Slik vil Ap og SV presse Høyre til å bryte abortavtale med KrF og Frp

Ap og SV vil tvinge Høyre-representanter til å innrømme at de er mot at fastleger kan nekte henvisning til abort. Nå blir det åpen høring i Stortinget.

Kareide, Solberg, Jensen

OMSTRIDT: Under regjeringssonderingene inngikk KrF, Høyre og Frp en avtale som åpner for at fastleger kan nekte å henvise kvinner til abort. Avtalen sikrer flertall i Stortinget, men Ap og SV håper Høyres representanter får lov til å stemme i tråd med egen samvittighet.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi vil kjøre et løp i Stortinget for å gjøre det så vanskelig som mulig for Høyre å bruke partipisken, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Debatten har rast etter at det ble kjent at regjeringspartiene i høst inngikk en avtale med KrF om at fastleger skal få mulighet til å reservere seg i saker som handler om liv og død.

I midten av oktober leverte SV et representantforslag «om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning».

Håper votering «røyker ut» Høyre

Audun Lysbakken

ADVARER: Audun Lysbakken (SV) mener det er helt greit at leger kan reservere seg mot å utføre selve abortinngrepet, men frykter kvinners rett til fri abort er i fare dersom fastleger får mulighet til å slippe å henvise.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix
Torgeir Micaelsen og Sigbjørn Johnsen

PRESS: Torgeir Micaelsen (Ap) håper en stortingshøring om reservasjonsretten vil stoppe regjeringens plan om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot henvisning til abort.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Sammen med Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen har Lysbakken nå fått Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget til å holde en åpen høring om saken 5. desember. Allerede i januar håper de å få SVs forslag til votering i stortingssalen.

Ifølge Micaelsen vil det smerte Høyres representanter å stemme mot SVs forslag.

– Høyre mener jo egentlig det samme som Ap og SV i denne saken. De gjorde i hvert fall det før valget, sier han.

Under fjorårets debatt om reservasjonsrett publiserte Høyre en artikkel på sine nettsider der de forklarte hvorfor de var mot: «Det helsetilbudet fastlegen gir deg skal være det tilbudet du har rett til å motta, ikke det fastlegen finner for godt å sympatisere med».

Tidligere har Høyre hatt tradisjon for å la sine representanter stemme som de vil i såkalte samvittighetssaker, men denne gangen har partiledelsen varslet at de folkevalgte ikke blir fristilt.

– Høyre har lurt kvinnelige velgere. Før valget lovet de at de ikke ville gå inn for reservasjonsretten, men så inngikk de en bakromsavtale med KrF og Frp under forhandlingene, sier Micaelsen til NRK.no.

Men Høyres helsepolitiske talskvinne, Tone Trøen, avviser at de har ført velgerne bak lyset. Hun presiserer at forslaget helseminister Bent Høie etter planen skal sende ut på høring på nyåret ikke dreier seg om en reservasjonsrett, men om en reservasjonsmulighet.

Høyre: – Kvinnen viktigst

Det blir ikke opp til den enkelte lege å nekte aborthenvisning, lover Trøen. Derimot vil kommunene kunne velge om de vil inngå avtaler med lokale fastleger om at de kan reservere seg mot å henvise til abort.

Trøen lover at regjeringen vil unngå at mindre kommuner opplever at den eneste fastlegen i distriktet reserverer seg. Hun viser også til at kvinner som ønsker abort ikke trenger henvisning fra fastlegen, men kan oppsøke sykehuset direkte.

Ifølge regjeringens skisse skal alle kvinner også få informasjon dersom deres fastlege får rett til å nekte å henvise dem til abort.

– Det er veldig viktig at unge jenter og kvinner møter en fordomsfri lege. De trenger å vite at de møter en lege som ikke vil reservere seg mot henvisning, og det er det regjeringens skisse legger opp til, sier hun til NRK.no.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Helseminister Bent Høie presiserer at pasienter som har fastleger som får reservasjonsmulighet, skal informeres om det umiddelbart og gis anledning til å bytte fastlege.

VIDEO: Den 24. oktober presiserte helseminister Bent Høie (H) at pasienter som har fastleger som får reservasjonsmulighet, skal informeres om det umiddelbart og gis anledning til å bytte fastlege.

Men ifølge SV-leder Audun Lysbakken er det et spill med ord å kalle det reservasjonsmulighet framfor reservasjonsrett. Han frykter ordningen regjeringen legger opp til vil ramme de svakeste i samfunnet. Ifølge Lysbakken er det en illusjon å tro at alle kvinner vil sette seg inn i hvilke fastleger som har reservert seg og ikke.

– Vi risikerer at dette uthuler enkelte kvinners rett til fri abort, og jeg frykter at det går utover de som har dårligst forutsetning for å finne fram i helsevesenet og kjenne rettighetene sine, sier han.

Han viser til at ingen blir tvunget til å være fastlege i Norge, og sier leger som av samvittighetsgrunner ikke vil henvise kvinner til abort kan finne seg en annen legestilling. Lysbakken erkjenner at enkelte fastleger i årevis har nektet å skrive under på aborthenvisning, men avviser at dette er et argument for å innføre en statlig ordning der leger gis mulighet til å reservere seg.

– Det er en veldig spesiell logikk å legge til grunn at vi skal tilpasse lovverket etter dem som bryter reglene, sier han.

– Høyres kvinner avgjør

Men Frp, som allerede før valget vedtok at de gikk inn for en reservasjonsmulighet, hevder Ap og SV argumenterer på feil grunnlag. Helsepolitisk talskvinne Kari Kjønaas Kjos sier til NRK.no at de bevisst lukker ørene når regjeringspartiene presiserer at det er snakk om reservasjonsmulighet, ikke en rett.

Kjersti Toppe

DELT: Senterpartiets stortingsgruppe er delt i synet på reservasjonsmulighet. Kjersti Toppe sier sju støtter regjeringens linje, mens tre er mot at leger kan si nei til å henvise til abort.

Foto: Paul Sigve Amundsen

– De vet at regjeringens forslag skal ut på bred høring, men likevel fremmer de forslag og kjører høring i Stortinget. Det er en type fremgangsmøte som vi aldri har brukt i de åtte årene SV og Ap satt i regjering, sier hun.

Senterpartiets representant i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe, sier hun er glad for at det blir åpen høring i Stortinget. Stortingsgruppen er delt i synet på saken, men flertallet støtter regjeringens ønske om reservasjonsmulighet. De som er uenige står fritt til å stemme etter egen overbevisning.

– Jeg erkjenner at dette er en vanskelig sak, men jeg mener at man ikke kan se bort fra helsepersonells samvittighetskvaler i saker som gjelder liv og død, sier Toppe.

Venstre er uenig, og kommer til å stemme for SVs representantforslag i Stortinget. Men avtalen mellom regjeringspartiene og KrF sikrer flertall for å innføre reservasjonsrett, og Høyre må fristille sine representanter dersom SVs forslag kan få flertall.

– Norske kvinner bør merke seg at det er Høyre og kvinnene i Høyre som sitter på nøkkelen om dette blir vedtatt eller ikke. Dette er ubehagelig for dem, og det bør det også være. De skjønner selv at dette har konsekvenser de ikke har tenkt gjennom, og at de bryter løftet til velgerne, sier Arbeiderpartiets Micaelsen.

Men ifølge Høyres Tone Trøen vil ikke Arbeiderpartiets og SVs taktikk føre til at Høyre går bort fra avtalen med Frp og KrF.

– Høyre har jo sagt at vi skal komme til et forslag til skisse om reservasjonsmulighet for fastleger. En enstemmig stortingsgruppe står bak avtalen med Frp og KrF.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger