NRK Meny
Normal

Høie: – De rødgrønne kvittet seg ikke med én eneste reservasjonslege

SV krever er nasjonalt tilsyn for å avsløre reservasjonsleger. Men sist gang de rødgrønne kartla praksisen ble ikke en eneste lege straffet.

Reservasjonsdebatt

VIDEO: Helseminister Bent Høie (H) og SV-leder Audun Lysbakken er rykende uenige om reservasjonsmulighet for fastleger. Se debatten i Politisk kvarter med programleder Bjørn Myklebust.

– Fortsatt møter kvinner fastleger som ikke vil henvise til abort eller sette inn spiral, uten at samfunnet får vite det, sa helseminister Bent Høie (H) da han møtte SV-leder Audun Lysbakken til debatt i Politisk kvarter på NRK P2 onsdag morgen.

Denne uken leverte Lysbakken og Karin Andersen et representantforslag i Stortinget med krav om et nasjonalt tilsyn for å avdekke og sanksjonere reservasjonsleger.

Det er dermed ikke anledning for kommunen og fastlegen til - gjennom avtale - å bli enige om å innsnevre fastlegens listeansvar, herunder å avtale at fastlegen av samvittighetsgrunner ikke skal utføre visse oppgaver.

Helsedepartementets rundskriv I-4/2011

– Førte ikke til færre reservasjonsleger

Men senest i 2012 prøvde den rødgrønne regjeringen seg på noe av det samme.

Helsedirektoratet ba alle landets fylkesleger kartlegge hvor mange fastleger som nektet å henvise til abort og ulike prevensjonsmidler.

Mange fylker og kommuner tok seg rett og slett ikke bryet med å delta.

Til sammen rapporterte tre fylker om totalt åtte «reservasjonsleger», men ingen av fylkeslegene fikk beskjed fra Helsedepartementet om at de måtte foreta seg noe overfor legene det gjaldt.

Som NRK fortalte før jul tok heller ikke fylkeslegene tak i saken på eget initiativ.

– Det kom svært lite ut av det. Det ble ikke en eneste færre reservasjonslege i Norge som følge av kartleggingen, sier Høie.

Kartleggingen i 2012 fant sted etter at Helsedepartementet i 2011 sendte ut et rundskriv der de presiserte at fastleger ikke har lov til å reservere seg mot verken aborthenvisning, utskrivning av prevensjon eller hjelp til assistert befruktning av lesbiske.

De rødgrønne har gjentatte ganger pekt på at dette viser at de «forsøkte å rydde opp». Høie på sin side mener de rødgrønnes politikk sviktet kvinnene, fordi det var opp til pasienten selv å klage til tilsynsmyndighetene dersom fastlegen hennes nektet å hjelpe henne.

Alle de som har møtt en fastlege som bryter regelverket, de kan klage.

Ap-leder Jens Stoltenberg / Debatten, 13.03.14

– Mitt forslag vil ikke overlate til kvinnen å klage, men gi kommunene ansvaret for å ha oversikt og kontrollere legene sin praksis. Der det åpnes for en reservasjonsmulighet, skal samfunnet få vite det, sier Høie.

Les mer om lovforslaget i faktaboksen.

Lysbakken frykter flere reservasjonsleger

Kommunene skal sende kopi av alle reservasjonsavtaler til fylkesmannen. Ifølge Høie vil dette gi et bedre grunnlag for tilsyn og kontroll enn det SV foreslår.

– Når mitt regelverk er kommet på plass er det naturlig med et nasjonalt tilsyn, ved at kommunelegene kontrollerer at regelverket blir fulgt, sier Høie.

Lysbakken innrømmer at den forrige regjeringen ikke gjorde nok. Men han avviser at løsningen er å la enkelte leger reservere seg med loven i hånd.

På den ene siden mener Lysbakken det er feil å la fastleger «behandle pasienters rettigheter som om det var en meny de kunne velge fra». Samtidig frykter SV-lederen at ordningen regjeringen legger opp til vil føre til at leger som i dag er lojale mot regelverket vil ønske å reservere seg i framtiden.

– Når du legitimerer reservasjon, må du regne med at flere vil bruke det, sier han til Høie.

Høie mener derimot at hans lovforslag vil føre til at færre vil få anledning til å nekte å henvise gravide kvinner til abort.

– Dette vil begrense reservasjonsadgangen til kun å gjelde aborthenvisning, og det er kun kommuner som har ledig kapasitet som kan gå inn i denne type avtaler, sier han.

Høie åpner for flere endringer

Høie og regjeringen har møtt massiv motstand for forslaget om å la kommuner inngå avtaler med fastleger som ikke vil henvise til abort.

I Oslo var nei til reservasjonsretten hovedparolen i 8. mars-toget, og over 10.000 kvinner møtte opp.

Temaet har også vært oppe til debatt i Stortinget gjentatte ganger, og opposisjonen anklager regjeringen for å sette kvinners rett til selvbestemt abort i fare.

Høie står fast på at hans forslag tvert imot vil styrke kvinners rettigheter. Men han har allerede gått inn for flere endringer i forslaget som nå er ute på høring.

Først åpnet han for å gå bort fra at det enkelte kommunestyre på politisk grunnlag skal kunne nekte reservasjonsadgang for sine leger. Deretter sa han seg villig til å endre teksten som sier at reservasjonslegene ikke trenger å svare den gravide på hvor langt hun er på vei.

I dag skriver Dagbladet at Høie nå ønsker å gi kommunene et kontrollansvar som kan føre til at leger som begår lovbrudd, kan miste jobben. Kontrollregimet skal være svært strengt.

– Hovedhensikten er å røyke ut og få fram hvilke leger som reserverer seg mot alt fra p-piller og assistert befruktning til abort, og som har så sterke motforestillinger mot abort at de ikke vil ha samtaler om det eller henvise til det, sier Høie.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger