Hopp til innhold

Hjemmesoning gir resultater

Soning i hjemmet istedet for i fengsel minsker faren for nye lovbrudd, viser en ny svensk undersøkelse.

Soning med fotlenke
Foto: PRESSENS BILD / SCANPIX

Terje Moland Pedersen

Vil ha straff som virker: Statssekretær Terje Moland Pedersen.

Foto: John Petter Reinertsen

Undersøkelsen viser at fanger som fikk avslutte soningen hjemme, hadde klart færre tilbakefall enn de som sonet hele straffen i fengsel.

Regjeringen mener dette er en god grunn til å satse mer på hjemme-soning også i Norge. 

Les også: Kan sone med fotlenke  

Se video: Hjemmesoning med fotlenke

- Vil ha straff som virker

Statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet mener hjemmesoning bidrar til å forebygge ny kriminalitet.

- Vi ønsker oss en straff som virker, framfor en straff som svir, sier han til NRK.

I statsbudsjettet forslår regjeringen å bevilge 40 millioner til et prøveprosjekt med hjemmesoning ved hjelp av elektronisk fotlenke.

Jan Arild Ellingsen

- Ordningen tråkker på ofrene for kriminalitet, mener Frps Jan Arild Ellingsen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Fotlenken registrerer hvor fangen går, og slår alarm hvis man beveger seg utenfor hjemmet. I Sverige har ordningen vært prøvd ut i flere år.

Blant de svenske fangene som sonet hele straffen i fengsel, begikk 38 prosent nye lovbrudd, mens bare 26 prosent dem som avsluttet soningen hjemme, hadde tilbakefall.

- Tråkker på ofrene

Jan Arild Ellingsen i Fremskrittspartiet liker ikke at det blir nå blir startet forsøk med hjemmesoning.

- Vi mener at hjemmet ikke skal være et sted der du soner, det har vi fengsler og andre institusjoner til, sier han. 

Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker

- Et ledd i å få ned soningskøene raskere, sier Høyres Elisabeth Aspaker.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Ellingsen endrer ikke syn på grunn av resultatene fra prøveprosjektet i Sverige.

- For hver gang vi legger til rette for de kriminelle, føler jeg at vi tråkker på ofrene for kriminalitet, sier Ellingsen.

Også Høyres Elisabeth Aspaker er imot ordningen.

- Dette vil man bruke som et ledd i å få ned soningskøen raskere. Vi har et system i Norge der vi ivaretar det at folk gradvis skal vennes til et liv i frihet, sier hun til NRK.

AKTUELT NÅ