Hodeskadde blir avvist når sykehuset pusses opp

Tre av fire pasienter med alvorlige hodeskader får ikke forsvarlig rehabilitering ved landets største sykehus. Grunnen er oppussing.

Traumesykepleiere på Ullevål

SIER FRA: Sykepleierne Linda Dokk Narvestad og Stein Inge Skarestad mener kapasiteten ved avdelingen er uforsvarlig.

Foto: NRK

Treningsrommet for pasienter med traumatiske hodeskader er blitt til lager og oppbevaringsrom.

For femte året på rad er avdelingen som behandler pasienter med alvorlige hodeskader ved Ullevål sykehus på flyttefot.

Oppussing

Hallgeir Strømsnes

HELDIG: Hallgeir Strømsnes sier rehabiliteringen er det som fikk ham tilbake i jobb.

Foto: NRK

Fra mai og helt til september i år er avdelingen rammet av oppussing. Dermed må Ullevål sykehus avvise tre av fire pasienter som trenger rehabilitering i den akutte fasen etter at de har fått en hodeskade.

– Vi velger å si ifra nå, for kapasiteten ved avdelingen er ikke lenger forsvarlig. Et allerede redusert tilbud blir nå enda mer redusert, forteller Linda Dokk Narvestad, ledende sykepleier ved Oslo universitetssykehus på Ullevål.

Norges fremste rehabiliteringsteam bestående av sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, nevropsykolog, lege og sosionom skal hjelpe pasientene å komme i full vigør igjen her.

Er du ikke blant de heldige få som får behandling på Ullevål sykehus, havner du på et lokalsykehus uten tilstrekkelig kompetanse, hevder Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet.

– For pasientene innebærer det at de aldri får sjansen til å bli så bra som de skulle kunne blitt, sier Oretorp.

– Hadde ikke vært i jobb

Hallgeir Strømsnes fikk flere kraniebrudd etter en sykkelulykke.

– Jeg forsøkte å reise meg opp for jeg kjente ikke noe smerte. Jeg trodde jeg bare hadde fått en liten trøkk, men jeg fikk beskjed om å ligge stille fordi jeg hadde et stort hull i panna, forteller Strømsnes til NRK.

Hallgeir Strømsnes

KRANIEBRUDD: Hallgeir Strømsnes fikk store skader da han falt av sykkelen for ett år siden.

Foto: Privat

Etter ett år med operasjoner og rehabilitering, er kun en skadet arm det synlige beviset på møtet med asfalten.

– Uten rask rehabilitering og tett oppfølging, er det ikke sikkert jeg hadde vært i jobb i den grad jeg er i dag i det hele tatt.

Alvorlig for pasienter med hodeskader

Sommeren er høysesong for alvorlige hodeskader. Det er generelt flere trafikk- og sykkelulykker, vold og fallskader. Skader på hodet kan gå utover språk, personlighet og kognisjon eller kan føre til andre funksjonsnedsettelser.

– Vi vet fra forskning fra Ullevål at de pasientene som får behandling kommer ut i arbeid igjen, sier Oretorp.

Han har nå sendt en bekymringsmelding til Helse- og omsorgsdepartementet.

Sykehusets ledelse beklager situasjonen:

– Det er uheldig at avdelingen nok en gang er på flyttefot på grunn av det pågående rehabiliteringsarbeidet på Ullevål sykehus, og jeg forstår at de ansatte er frustrerte. Vi gjør imidlertid vårt beste for at denne prosessen skjer med færrest mulig ulemper for både pasienter og ansatte, sier klinikkleder Eva Bjørstad.

Hun ønsker ikke å gå inn på spørsmål om antall senger, men sier dette er en viktig del av budsjettforhandlingene for 2018.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger