Hopp til innhold

Hevder norske aktører stenges ute fra byggeoppdrag

Byggebransjen mener regjeringen styrer mot økt arbeidsledighet. Anbudskontrakter går til utenlandske selskaper fordi kontraktene rett og slett er for store for norske aktører.

Follobanen

INGEN NORSKE: Byggingen av Follobanen gikk til utenlandske selskaper.

Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggnæringens landsforening

BLIR UTELUKKET: Jon Sandnes mener anbudskontraktene fra offentlige selskaper er altfor høye.

Foto: BNL

– Nå rigges det for økt arbeidsledighet og for færre skatteinntekter.

Ordene kommer fra Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens landsforbund. Han mener anbudskontraktene fra offentlige selskaper er så høye at norske aktører ikke har mulighet til å være med.

– De blir diskvalifiserte allerede før start, er ordene Sandnes bruker.

– Det setter oss i en situasjon der vi ikke får utnyttet potensialet vi har til å skape spennende og innovative løsninger for framtiden.

Kontrakter på 10 milliarder

Han forklarer at en høy anbudskontrakt for få år siden lå på 6-700 millioner kroner. I dag er en kontrakt på fem milliarder normalen, der de største kontraktene kan komme opp i 10 milliarder kroner.

– I fjor så vi norgeshistoriens største kontrakt for en norsk aktør. Den var på 2,3 milliarder kroner, sammenligner Sandnes.

Den kontrakten gikk til Veidekke, som bygger vei fra Bergen i retning Os. Konserndirektør Dag Andresen ser med bekymring på at de største kontraktene går til utlandet.

– Vi ønsker en gradvis utvikling av størrelsen på kontraktene sånn at også norske entreprenører kan være med i konkurransen.

LO er kritiske

Hans Christian Gabrielsen

IKKE FORNØYD: Hans Christian Gabrielsen mener regjeringen legger opp til høyere arbeidsledighet med sin strategi for anbudskontrakter.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Byggebransjen har i lang tid bedt om større kontrakter, men nå har de blitt så store at det har gått for langt.

– Det er en gradsforskjell. Vi ba om en biff og fikk en elefant. Det er vanskelig for norske aktører å stille med kapasitet når det blir gjort så enorme hopp, mener Sandnes.

Han får støtte fra LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

– Nå legger man opp til en kontraktsstrategi som mer eller mindre er skreddersydd for utenlandske selskaper, mener han.

– Det paradoksale er at i en tid med høy og økende ledighet, vil ledigheten øke ytterligere ved at vi mister denne typen kontrakter til utlandet og bygger ned kompetansen til norske entreprenører.

Vil ikke ha fordeler

Nye Veier, Statens vegvesen og Jernbaneverket er de tre største offentlige selskapene som legger anleggsjobber ut på anbud.

– Vi ber ikke om at norske aktører skal få fordeler. Vi må i høyeste grad tåle konkurransen, men nå rigges det så store prosjekter at norske bedrifter ikke får være med. Vi mister muligheten til å finne gode innovative løsninger som Norge kan leve av i fremtiden, mener Sandnes.

Han nevner Follobanen som eksempel. Kontrakten på 7,8 milliarder kroner gikk til italienske og spanske selskaper. Det er den største enkeltkontrakten for jernbaneutbygging i Norge.

– Nå må regjeringen bruke regelverket som er og lage kontrakter som gjør at norske aktører kan være med i konkurransen. Det blir fortsatt like mye vei og jernbane, sier Sandnes.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra samferdselsdepartementet

Arbeidsledige innen bygg og anlegg (januar 2016)

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor (antall)

Endring fra i fjor (prosent)

I alt bygg og anlegg

13359

6.6

2227

20

Rørleggere

790

4.9

244

45

Snekkere og tømmere

2565

4.5

-89

-3

Elektrikere

1010

3.1

507

101

Andre bygningsarbeidere

4893

11

685

16

Anleggsarbeidere

1450

4.3

281

24

Hjelpearbeidere innen bygg og anleggg

2540

33.7

607

31

Mellomleder innen bygg og anlegg

111

1

-8

-7

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger