Hopp til innhold

Høyesterett forkaster anke: Snowden får ikke vite om han kan komme til Norge

Høyesterett har forkastet anken fra Edward Snowden. Snowden og flere norske presseorganisasjoner ønsket å få rettslig avklart om han vil bli pågrepet og utlevert, dersom han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen.

Snowden på Litteraturhuset

VIL TIL Norge: NSA-varsleren Edward Snowden ønsker å komme til Norge for å motta Ossietzky-prisen. Her er han på videolink på Litteraturhuset 18. november.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Bakgrunnen for anken er avslag i både tingretten og lagmannsretten på ønsket om en garanti for at Snowden (33) ikke vil bli utlevert fra Norge til USA. Den amerikanske varsleren, som for tiden befinner seg i Russland, skulle etter planen bli tildeles Ossietzky-prisen i Norge 18. november.

Norsk PEN har imidlertid utsatt tildelingen av årets Ossietzky-pris til 7. juni neste år i håp om at Snowden skal vinne fram. Det er ytringsfrihetsorganisasjonen PEN som deler ut prisen i Norge.

Både Snowden selv, Norsk PEN og flere medieorganisasjoner mener norske domstoler kan avgjøre på forhånd at varsleren ikke vil bli pågrepet og utlevert fra Norge, men domstolene sier de ikke kan behandle saken.

Intervjuet på videolink

Nå har også Høyesteretts ankeutvalg avslått anken, noe som betyr at landets øverste domstol ikke vil foreta en inngående vurdering av spørsmålet. 18. november ble NSA-varsleren likevel intervjuet på videolink på et arrangement i forbindelse med tildelingen av prisen.

Han påpekte da at flere land de siste årene skjerpet lovene i terrorbekjempelsens navn og i praksis legalisert masseovervåkingen.

– Terrorisme er blitt et magisk ord for lovgiverne, sa Snowden, ifølge NTB, og la til at han har liten tro på at politiske ledere vil slå ring om personvernet.

– Vi kan ikke håpe på en helt som kommer for å ordne opp. Vi kan ikke håpe på at en president, lovgiver eller noen annen står opp for oss. Det er opp til den vanlige mann å redde demokratiet, fortsatte Snowden.

Advokat Jon Wessel-Aas, som har representert presseorganisasjonene som er partshjelp for Snowden i denne saken, sier det nå ikke blir mulig på avgjøre spørsmålet om utlevering med mindre Snowden faktisk kommer til Norge og tar sjansen på det.

– Alle advokatene på denne siden er ganske overbevist om at det han er siktet for i USA er noe som regnes som politisk lovbrudd etter vår utleveringslov. Slik at da er det et absolutt forbud mot å utlevere ham, uansett hvor det er. Så risikoen er vel ikke så stor for at han blir utlevert, men det vil bli en helt annen prosess, forklarer Aas, og legger til:

– Da kommer han ikke bare innom Norge for å hente en pris. Da vil han bli pågrepet og antageligvis sitte i varetekt mens saken blir prøvd i minst tre instanser i norske domstoler og det blir et mye lengre opphold.

Den kontroversielle regissøren er i Norge for å presentere sin nye storfilm «Snowden» som har norgespremiere 30. september. Filmen handler om Edward Snowden og hvordan han ble en av verdens mest kjente varslere.

VARSLING FOR FRED: – Varsling handler om fred, fordi det retter oppmerksomheten mot prosesser i USA som hindrer fred, sier regissør Oliver Stone på Dagsrevyen.

Regjeringsadvokaten fornøyd

Regjeringsadvokaten er fornøyd med at Høyesterett har forkastet anken til Edward Snowden.

– Vi tar til etterretning at Høyesterett har kommet til det samme resultatet som vi har argumentert for, og som vi har ment er faglig riktig, sier advokat Christian Reusch hos Regjeringsadvokaten til NTB.

Han understreker at Høyesteretts beslutning ikke innebærer at det er fritt fram for utlevering til USA dersom Snowden skulle komme til Norge, men kun at en forhåndsprøving av dette spørsmålet ikke er mulig.

At den rettslige behandlingen er blitt preget av politiske hensyn til forholdet mellom USA og Norge, avviser han bestemt.

– Den argumentasjonen vi har gjort gjeldende, er helt uavhengig av den personen det gjelder. Den tar ikke stilling til hvem det er snakk om, men systemet, sier han.

– Vekker internasjonal oppsikt

Snowden har gått til sak mot den norske stat i håp om å få klargjort om han kan pågripes og utleveres til USA, der han er siktet for spionasje.

William Nygaard

OPPSIKT: Leder i Norsk PEN, William Nygaard, mener det er oppsiktsvekkende at Snowden ikke får vite om han kan komme til Norge uten å bli pågrepet.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Snowden jobbet i flere år for amerikansk etterretning, nærmere bestemt National Security Agency, men hoppet av i 2013 og tok med seg store mengder dokumenter som avslørte hvordan etterretningsorganisasjonen NSA drev massiv overvåking av tele- og datatrafikk verden over.

Overvåkingen skjedde i samarbeid med mange lands etterretningstjenester og avsløringene utløste stor debatt i mange land. Norsk PEN, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag har engasjerg seg som partshjelpere for å få Snowden til Norge.

Leder i Norsk PEN, William Nygaard, har tidligere påpekt hvor viktig Snowdens adgang til å komme til Norge er i et ytringsfrihetsperspektiv.

– Hvis ikke Edward Snowden får prøvet sin utleveringssak, vil dette være et politisk og juridisk nederlag som vil vekke internasjonal oppsikt, har Nygaard tidligere uttalt.

AKTUELT NÅ