Må svare i Stortinget om feilet satsning mot organisert kriminalitet

I dag må justisminister Knut Storberget og politiet svare for seg i Stortinget. Riksrevisjonen har påpekt at politiet ikke er godt nok rustet i kampen mot organisert kriminalitet som f.eks. MC-bander.

Video Organisert kriminalitet - høring i Stortinget

DIREKTE: Politidirektør Ingelinn Killengreen må sammen med Knut Storberget svare for Stortinget på grunn av dårlige resultater i kampen mot organisert kriminalitet. Det er pause i høringen mellom kl. 11 og kl. 16, og det sendes da vanlig plenumsmøte fra Stortingssalen.

For seks år siden lovet politiet å stoppe fremveksten av de kriminelle MC-bandene i Norge. Siden den gang har det gått helt den andre veien.

MC-klubbene er bare blitt større – noe NRK Brennpunkt har satt fokus på.

Les alle sakene: NRK Brennpunkt om MC-kriminalitet

– De siste årene har MC-miljøene ekspandert her i landet. Det gjelder spesielt Hells Angels og Outlaws som begge har fått flere avdelinger, sier politioverbetjent og faglig ansvarlig for organisert kriminalitet ved Politihøgskolen, Morten Løv Hansen.

Med bakgrunn i denne virkelighetsbeskrivelsen og en knusende rapport fra Riksrevisjonen er det i dag åpen høring i Stortinget rundt politiets innsats mot organisert kriminalitet.

Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som har bedt om høringen der justisminister Knut Storberget må svare sammen med politidirektør Ingelinn Killengreen.

– Det var bred enighet i komiteen om nødvendigheten av en åpen høring, har stortingsrepresentant Hans Olav Syvertsen i KrF uttalt i forbindelse med høringen.

Kritikk fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har kritisert politiet for manglende satsing på å etterforske organisert kriminalitet. Tidligere i år kom de med en knusende dom i en rapport som hadde sett spesifikt på emnet.

– Det er bekymringsfullt at så mange politidistrikter svarer at samarbeidet mot organisert kriminalitet ikke er tilfredsstillende, sa riksrevisor Jørgen Kosmo til NTB den gangen.

Ifølge rapporten som Kosmo la frem mangler politiet en helhetlig og overordnet strategi for arbeidet mot organisert kriminalitet som fungerer. Blant annet skal det være uklare signaler fra sentralt hold om hvordan arbeidet skal gjennomføres og prioriteres.

– Manglende strategi, få styringsparametere og utdaterte IKT-systemer, er blant hovedgrunnene som hindrer effektiv innsats hos politiet, var Kosmos dom over satsningen.

Kriminelle MC-klubber i Norge
Foto: NRK

– Må trappe opp innsatsen

Et av de mest fryktede organiserte kriminelle miljøene i Norge er knyttet til MC-gjenger som Hells Angels og Bandidos.

De skremmer vitner fra å avsløre hvilken virksomhet de driver med, og har røtter godt plantet i næringer som transport, finans og eiendom.

– Vi har ikke nådd målet om å begrense utbredelsen av MC-klubbene, og det er jo ikke akkurat noen suksess, sier Hansen ved Politihøgskolen.

Av politiet selv beskrives MC-bandenes virksomhet som en internasjonal bedrift. Selv om man ser på miljøene som et stort problem klarer man ikke få kontroll med hva de holder på med.

NRK Brennpunkt har tidligere i år vist hvor rå og brutale klubbene kan framstå. Også kilder i miljløet selv har da uttrykt at politiet ikke klarer å håndtere klubbene og kriminaliteten som følger med.

– Politiet kjenner bare til 5-10 prosent av den kriminaliteten som Hells Angels står bak. Det ville krevd helt andre metoder og ressurser fra politiet sin side for å kunne ta bakmennene i klubben, hevdet en kilde i miljøet overfor Brennpunkt.

Les også: Politiet alltid to skritt bak

Budskapet fra eksperten på emnet ved Politihøgskolen er at det må en tydeligere satsning til for å få bukt med problemene.

– Hvis man ønsker å begrense ekspansjonen må man trappe opp innsatsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger