Hevder forsikringsselskap vil sende regning for behandling til det offentlige

Det private sykehuset Aleris hevder helseforsikringsselskapet IF Vertikal prøver å sende regningen for private helseforsikringskunder til det offentlige. Helseministeren er varslet, men forsikringsselskapet avviser påstanden.

Aasved

Aleris har trukket seg fra anbudsrunde med det private forsikringsselskapet IF Vertikal Helse fordi de mener selskapet prøver å misbruke offentlige midler. Nå har de varslet helseminister Bent Høie om dette.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Siden i høst har det private sykehuset Aleris vært med i en innkjøpsrunde hvor de har konkurrert om en avtale om å selge helsetjenester til forsikringsselskapet. Men for litt over en uke siden trakk de seg, fordi de mener IF Vertikal opptrer uetisk.

Aleris

Aleris trakk seg fra innkjøpsrunden til IF Vertikal fordi de mente kontrakten var uetisk.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– IF Vertikal Helse har bedt oss som forutsetning for å få kontrakt at vi skal sette opp et system hvor vi skal lete aktivt etter offentlig timer hos oss, og da blir det regionale helseforetaket som betaler for tjenesten og ikke forsikringsselskapet, sier Grethe Aasved, administrerende direktør i Aleris.

I kontrakten som ble overlevert Aleris står det:

«Leverandøren plikter i tillegg å ha rutiner som sikrer at offentlige tjenestetilbud som også er tilgjengelig for øvrige offentlige pasienter, vil bli tilbudt kundene med If Vertikal Helseforsikring dersom ventetiden for behandlingen gjennom det offentlige er innenfor kundens garantitid.»

Det private sykehuset Aleris mener altså at forsikringsselskapet forsøker å snike sine kunder fram i sykehuskøen, samtidig som de vil at det offentlige skal betale. Ifølge reglene er det slik at man enten får offentlig behandling – og må vente i kø, eller betaler privat og da slipper køen.

Aleris er et av flere private helseaktører som har avtale med de regionale helseforetakene om å ta imot offentlige pasienter på blant annet røntgen og MR.

Det betyr at pasienter som blir henvist fra fastlegen, kan få behandling ved Aleris eller et annet privat sykehus med offentlig avtale, fordi ventetiden kan være lang ved offentlige sykehus.

– Det er jo ikke noe rart at de vil ha det sånn, det blir veldig billig for forsikringsselskapet, de slipper å betale, det er det regionale helseforetaket som gjør, sier Aasved.

Aasved 2

Grethe Aasved i Aleris mener IF Vertikal prøver å sende regningen for private helseforsikringskunder til det offentlige.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Hun mener det er feil bruk av offentlige midler og har nå varslet helseminister Bent Høie om det hun mener er misbruk av offentlige midler.

– Det er feil bruk av kontraktene. Vi har inngått kontrakt med de offentlige helseforetakene og det er ikke IF vertikal en del av, sier Aasved.

Avviser kritikken

Vertikal Helse og IF forsikring inngikk en avtale september i fjor om å selge privat helseforsikring og medisinsk rådgivning. Vertikal Helse er heleid av Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL).

De er uenig i kritikken fra Aleris.

– Det vil jeg tilbakevise på det sterkeste. Det jeg er opptatt av er å finne det beste tilbudet til våre pasienter, sier Karl Fredrik van der Lagen-Larsen, administrerende direktør i Vertikal Helse.

Larsen

IF Vertikal avviser kritikken fra Aleris og

Foto: Per Onsheim / NRK

Han mener punktet i avtalen er mistolket, og presiserer:

– Vi er opptatt av at de private tilbyderne forholder seg til de avtaler som er inngått med Helse Sør-Øst på en ryddig måte, også overfor oss. Det vil si at dersom det finnes tilbud innenfor garantitid, så skal vi få informasjon om det på lik linje med en hvilket som helst annen privatbetalende kunde som kommer inn døren, sier van der Lagen-Larsen.

Han mener det er uetisk å ikke tilby oppfølging og veiledning i det offentlige dersom det er det beste tilbudet for pasienten.

– Når en privat aktør plikter å tilby en offentlig time, hvem ender opp med å betale for behandlingen da?

– I den grad det er en time som finnes i det offentlige, så trer ikke forsikringsrettighetene inn.

Kan ikke kjøpe seg fram

– På generelt grunnlag er det ikke greit at noen kan kjøpe seg fram gjennom en helseforsikring på det offentliges regning, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus.

Lofthus

Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst sier alle pasienter har like rettigheter.

Foto: Per Onsheim / NRK

Hun sier alle pasienter må være henvist fra lege for å få behandling i spesialisthelsetjenesten på den offentliges regning.

– Det kan godt hende at en forsikringskunde har fått en henvisning, men et forsikringsselskap kan ikke henvise pasienter, sier Lofthus.

Samtidig presiserer hun at alle som er henvist må behandles likeverdig, da kan ikke noen få tilbud om en time som noen andre skulle hatt. Da må man se på alle som er henvist.

– Kan det være en måte å snike i køen på?

– Ja, det er jo det som er poenget. De som er henvist først og har det største behovet blir tatt først.

– Alle pasienter har en rettighet, men har en helseforsikring og har henvisning skal du ikke ha noe fortrinn av det, sier Lofthus.

Hun sier at de enkelte ganger sender konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst til de private helseaktørene de har avtale med, for å se om avtalen følges. Dette er private aktører som tilbyr offentlige timer og private timer gjennom de regionale helseforetakene.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger