NRK Meny
Normal

Holder styringsrenta uendret

Norges Bank overrasker markedet, og holder styringsrenta uendret på 1,25 prosent. – Rentene kan bli satt ned i løpet av første halvår, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Slik har styringsrenta utviklet seg
Foto: Graf: Tom Gabriel Johansen

Beslutningen ble tatt på et rentemøte i sentralbankens hovedstyre i går ettermiddag.

Det er spesielt veksten i boligprisene sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret har tatt hensyn til i sin beslutning om å holde styringsrenta uendret.

– Styringsrenten ble redusert i desember for å motvirke faren for en markert nedgang i norsk økonomi som følge av en lavere oljepris. Så langt har utslagene i realøkonomien vært relativt små, og boligprisene fortsetter å stige mye. Styringsrenten holdes derfor uendret nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han sier på pressekonferansen at prognosen Norges Bank legger frem i dag, tilsier en styringsrente på 1 prosent de nærmeste årene.

– Det er utsikter til at renten vil bli satt ned i løpet av første halvår, sier Olsen.

– Vi har nedjustert rentebanen sammenlignet med siste pengepolitiske rapport, blant annet på grunn av lavere renter ute, sier direktør Birger Vikøren.

I desember varslet sentralbanken at det var 50 prosent sannsynlighet for et nytt rentekutt allerede på marsmøtet.

Slik har styringsrenta utviklet seg
Foto: Graf: Tom Gabriel Johansen

Alle ventet kutt

Norges Bank overrasker dermed markedet. Alle landets meglerhus hadde kutt på 0,25 prosenpoeng inne i sine prognoser.

I sin begrunnelse sier Olsen at utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som ventet, og at prisveksten er nær 2,5 prosent.

– Arbeidsledigheten har holdt seg stabil og vært litt lavere enn ventet. Samtidig er utsiktene fremover litt svakere enn i desember. Oljeprisen har falt videre, og aktiviteten i petroleumsnæringen kan avta mer enn tidligere antatt. Lønnsveksten i fjor ble lavere enn lagt til grunn, og det er forventninger om at lønningene også fremover øker noe mindre enn tidligere anslått, sier Olsen.

– Utsikter til lavere styringsrente

Han viser til at flere sentralbanker har de siste månedene foretatt lettelser i pengepolitikken, og den ventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet ut i tid.

– Hvis utviklingen i økonomien fremover blir om lag som anslått, er det utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

På et ekstraordinært rentemøte onsdag kuttet Sveriges Riksbank overraskende den svenske styringsrenta til minus 0,25 prosent. Årsaken til kuttet var først og fremst å forhindre at den svenske krona ble for sterk.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger