Hevder regjeringen har strøket innvendinger til asylforslag

Jusprofessor Mads Andenæs mener det er åpenbart at juridiske innvendinger ble fjernet før regjeringens innstramningsforslag ble sendt på høring.

Professor i rettsvitenskap og advokatfullmektig Mads Andenæs

KRITISK: Mads Andenæs mener juridiske forbehold er fjernet før høringsnotatet ble sendt ut.

Foto: Lars Sætren / NRK

– Jeg tror det har vært flinke jurister som har jobbet med dette og de har også tatt de forbeholdene som flinke jurister ville tatt. Men de har rett og slett blitt tatt ut. De har blitt strøket i prosessen slik at vi ikke ser de forbeholdene i høringsnotatet, mener jusprofessor Mads Andenæs.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utenriksdepartementet var begge med i arbeidsgruppen som utarbeidet regjeringens 40 innstramningsforslag.

– Det er et ganske underlig dokument, og det er ganske åpenbart at store avsnitt er blitt strøket, mener Andenæs.

Ligner på andre drøftinger

Etter at forslagene kom ut på høring har både Utenriksdepartementet og UDI kommet med juridiske motforestillinger i sine respektive høringssvar. Andenæs mener det i flere av forslagene er juridiske drøftelser som ligner på drøftelser fra utredningen til ny utlenindingslov, men at forbeholdene er tatt ut.

– Utenriksdepartementet tar forbeholdene, men det gjør ikke høringsnotatet, som på flere punkter ikke har en korrekt framstilling av folkeretten og norsk lov, mener Andenæs.

– Laget på en god måte

Sylvi Listhaug

FORNØYD: Sylvi Listhaug forteller at høringsnotatet er laget av gode jurister.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Regjeringens innstramningsforslag har fått sterk kritikk fra flere hold i høringsrunden. Noen av innvendingene har Statistisk sentralbyrå som ikke kjenner seg igjen i statistikk som er brukt, UDI som mener enkelte av innstrammingene er i strid med internasjonale forpliktelser og Advokatforeningen som mener flere av forslagene bryter med menneskerettighetene.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug svarer følgende på direkte spørsmål om juridiske innvendinger ble fjernet underveis i arbeidet med innstramningsforslagene.

– Notatet er selvfølgelig laget på en god måte av gode jurister. Det har blitt sendt ut på høring, der vi har fått mange gode innspill. De skal vi gjennomgå før vi fremmer en endelig sak for Stortinget over påske, sier Listhaug.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger