Høy dollarkurs kan gi milliardsmell for F-35

Det norske kampflyprogrammet risikerer å bli mye dyrere enn forventet dersom dagens dollarkurs holder seg på samme høye nivå. Dollaren er nå på sitt sterkeste på 15 år.

GLOBAL-MARKETS/ File photo of U.S. dollar bills displayed in Toronto in this posed photo

VALUTASVINGNINGER: Dollaren er nå svært sterk. Det kan få konsekvenser for prislappen på Norges innkjøp av nye kampfly.

Foto: © Mark Blinch / Reuters / Reuters

– Jeg forutsetter at statsråden informerer Stortinget dersom prisen blir vesentlig dyrere enn forutsatt. Dollarkurs vil sammen med hvor mange fly andre land avbestiller kunne gjøre kampflyene dyrere enn antatt, sier leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt (Ap).

Dollarkurs vil sammen med hvor mange fly andre land avbestiller kunne gjøre kampflyene dyrere enn antatt.

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt (Ap)

– Betydelig usikkerhetsfaktor

I 2012 beregnet Forsvarsdepartementet en mest mulig realistisk snittkurs for hele perioden Norge skal kjøpe fly, fra 2012-2024. Da var dollarkursen nærmere tre kroner lavere enn nå. Tirsdag formiddag er kursen 8,87.

morten klever

Programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.

Foto: Fjeldstad, Knut / NTB scanpix

– Beregningene er basert på en godkjent og eksternt kvalitetssikret metode. Det vil si at om vi sitter i 2024 og ser tilbake, forventet vi i 2012 at 6,47 var den vekslingskursen vi i gjennomsnitt ville hatt mot amerikanske dollar fra 2012, sier programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.

Dollarkursen har vært både over og under 6,47 etter at Forsvaret tegnet kontrakt med den amerikanske flyprodusenten Lockheed Martin.

– Vi skal ikke underslå at valuta er en betydelig usikkerhetsfaktor, som også er beskrevet i stortingsdokumentene for kampflyanskaffelsen, sier Klever.

Vi skal ikke underslå at valuta er en betydelig usikkerhetsfaktor.

Programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever
F-35

STORKONTRAKT: Dollarkursen har vært både over og under prisoverslaget på 6,47 etter at Forsvarsdepartementet tegnet kontrakt med den amerikanske flyprodusenten Lockheed Martin om kjøp av inntil 52 F-35-fly.

Foto: HANDOUT / Reuters

– Langt dyrere

Andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde (Frp), følger kostnadsutviklingen nøye.

– Det er liten tvil om at Norge betaler mer i norske kroner for hvert beløp som forfaller mens dollarkursen er så høy som i dag, sier Tybring-Gjedde.

Det er tatt høyde for disse svingningene i forsvarsbudsjettet for 2016, men sterk dollar vil kunne påvirke fremtidige kampflyutgifter.

Det er liten tvil om at Norge betaler mer i norske kroner for hvert beløp som forfaller mens dollarkursen er så høy som i dag.

2. nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde (Frp)

– Hva de eventuelle konsekvensene av en dollarkurs på opp mot 9,00–9,50 kroner vil være, bortsett fra at anskaffelsen blir langt dyrere enn beregnet, vil jeg anta må inngå i arbeidet med Langtidsplanen for 2017–2020. Det vil bli behandlet i Stortinget til våren, sier Tybring-Gjedde.

Forsvarssjefen og forsvarsministeren

Forsvarssjef, Haakon Bruun-Hanssen, og forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide, under seremonien da Norges første F-35 kampfly ble rullet ut på Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth i den amerikanske delstaten Texas.

Foto: Laura Buckman / NTB scanpix

– Vil jevne seg ut

Svingninger i valutakurser er en utfordring for forsvarssektoren.

– Vi er den delen av staten som er mest avhengig av utstyr, materiell og forsyninger fra utlandet. Det er likevel for tidlig å konkludere med hvilken effekt valutasvingningene vil ha på de samlede kampflykostnadene, sier generalmajor Morten Klever.

Ingen planer om flykutt

Anniken Huitfeldt avviser at det er aktuelt å kutte ned på antall bestilte fly selv om prisen skulle «løpe løpsk».

– Det har vi ingen planer om, men det er ikke tatt stilling til endelig antall kampfly.

Det vil bety at forsvarsbudsjettet må øke betraktelig.

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt (Ap)

– Hva vil en eventuell kostnadssprekk ha å si for forsvarsbudsjettet?

– Det vil bety at forsvarsbudsjettet må øke betraktelig. Arbeiderpartiet vil ikke at kampflykjøpet skal redusere innsatsen på andre forsvarsområder. Tvert imot har vi behov for å styrke våre operative evner.

f-35

Leder for det flernasjonale F-35-programmet i USA, general Christopher Bogdan (t.h.), under et besøk på Kongsberg sammen med programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger