Hopp til innhold

Høyeste antall overdosedødsfall på 20 år

I 2020 døde 324 av overdoser. Ikke siden 2001 har det vært så mange overdosedødsfall i Norge, melder Folkehelseinstituttet. Da ble det registrert 411 slike dødsfall.

Illustrasjonsbilde av Oksykodon-piller. Oksykodon er et opioid nært i slekt med morfin og heroin.

Oksykodon er et opioid nært i slekt med morfin og heroin. Det er svært avhengighetsskapende.

Illustrasjon: John Moore / AFP

– Det er spesielt stor økning i dødsfall som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Det er også første gang siden 2004 overdosedødsfall har vært over 300. I perioden fra 2010 til 2020 har antall dødsfall variert rundt et gjennomsnitt på 271 dødsfall per år med en rate på 5,2 per 100.000.

Linn Gjersing, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI)

Linn Gjersing, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet

Gjersing mener tilgang til sterkere heroin og pandemi-restriksjoner kan forklare det høye overdosetallet. I 2020 var det ifølge Kripos registrert enkelte heroinbeslag, der stoffet var tre til fire ganger mer potent enn de typiske heroinbeslagene.

Gjersing utelukker heller ikke at de strenge tiltakene i forbindelse med pandemien kan være en annen mulig medvirkende faktor.

– Et rop etter rusreform

– 324 overdosedødsfall i 2020 er et rop etter rusreformen som Ap, Sp og Frp torpederte i Stortinget for noen dager siden, sier Venstres leder Guri Melby.

Hun mener det er en forferdelig utvikling at overdosedødsfall går feil vei.

Venstreleiar Guri Melby

Guri Melby, Venstre-leder og kunnskaps- og integreringsminister.

Foto: Torstein Bøe

– Dette er mennesker som trenger hjelp. Ikke straff, sier Melby.

– Rusreformen skulle vært gjennomført nå, da all kunnskap viser at hjelp ikke straff er en viktig del av løsningen for å hjelpe rusbrukere, legger Melby til.

Venstre-lederen sier hun vil bruke de neste fire årene til å minne Ap om at de sviktet da de fikk muligheten.

– Vi vil fremme reformen igjen til høsten.

Ingen tegn til flere selvmord

Dødsårsaksstatistikken for 2020 viser ingen tegn til flere selvmord under pandemien enn tidligere år.

Det er registrert 639 selvmord i 2020 mot 652 i 2019 og 674 i 2018. Den aldersstandardisert selvmordsraten i 2020 ligger innenfor det som er forventet ut fra utviklingen mellom 2010 og 2019, skriver FHI.

– Det vil nok overraske mange at det ikke ble observert en økning i selvmord under pandemien, men det samme mønsteret med enten stabile tall eller en tendens til færre selvmord har man også sett i mange andre land vi kan sammenligne oss med, sier forsker Kim Stene-Larsen i FHIs avdeling for psykisk helse og selvmord.

Færre lungedødsfall i pandemiåret

I 2020 døde i alt 3754 personer av lungesykdom, det var 624 færre enn i 2019. Dette tilsvarer en 18 prosent lavere dødsrate enn forventet i 2020.

– Færre døde av både lungebetennelse, influensa og kols, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret i FHI.

Hun sier at dette samsvarer med tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som i 2020 har registrert langt færre smittsomme sykdommer som influensa og andre luftveisvirus enn tidligere år.

Sammenlignet med resten av Europa, er Norge det eneste landet som hadde en nedgang i totalt antall døde i 2020.

459 koronadødsfall i Norge

I 2020 ble det registrert 459 koronarelaterte dødsfall i Dødsårsaksregisteret. 415 av dem er registrert med covid-19 som underliggende dødsårsak.

Det betyr at man for disse dødsfallene anser covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, uten at man kan si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt til dødsfallet.

AKTUELT NÅ