Horne: – Stortingsflertallet er helt urealistiske

Flertallet på Stortinget vil ha 10 000 kvoteflyktninger fra Syria i år og neste år. Kommunene hevder de kan klare 1 669. – Dette bør stortingsflertallet ta inn over seg, sier inkluderingsministeren.

Solveig Horne (Frp)

Solveig Horne (Frp) mener stortingsflertallet må ta hensyn til meldingen fra kommunene om hvor mange flyktninger de kan ta imot.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Partiene på Stortinget er midt i forhandlingene om hvor mange ekstra kvoteflyktninger fra Syria Norge skal ta imot i år og neste år.

Flertallet sier 10 000. Det mener inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) er helt urealistisk.

Parallelt med forhandlingene har nemlig Horne bedt norske kommuner kartlegge hvor mange de kan ta imot.

Fristen for tilbakemelding er satt til onsdag, og svaret fra kommunene så langt er at de kan ta inn 1 669 ekstra flyktninger i 2015 og 2016.

– Jeg er avhengig av frivillighet og at kommunene spiller på lag for å få bosatt flyktninger. Kommunene har allerede gjort en historisk bosetting i fjor, og er på god vei i år. De tallene stortingsflertallet her oppererer med er totalt urealistisk, sier Horne.

Halvparten vil ha utsatt frist

193 kommuner har svart, og 89 har bedt om utsatt frist. Både fordi mange har avsluttende møter i respektive kommunestyrer i juni, og fordi noen ønsker å se hva resultatet av forhandlingene på Stortinget blir.

I tillegg sier syv kommuner at de avventer Stortingets behandling, eller at de avventer en konkret forespørsel om bosetting fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Gitt at så mange sitter på gjerdet, tror du et ekstra økonomisk tilskudd vil føre til at flere sier ja til å ta imot ekstra flyktninger?

– Nå kommer det til å gå noen uker før vi har de endelige tallene, men disse foreløpige tallene viser at det er store sprik mellom 10 000 som stortingsflertallet har, og de 1 669 det er sagt ja til nå. Vi har økt budsjettet for både 2014 og 2015 som er en gullerot til kommunene for å bosette flere, sier Horne før hun fortsetter:

– Disse tallene fra kommunene bør stortingsflertallet ta inn over seg.

KrF: – God start

Hans Olav Syversen

Hans Olav Syversen (KrF) sier kommunenes svar om hvor mange ekstra flyktninger de kan ta imot er en god start.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Hans Olav Syversen (KrF) er leder i finanskomiteen på Stortinget. Han sier svaret fra kommunene ikke tar fra ham nattesøvnen.

– Jeg tenker at gitt forutsetingene av hva dette dreier seg om, så er dette en god start. Det er som mange kommuner svarer at de er klare til å komme med nye bosettingstall når Stortinget har fattet sitt vedtak.

Han innrømmer at det er langt til målet om opp mot 10 000 kvoteflyktninger i år og neste år, men han vil ikke være med på at bildet er så depressivt som han mener ligger i Hornes tolkning av svarene.

– Jeg tror mange kommuner er opptatt av å se hva Stortinget kommer frem til. Så er jeg enig i at hvordan økonomien blir for kommunene er avgjørende for en del. Men når så mange kommuner sier at de skal ta en ny runde når de kjenner Stortingets vedtak, så tolker jeg det som en positiv vilje til å øke antallet, sier Syversen.

Se mer om denne saken på Dagsreyven på NRK 1 klokken 19:00.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger