Hevder nettbrett kan forsinke barns språk

I USA fraråder barneleger bruk av nettbrett eller andre skjermer til barn under 18 måneder. Ny forskning mener det kan hemme språkutviklingen.

Two boys watching an ipad video

NYTT VERKTØY: Dagens barn er den første generasjonen som fra ung alder lærer å bruke smarttelefoner og nettbrett, gjerne både hjemme og i barnehagen.

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

En fersk studie fra Universitetet i Toronto har ser på sammenhengen mellom småbarns bruk av nettbrett og andre håndholdte skjermer – og risikoen for at de utvikler talespråk tregere enn normalt.

Foreldrene til de nærmere 900 barna som deltok rapporterte inn antall minutter barnet brukt foran en skjerm da de var 18 måneder gamle. Forskerne brukte så et eksisterende screening-verktøy til å undersøke barnas språklige utvikling.

Det ble sett på hvorvidt barna brukte lyder eller ord for å få oppmerksomhet eller hjelp, hvordan de satte sammen ord og hvor mange ord de brukte.

Dårligere på lyder og ord

For hvert 30. minutt skjermtiden økte med, fant forskerne at risikoen for at barna hadde forsinket evne til å uttrykke seg ved hjelp av lyder og ord økte med 49 prosent.

Studien skal presenteres på en internasjonal konferanse for pediatri i San Francisco, skriver blant annet CNN Health og Science Daily, som begge gjengir forskernes hovedkonklusjoner.

– Det er første gang vi har belyst denne potensielle utfordringen, men jeg tror resultatene bør behandles varsomt, etter som dette er et første blikk, sier Cathrine Birken, som har hatt hovedansvaret for prosjektet, til CNN.

– Skremselspropaganda

For andre former for kommunikasjon, som gester, kroppsspråk og sosial interaksjon fant studien ingen sammenheng.

Maragreth Sandvik

PROFESSOR: Margareth Sandvik ved institutt for barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Foto: Høgskolen i Oslo og Akershus

Professor Margareth Sandvik ved Høgskolen i Oslo og Akershus har forsket på bruk av nettbrett-apper i barnehager. Hun mener det ikke er grunn til advare mot å la selv små barn bruke nettbrett.

– Dette minner om skremselspropaganda. Jeg mener man sa noe lignende når TV-en kom. Da mente man også at barn kom til å slutte å leke og utvikle seg, men det spiller på fordommer. Barn gjør seg selvfølgelig andre erfaringer i tillegg til erfaringer på skjerm, sier Sandvik i en kommentar til studien.

Hun viser til at det i skandinavisk barnehageforskning er gjort en rekke kvalitative studier om bruk av nettbrett.

– Disse studiene bruker ikke mange barn, men går derimot veldig grundig til verks, og barna følges over tid.

– Gode og dårlige applikasjoner

En typisk slik studie ser på hvordan et nettbrett med en eller flere applikasjoner funger for barn i en barnehage, i samspill med voksne.

– For slike typer verktøy er funnene hovedsakelig positive når det gjelder potensialet for språkutvikling. Spesielt gjelder dette såkalte produksjonsapplikasjoner der barna skaper innholdet selv. Det handler om mulighetene som ligger i applikasjonen, sier Sandvik.

Det amerikanske akademiet for pediatri har nylig frarådet bruk av skjermer for barn under 18 måneder.

Sandvik mener imidlertid at bruk av nettbrett kan være givende selv for små barn, dersom applikasjonene holder mål.

– Vi er oppmerksomme på at det i noen hjem blir brukt gratisapper som holder dårlig kvalitet både faglig og estetisk. Nå finnes det veldig mange gode applikasjoner som du kan betale for og som det er gjort mange studier på.

NRK opplyser: Margareth Sandvik har selv bidratt i utvikling av læringsapplikasjoner som rettet mot barn.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger