Hopp til innhold

Tidligere PST-sjef mener politiet burde ha varslet om overvåkning

Tidligere PST-sjef, Jørn Holme, rettet bekymringsmeldinger til politimesteren i Oslo i 2006, etter å ha fått advarsler fra en samarbeidende sikkerhetstjeneste i Sveits.

Jørn Holme

Daværende PST-sjef Jørn Holme uttrykte bekymring til politiet i Oslo da han mottok advarsler fra en europeisk etteretningsorganisasjon om overvåkning i 2006.

Foto: NRK

I brevet advarte sveitserne om amerikansk overvåkning.

– Jeg tok jo opp forholdet med politimesteren i Oslo. Vi i PST reagerte kraftig på at amerikanerne kunne gå for langt i forhold til borgerne. Vi hadde ingen indikasjoner på at det var ulovlig og straffbar adferd, men vi likte ikke at de var vel aktive - og slo i bordet og sa at «dette aksepterer vi ikke.»

Holme skal i et brev ha bedt politimesteren om å se på forholdene og rydde opp.

Les også: – Dette er i ytterkant av det politiet var bekvem med
Les mer: - Dette frikjenner USA

– Vårt fokus er på andre land

Dagens PST-sjef sier de aldri fikk holdepunkter for at det skjedd noe ulovlig rundt ambassaden i Oslo og at det ville være unaturlig for sikkerhetstjenesten å undersøke dette grundigere.

– Amerikanerne er våre nærmeste allierte og en av våre nærmeste samarbeidspartnere. Vi har vårt fokus og våre prioriteringer på andre land enn våre nærmeste allierte. På bakgrunn av det har vi heller ikke drevet etterretning mot den amerikanske ambassaden fordi vi ikke har hatt holdepunkter for at de bedriver ulovligheter, sier Janne Kristiansen.

Den amerikanske ambassaden i Oslo er et av de mest utsatte terrormålene i Norge, og PST-sjefen sier deres fokus har vært på sikkerheten.

– Ikke PSTs ansvar

Gjennomgangen for fire år siden fikk ikke andre konsekvenser enn et møte med sikkerhetsavdelingen ved ambassaden, politisk ledelse i Norge ble aldri varslet.

Holme mener saken burde ha blitt tatt videre til Justisdepartementet.

– Man kan gjerne si det i ettertid. Men i forhold til at dette var en bekymring - rettet til rette eier, nemlig politiet i Oslo og senere Politidirektoratet. Det er jo Politidirektoratet som nøye vurderer om de skal vurdere Justisdepartementet, og velger å ikke gjøre det...

– Det er ikke PSTs ansvar å varsle Justisdepartementet?

– Det tyder på at det er politiets ansvar, sier Holme.

Les mer: Killengreen støtter Storbergets tiltak

– Kun ansvar for den fysiske sikkerheten

Politiet i Oslo er av en annen oppfatning.

Anstein Gjengedal

Politimester Anstein Gjengedal mener det ikke var politiets ansvar å varsle Justisdepartementet i denne saken.

Foto: NRK

– Vi har rapportert til våre overordnede, og vi har kontakt med politidirektoratet. PST har kontakt med justisministeren, sier politimester Anstein Gjengedal.

Han forteller i dag at de visste om observasjonene som ble gjort, men at ingenting tydet på at det var ulovlig eller straffbar virksomhet.

– Oslo politidistrikt har ansvaret for den fysiske sikkerheten rundt ambassaden, at ikke den blir utsatt for terrorangrep. Når det gjelder etterretning som måtte være drevet så er ikke det politimesterens ansvar.

– Observasjoner vi ikke satte pris på

Etter bekymringsmeldingene i 2006 fulgte et møte med UD i regi av politidirektoratet på nyåret i 2007. Her var også PST med.

– UD foretok en vurdering og fant at dette ikke var noe å gå videre med, sier Gjengedal.

Han sier likevel at det var enkelte observasjoner som gikk ut over de aktiviteter «politiet satte pris på».

– Vi så at disse observatørene beveget seg utenfor ambassadens nærområde, og det var i en gråsone - blant annet fotografering av demonstrasjonstog som kunne virke forstyrrende eller provoserende på de som demonstrerte.

Likevel mener Gjengedal at oslopolitiet ikke har større informasjonsplikt i denne saken.

– Det som skjedde etter januar 2007 var at det kom en enighet om at oslopolitiet skulle ta opp enkeltstående hendelser. Etter den tid har det vært en enkel observasjon, nemlig fotografering av et demonstrasjonstog.

AKTUELT NÅ