Hissig abortdebatt i Stortinget

STORTINGET (NRK.no): Det var sterke følelser i sving under Stortingets åpne høring om reservasjonsrett for leger. Da programmet var over, startet en heftig debatt mellom leger og politikere.

Det var sterke følelser i sving under Stortingets åpne høring om reservasjonsrett for leger. Da høringen var over startet en heftig debatt mellom leger og politikere.

DEBATT: Skal fastleger få muligheten til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort? Ap-politiker Tove Karoline Knutsen og lege Trond Markestad er rykende uenige. Fotograf: Arild Sandsvik.

– Nei men, kjære deg!

Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen slår ut med armene og ser oppgitt på Trond Markestad, leder i Rådet for legeetikk.

Rett etter at dagens høring var over hadde de to en heftig diskusjon om hvorvidt leger skal få lov til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort eller ikke.

Ja, mener Markestad. Nei, mener Knutsen.

  • Se diskusjonen i videoen øverst i saken!

Ap frykter for kvinners rettigheter

Ap-politikeren fra Troms er særlig bekymret for hvilke konsekvenser regjeringens planlagte lovendring kan få for små kommuner som sliter med å rekruttere fastleger.

Ser en for seg at en ung og sårbar jente på 16 år, som har møtt en avvisende og moralsk lege, skal sende inn en klage til et organ hun ikke aner eksisterer?

Tore Holte Follestad, Sex og samfunn

– Dersom de får en fastlege som ikke vil henvise til abort, så må den kommunen enten akseptere det, eller avvise den legen og da komme i en vanskelig situasjon. Og da er det ikke slik at unge kvinner på yttersida av Senja har så mange muligheter, sa hun i diskusjonen med Markestad.

Markestad understeker at han personlig ikke har noen etiske motforestillinger mot å henvise kvinner til abort. Men han ser ikke problemet med at fastleger som har moralske kvaler på en skånsom og respektfull måte sender kvinnen videre til en kollega.

– I praksis er det veldig sjeldent at det bare er én lege i en kommune. Men er du bare én lege, så må du ta den konsultasjonen, svarte han på Knutsens innvending.

Ifølge Markestad vil det uansett være bedre for en abortsøkende kvinne å gå til en annen lege, enn å måtte forholde seg til en fastlege som innerst inne mener abort er moralsk forkastelig.

Et nødvendig kjennetegn ved ethvert demokrati er at individenes moralske integritet blir respektert.

Helga Haugland Byfuglien, Den norske kirke.

– Det vil påvirke hele kommunikasjonen. Jeg mener at det er kvinnens rett å møte en som har et avbalansert forhold til problemstillingen, sier han.

Vil presse Høyre til å snu

Dagens høring tok utgangspunkt i SVs representantforslag «om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning».

Ap og SV håper å presse Høyre til å gå bort fra avtalen med KrF og Frp som går inn for å endre loven slik at fastleger får mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort.

– Vi vil kjøre et løp i Stortinget for å gjøre det så vanskelig som mulig for Høyre å bruke partipisken, sa SV-leder Audun Lysbakken da det ble kjent at komiteen skulle holde en åpen høring om saken.

Men som NRK.no fortalte torsdag morgen har kristne organisasjoner og andre reservasjonstilhengere mobilisert kraftig foran dagens høring. Hele ni av tretten organisasjoner som deltar er for at leger skal kunne si nei til å henvise gravide kvinner til svangerskapsavbrudd.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Diskusjon om reservasjonsmulighet

UENIGE: Både SVs Audun Lysbakken og Aps Torgeir Micaelsen er mot reservasjonsmulighet for fastleger. Trond Markestad i Råde for legeetikk er uenig, men understreker at det må gjøres på en måte som ivaretar kvinnens rettigheter.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Et viktig argument for dem er at denne praksisen har pågått uten nevneverdige problemer siden abortloven ble innført i 1978. De hevder den forrige regjeringen skapte unødig strid da den i 2011 sendte ut et rundskriv som slo fast at henvisningsnekt er i strid med loven.

Mener samvittighetsfrihet styrker demokratiet

Samtidig argumenterte flere for at samvittighetsfrihet er en grunnleggende verdi i samfunnet.

– Et nødvendig kjennetegn ved ethvert demokrati er at individenes moralske integritet blir respektert, sa Helga Haugland Byfuglien, fast preses i Bispemøtet i Den norske kirke.

Hun har forståelse for at enkelte fastleger har store moralske kvaler mot å undertegne kvinnens begjæring om abort. Hun synes ikke det er urimelig at en fastlege som henviser, anser seg selv som delaktig i selve abortinngrepet.

Allmennleger og fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i dag ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner. Dette gjelder for eksempel oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging samt henvisning til assistert befruktning eller abort.

Helsedepartementets rundskriv I-4/2011

Også Håkon Pettersen i Tankesmien Skaperkraft mener det blir feil at fastleger skal nektes reservasjonsmulighet, mens leger på sykehuset kan nekte å delta i selve inngrepet.

– Konsultasjon og kliniske undersøkelser innebærer at legen setter sin signatur på intensjonen om at abort skal finne sted, sa han under høringen.

Men for motstanderne handler ikke debatten om reservasjon først og fremst om legens samvittighetsfrihet. For dem dreier det som om kvinnens rett selvbestemt abort. De mener en reservasjonsmulighet for leger fører til at kvinner i en allerede sårbar situasjon risikerer å møte en stengt dør og moralsk fordømmelse.

– Fastlegene skal ikke kunne reservere seg mot å hjelpe de pasientene de har ansvaret for, sa generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk forbund da det var hennes tur til å uttale seg.

– Makten tilhører pasienten

Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder i Sex og Samfunn, møter daglig unge kvinner som har spørsmål om seksualitet, abort eller prevensjon. Han mener en reservasjonsmulighet for fastleger vil ramme dem som søker abort.

Tore Holte Follestad og Marius Johansen

PASIENTEN VIKTIGST: Sykepleier Tore Holte Follestad (t.h) og lege Marius Johansen argumenterte mot reservasjonsmulighet for fastleger under Stortingets åpne høring torsdag.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vårt utgangspunkt er den unge jenta som oppsøker helsevesenet og ønsker abort. Vi er opptatt av at det er pasienten, og ikke legen, som skal ha makten i møtet mellom pasient og lege. Dagens høring viser at mange her mener makten skal tilhøre legen, sier han.

Follestad mener det er umulig å unngå at kvinner som ønsker abort opplever en tilleggsbelastning dersom deres fastlege reserverer seg. Ifølge Follestad hjelper det ikke med god informasjon og mulighet til å oppsøke sykehuset direkte eller bytte fastlege. Mange vil også kvie seg for å besøke en annen fastlege i frykt for at foreldre eller bekjente kan fatte mistanke, mener han.

– Det kan oppleves som utleverende i en bygd der det er allment kjent at en fastlege har reservert seg, sier Follestad.

Han reagerer på at reservasjonstilhengere argumenterer med at det så langt har kommet inn svært få klager fra kvinner som har opplevd å bli avvist av fastlegen når de søker abort.

– Ser en for seg at en ung og sårbar jente på 16 år, som har møtt en avvisende og moralsk lege, skal sende inn en klage til et organ hun ikke aner eksisterer, spurte han retorisk under høringen.

Erklæring om reservasjonsrett

HJERTESAK: KrF er svært fornøyde med at Høyre og Frp under sonderingene forpliktet seg til denne avtalen. Slik sikrer de flertall i Stortinget.

Foto: NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger