringen i straffenivået kommer gjennom i Høyesterett, siden dette er noe de øvrige rettsinstansene følger opp.

Salomon peker på lovendringene som ble innført i straffeloven i 2010. Disse slår fast at minstestraffen for voldtekt skulle heves, og at straffnivået for andre seksualforbrytelser skulle opp, i gjennomsnitt med 30 prosent.

Hun er glad for at Høyesterett gjenspeiler dette i de nye avgjørelsene om såkalte sovevoldtekter. I en rapport Kripos publiserte i februar, kommer det fram at 58 prosent av voldtektsofrene kjente gjerningsmannen fra før. 90 prosent av ofrene som ble voldtatt i forbindelse med fest var beruset.

– Gradvis økning

Ståle Eskeland

Professor i Ståle Eskeland tror dommene er et uttrykk for at straffene for voldtekt også skjerpes i praksis.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland, mener man må se på de strenge straffene fra Høyesterett med bakgrunn i innskjerpingen som kom for to år siden.

– Jeg ville ikke blitt overrasket hvis dette er Høyesterett her har gitt uttrykk for at straffenivået skal økes gradvis. Hvis man ser på økningen i straff i disse to sakene, er det ikke dramatisk, sier Eskeland, som presiserer at han ikke har lest begrunnelsen for dommene.

Han sier at det er uvanlig at Høyesterett øker straffene dramatisk, da dette er lovgivers oppgave.

– Vanlig problemstilling

Den andre høyesterettsavgjørelsen som kom denne uken, gjelder et forhold som skjedde i Ålesund i desember 2011. Den fornærmede kvinnen sovnet beruset på sofaen til en venn etter et vorspiel. Tiltalte forgrep seg da på kvinnen, som våknet naken like etter. Heller ikke i dette tilfellet er det gjennomført samleie.

Den tiltalte innrømmet overgrepet i avhør, etter at kvinnen hadde anmeldt det til politiet. I Sunnmøre tingrett ble mannen dømt til fengsel i to år, men anket til lagmannsretten. Lagmannsretten reduserte straffen til ett år og seks måneder, og la vekt på mannens tilståelse.

Dette ble anket av påtalemyndigheten, og i den ferske avgjørelsen fra Høyesteret er straffen igjen hevet til to år. I begrunnelsen vises det blant annet til Prop. 97 L, som altså er forslaget der det foreslås at straffene for seksualforbrytelser skal økes.

Salomon forteller at problemstillingen i de to sakene, unge jenter som ikke er i stand til å gjøre motstand mot en eventuell overgriper, er vanlig i voldtektssaker.

– Dette er vanlig i denne typen saker, og det er særlig unge jenter som er utsatt, sier Salomon.

– Kan få betydning i Øygard-saken

Salomon håper innskjerpingen i Høyesterett kan gi utslag for andre overgrepssaker, også dem som gjelder barn.

– Jeg håper at dette blir fulgt opp i andre typer saker med seksualforbrytelser, som for eksempel overgrep mot barn, sier Salomon.

Hun trekker fram Øygard-saken, der begge parter har anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. Det er ventet at de vil avgjøre om ankene tas til følge i løpet av tre-fire uker.

– Hvis man ser på Øygard-saken, mener jeg det er et misforhold mellom straffen i lagmannsretten, hvor lenge overgrepene skal ha pågått, og aldersforskjellen mellom tiltalte og fornærmede. Det vil bli spennende å se hva Høyesterett gjør i en eventuell ankesak, sier Salomon.

Tre år og seks måneder

Også i en tredje rettsavgjørelse denne uken skjerper Høyesterett straffen for voldtekt. I denne saken, fra Arendal i juni 2012, skal en mann ha brukt vold mot en taxisjåfør, som han deretter forgrep seg mot.

Mannen ble dømt til tre år og tre år i tingretten i oktober 2012. Mannen anket dommen til lagmannsretten, som senket straffen til tre år.

Høyesterett har imidlertid kommet til at straffen skal settes til fengsel i tre år og seks måneder.

SISTE NYTT

Siste meldinger