NRK Meny
Normal

– Viktig å sette sluttstrek

STORTINGET (NRK.no): Opposisjonen velger å stemme for regjeringspartienes kritikkforslag når Stortinget debatterer 22. juli.

Lederen for kontroll- og konstitusjonskomiteen kommenterer.

NETT-TV: Anders Anundsen (Frp) mener det er historisk at regjeringspartiene kritiserer sin egen regjering.

– Dette er en ekstraordinær sak, som preget en hel nasjon. Det er viktig for Frp at denne saken får en sluttstrek, sa Fremskrittspartiets Anders Anundsen fra Stortingets talerstol tirsdag.

Historisk innstilling

Slik begrunner han hvorfor han ber stortingsgruppa til Frp stemme for kritikkforslaget til regjeringspartiene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

En samlet Kontroll- og konstitusjonskomité fremmet i februar et historisk kritikkvedtak mot regjeringa etter maratonhøringene om hva som gikk galt da terroren rammet Norge.

Geir Bekkevold fra KrF

ENIGHET: Geir Bekkevold (KrF) har ledet arbeidet med 22. julihøringene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Den 40 sider lange innstillingen er allerede blitt kalt «historisk» fordi SV, Sp og Ap alle stiller seg bak flere kritiske punkter mot egen regjering.

Les kritikken i faktaboksen til høyre.

Tre forslag på bordet

Men komiteen klarte likevel ikke å bli enige om ett kritikkforslag.

De rødgrønne fremmer ett, KrF et annet, og Høyre, Frp og Venstre enes som et tredje forslag.

Regjeringspartiene står, ikke overraskende, for den mildeste kritikken.

Selv om de bruker ordet «kritikkverdig», velger de formuleringen «myndighetene» fremfor «regjeringa» når de skal peke på hvem kritikken rettes mot. Samtidig legger deres forslag vekt på at statsministeren har beklaget feilene og lovet å rette dem opp.

KrF kaller regjeringas manglede sikkerhetstiltak før og under terrorangrepet «alvorlig og kritikkverdig», mens Høyre, Venstre og Frp går lengst ved å omtale forholdene som «sterkt kritikkverdig».

– Det er hakket under mistillit, uttalte komitéleder Anders Anundsen (Frp) da innstillingen var klar 19. februar i år.

– Viktig å samle seg

Tross tre ulike forslag ser det ut til at Stortinget klarer å bli enige til slutt.

– KrFs stortingsgruppe vil stemme for vårt eget forslag, men subsidiært vil vi stemme for regjeringspartienes forslag, sa Geir Bekkevold fra Stortingets talerstol tirsdag.

Også Frp, Høyre og Venstre gjør det samme. De holder fast på at de står for sitt eget forslag, men de vil også stemme for flertallsforslaget for å gi et sterkt signal om at norske folkevalgte står sammen i sin kritikk.

– Det er viktig at Stortinget kan samle seg om ett felles vedtak, og at ansvaret samles hos myndighetene, som øverst sett er den norske regjering, sa Per-Kristian Foss (H) fra talerstolen.

Trine Skei Grande (V) understreker også at begrepet «myndighetene» i denne sammenheng kun kan bety «regjeringa».

– Da vil vi ha en sterk enstemmig kritikk av regjeringa, som det vil være opp til regjeringa selv å tolke.

Stoltenberg: Bra med enighet

Statsminister Jens Stoltenberg

ANSVAR: Ifølge komiteen er det statsministeren og justisministeren som har hovedansvaret for det som gikk galt 22. juli.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Statsminister Jens Stoltenberg sa under sitt innlegg at han var glad for at alle partiene på Stortinget ser ut til å samle seg bak ett kritikkforslag.

På spørsmål fra Høyre bekreftet han også at han tolker kritikken mot «myndighetene» som kritikk mot regjeringa.

– Det er en styrke at vi har en felles fortelling og felles virkelighetsforståelse, sa statsministeren til Stortinget.

Ingen fremmer mistillit

Det er allerede klart at ingen partier ønsker å fremme mistillit, og tirsdagens debatt kommer derfor ikke til å få reelle konsekvenser for regjeringa.

Bakgrunnen for kontrollkomiteens innstilling var fem omfattende høringsdager før jul. En rekke tidligere og nåværende statsråder, toppbyråkrater og politifolk ble grillet av komiteens representanter.

Rent formelt behandlet komiteen statsministerens og justisministerens redegjørelser for Stortinget i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens rapport.

Tirsdag debatteres komiteens konklusjoner og forslag i stortingssalen. Målet er å plassere det politiske ansvaret for alt som sviktet 22. juli 2011.

Statsminister Jens Stoltenberg vil være til stede under debatten. Det vil også fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger