Ingen garantier for økt satsing på rus og psykiatri

Regjeringen sier de skal bruke 200 millioner kroner mer til rus og psykiatri men nekter å øremerke pengene. – Vil bli brukt til noe annet, sier Arbeiderpartiet.

Politisk kvarter med Torgeir Micaelsen (Ap) og Bent Høie (H)om øremerking eller ikke øremerking av midler til økt satsing på rus og psykiatri i kommunene.

Helseminister Bent Høie (H) sier at han stoler på at kommunene vil bruke rus og psykiatri-penger til nettopp dette formålet.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen rister på hodet av regjeringens løfte om å bruke et tresifret antall ekstramillioner på rus og psykiatri i neste års kommuneproposisjon.

Årsaken er at pengene ikke er øremerket.

Det vil si at kommunene i utgangspunktet kan bruke pengene til akkurat hva de vil. Og det kommer de til å gjøre. Det mener i hvert fall Micaelsen.

– Kommunene må velge mellom skole og psykiatri

Han mener pengene kommer til å gå i det store sluket.

– Fordi det samlede kommuneopplegget er alt for dårlig, og fordi man skal dekke en rekke regninger før man eventuelt kan ha penger til rus og psykiatri. Jeg mener helseminister Bent Høie og regjeringen legger opp til at kommunene må velge om de skal satse på eldreomsorg og skole eller rus og psykiatri, sier Micaelsen.

På Politisk kvarter på NRK P2 begrunnet han dette blant annet med at kommuneopplegget regjeringen legger opp til er for svakt, og at kommunene også må dekke inn utgifter for folk som velger kontantstøtte fremfor barnehageplass.

– Der legger det fort mellom 500 millioner kroner og én milliard om et år. Samtidig svikter skatteinntektene til kommunene, og da er det ingen garanti for at disse pengene går til det regjeringen ønsker hvis de ikke er øremerket.

Regjeringen kan ikke garantere satsing

Det er helseminister Bent Høie (H) helt uenig i.

– Disse pengene målrettes mot de kommunene som har størst utfordring, og vi sier til kommunene som får disse pengene at vi forventer at de brukes til det de er ment å brukes til, sier Høie.

Det til tross, helseministeren kan ikke gi garantier for at pengene faktisk blir brukt til økt satsing på rus og psykiatri.

– Jeg kan garantere at pengene skal komme til de kommunene med størst behov. Så regner jeg med at lokalpolitikerne har samme interesse for å prioritere dette viktige området, sier helseministeren.

Micaelsen mener det svaret, kombinert med Micaelsens egne erfaringer da hans eget parti satt i regjering, tilsier at midlene må øremerkes.

– Vi forsøkte både øremerking og økning av frie midler, og jeg legger ikke skjul på at det er fordeler og ulemper ved begge. Vi forsøkte å gjøre det Høie her foreslår med barnevern for noen år siden. Det ga ikke mange stillinger. Så valgte å øremerke, da ble pengene brukt til det vi sa det skulle gå til, sier Micaelsen.

Høie holder imidlertid på sitt, men sier at regjeringen vil vurdere øremerking hvis det viser seg at kommunene bruker midlene til andre formål.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger