Høie innrømmer til kontrollkomiteen: Helte mot Molde

Helseminister Bent Høie skriver i et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen at han «helte mot Molde». Til NRK sier han at han fortalte tidligere leder i Helse Midt-Norge at han foretrakk Molde.

Bent Høie under pressekonferanse om nytt sykehus i Molde

Fredag presenterte helseminister Bent Høie beslutningen om at det nye sykehuset skal legges til Molde.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Fredag var det klart at Molde vant den vanskelige og langvarige striden med Kristiansund om plassering av det nye sykehuset i regionen til 6 milliarder kroner. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte forrige uke ti spørsmål til Høie om prosessen rundt tomtevalget.

I dag – tirsdag – kom svarene fra helseministeren.

Der kom det blant annet frem at helseministeren tok kontakt med daværende styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge den 26. august i år, med mål om å informere om sykehusprosessen.

Der ga helseministeren også beskjed om hvilken av de to tomtevalgene, Molde eller Kristiansund, han foretrakk.

– Den tidligere lederen i Helse Midt-Norge spurte meg tidligere i år om jeg hadde noen preferanser. Det hadde jeg ikke da men sa jeg skulle komme tilbake til det hvis jeg fikk en klar preferanse. Det gjorde jeg i slutten av august. Da sa jeg at jeg ville foretrekke tomten nær Molde, sier Høie til NRK.

Helseminister Bent Høie (H) innrømmer å ha gitt uttrykk for at han foretrakk Molde fremfor Kristiansund i sykehusstriden.

Dermed bekrefter helseministeren at han har latt sitt syn skinne gjennom til minst en av sine ledere i helseforetaket, i høstens prosess som skulle lede opp til et styrevedtak i julen.

Høie avviser derimot at han har instruert helseforetakene, og sier hver leder må gjøre sine selvstendige valg, uavhengig av hva statsråden måtte mene.

– Veldig uheldig

Jan Fridthjof Bernt

Jusprofessor Jan Fritdhjof Bernt sier det er uheldig at partene skal ha luftet sine synspunkt rundt tomtevalget underveis i innstillingsprosessen.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen sier til NRK at det er svært uheldig at de forskjellige partene på de ulike nivåene lufter sine synspunkter i en prosess som skal lede opp til en innstilling – i dette tilfelle rundt tomtevalget.

– Vi kan ikke si konkret om statsråden har opptrådt ulovlig her, for da må vi kartlegge mer presist hvordan ting har blitt sagt og oppfattet, men det vi kan si er at denne saksbehandlingen er preget av veldig lite profesjonell tilnærming til hvordan man skal opptre når man skal avgi innstilling i en så kontroversiell sak, sier Bernt.

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er veldig problematisk for legitimiteten til hele beslutningsprosessen at det fortsatt er så mange ubesvarte spørsmål, sier Bent. Han har tidligere varslet at prosessen kan være brudd på helseforetaksloven.

Les mer utfyllende kommentarer fra jusprofessor Bernt HER.

(Saken fortsetter under)

Naturlig med tett kontakt

Videre skriver helseministeren i det ti sider lange brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget at det er naturlig og nødvendig at statsråden holder tett og løpende kontakt med styrene i helseforetakene.

«Det er selvsagt at det i slike møter og kontakter blir utvekslet synspunkter fra begge nivåer», skriver Høie i brevet.

Han understreker meningsutveksling ikke er rettslig bindene og at de ikke er i strid med Helseforetaksloven når de ikke er gitt i et foretaksmøte.

– Jeg har ikke forsøkt å instruere

«I den konkrete saken har jeg ikke instruert gjennom foretaksmøte om valg av tomt. (..) Jeg har heller ikke forsøkt å instruere styrene utenom foretaksmøte vedrørende valg av tomt», skriver Høie videre.

Mener du at det kan bli dratt i tvil om du faktisk kom med en instruksjon om hva disse styrene skulle gjøre?

– Nei, det mener jeg man ikke kan stille spørsmålstegn ved fordi det var klart for alle som fulgte styremøtene at de styremedlemene hadde gjort seg opp sin egen mening. Samtalen jeg hadde med tidligere styreleder kan heller ikke oppfattes som instruks, sier Høie til NRK.

Bent Høie om eventuell instruering

Helseministeren skriver i brevet at han har hatt jevnlige møter med de regionale helseforetakene og at styrelederen ofte har hatt behov for å diskutere vanskelige saker med ham.

Høie sier det er viktig at denne kontakten skjer i fortrolighet, men han sier at han ikke har gitt uttrykk for sin mening til nåværende styreleder.

Advokatfirmaet Thommessen, som har utført en juridisk vurdering om lovligheten rundt tomte-vedtaket, har konkludert med at det sannsynligvis foreligger lovbrudd

Eidsvik: – Følte meg ikke instruert

Tidligere sykehusdirektør i Helse Møre og Romsdal Astrid Eidsvik trakk seg tidligere i desember etter at hun følte seg presset ut av ledelsen i Helse Midt Norge.

Astrid Eidsvik

Astrid Eidsvik var den tredje helsetoppen som gikk på under to måneder.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Hun valgte å si opp jobben sin med umiddelbar virkning. Eidsvik var den tredje helsetoppen som gikk på under to måneder.

Hun gjorde angivelig dette etter at styreleder Stein Kinserdal i en e-post til Eidsvik skal ha skrevet at han mente Høie «lot det skinne gjennom, men uten at han sa det eksplisitt» at han støtte valget av Molde.

Dette har senere blitt endret til at Høie nikket som en bekreftelse på det Kinserdal hadde sagt.

Dette sier Høie om saken:

«Vi hadde en kort samtale der jeg spurte ham om hvordan det gikk med den krevende prosessen», forklarer Høie. Han sier han fikk en rask redegjørelse og at de Kinserdal sa at han hellet mot Opdøl i Molde. Høie har kan ha nikket da Kinserdal sa dette, men: «for meg er dette en måte å aktivt lytte, ikke si meg enig i uttalelsen».

Til NRK sier Astrid Eidsvik tirsdag ettermiddag at hun ikke har lest Høies svar til kontrollkomiteen, men bekrefter:

– Det stemmer at jeg ikke har følt meg instruert at Høie. Jeg viser igjen til pressemeldingen da jeg gikk av, skriver hun.

Saka behandles i januar

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) sier tirsdag at han ikke har lest svaret fra Høie, men svaret blir behandlet på nyåret.

– Det er bra at helseministeren har svart så fort, men jeg har ikke lest svaret og vil ikke saksbehandle dette i media. I dag er det lille julaften, komiteen skal samles 6.januar og da vil vi behandle saka, sier han, til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger