Mener Klinge bagatelliserer overgrep

STORTINGET (NRK): Helseminister Bent Høie reagerer kraftig på at Jenny Klinge sammenligner omskjæring av gutter med kjønnslemlestelse av jenter. – Begge deler er overgrep, svarer Sp-politikeren.

Bent Høie

UENIG MED KLINGE: Bent Høie avviser å forby omskjæring av guttebarn, og synes Jenny Klinge gir et feilaktig inntrykk av praksisen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Klinges spørsmål om rituell omskjæring av gutter førte til høy temperatur i Stortinget onsdag.

Høie mener stortingsrepresentanten fra Senterpartiet er på villspor når hun sammenligner fjerning av deler av forhuden på penis med lemlesting av jenters kjønnsorganer.

– Hun skaper et inntrykk av at kjønnslemlestelse av jenter er mindre alvorlig enn det det faktisk er, sier Høie til NRK etter stortingsdebatten.

Under den muntlige spørretimen fikk han spørsmål om hva han har tenkt å gjøre for å sikre at gutter som skades eller dør av omskjæring har det samme rettsvernet som jenter som rammes av alvorlige skader etter kjønnslemlestelse.

Omskjæring av gutter er lovlig i Norge, mens kjønnslemlestelse har vært ulovlig siden 1995. Dødsfall eller alvorlig skade etter kjønnslemlestelse straffes med inntil ti års fengsel, og Klinge krever samme straff hvis guttebarn dør etter omskjæring.

Avviser forbud, varsler regulering

Men ifølge Høie blir det helt feil å stille de to eksemplene opp mot hverandre. Fra Stortingets talerstol ba Høie Klinge være varsom med å skape et inntrykk av at kjønnslemlestelse av kvinner og omskjæring av menn er det samme.

– Kjønnslemlestelse er et alvorlig overgrep som Verdens helseorganisasjon omtaler som et brudd på menneskerettighetene, og det er bred internasjonal enighet om at det er noe som skal bekjempes. Omskjæring av gutter er noe helt annet, og det er et inngrep som utføres i store deler av verden, utdyper han overfor NRK.

Jenny Klinge foran Stortinget

RETTSVERN: Jenny Klinge krever egne bestemmelser i straffeloven om omskjæring av gutter, men det avviser helseminister Bent Høie (H).

Foto: Siv Sandvik / NRK

I dag finnes det ingen lover som regulerer omskjæring av gutter i Norge, og det blir heller ikke utført på sykehus. Før påske vil helseministeren komme med et lovforslag som regulerer praksisen slik at de om lag 2000 årlige omskjæringene her i landet skal skje i mer ordnede former. Men han avviser å ta inn egne bestemmelser i straffeloven, slik Klinge ønsker.

– Straffeloven ivaretar forhold som er straffbare. Men i motsetning til kjønnslemlestelse, så er ikke omskjæring av gutter ulovlig. Det er heller ikke aktuelt å innføre noe forbud mot det, sier han.

Høie reagerer også på at Klinge konsekvent omtaler kjønnslemlestelse som «omskjæring av jenter».

– Jeg vil advare mot det. Det gir et bilde av et grovt overgrep mot jenter som mildner inntrykket av hva det egentlig er, sier han.

Mener Høie mangler respekt

Jenny Klinge selv fnyser av advarslene fra Høie og mener helseministeren er «helt på jordet».

– For det første synes jeg helseministeren mangler respekt for de argumentene jeg kommer med. Alle er enige om at kvinnelig omskjæring er en horribel praksis, men det betyr ikke at vi skal godta at funksjonelle deler av gutters friske kjønnsorganer skal bli skåret i. Her må vi tenke prinsipielt og gi barn det samme rettsvernet, uavhengig av kjønn.

– Hvorfor sier du kvinnelig omskjæring, og ikke kjønnslemlestelse?

– I praksis er det en omskjæring av friske kjønnsorgan. Dette er snakk om legemsbeskadigelse av begge kjønn, selv om konsekvensene ofte er langt mer alvorlige for jenter, sier Klinge.

Sp-politikeren, som lenge har kjempet for at omskjæring av gutter skal ha 18-års aldersgrense, mener det ikke er et vektig argument at kjønnslemlestelse er verre.

– Når man snakker om overgrep mot barn, for eksempel, så er det ikke slik at bare fordi enkelte overgrep er verre enn andre, så lar man de mildere formene for overgrep være straffrie, sier Klinge.

Ervin Kohn, som er leder og forstander i det Mosaiske
trossamfunn i Oslo, har tidligere sagt til NRK at Klinge begår et etisk overtramp når hun sammenligner rituell omskjæring av gutter med kjønnslemlestelse av jenter.

– Det er to helt forskjellige ting. Hun forsøker her å argumentere mot omskjæring av guttebarn ved å sammenligne det med noe det ikke er, og det er uetisk, mener Kohn.

SISTE NYTT

Siste meldinger