Hopp til innhold

Hevder miljøavgift ødelegger for klimasatsing

Avfallsbransjen frykter at svenskene «stikker av» med søppelet vårt, og hevder det går ut over egen klimasatsing. Nå vil de dempe «svenskesuget».

Søppelbrenning på Trehørningen energisentral

På Trehørningen energisentral utenfor Hamar energigjenvinnes brennbart restavfall.

Foto: Dag Kessel / NRK

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

– Det kalles en miljøavgift, men vi opplever tvert imot av avgiften spenner bein under lokale miljøbedrifter og bremser utviklingen av gode klimamessige miljøtiltak, sier direktør ved Eidsiva Bioenergi, Marit Storvik.

Marit Storvik, direktør i Eidsiva Bioenergi

Direktør i Eidsiva Bioenergi, Marit Storvik, sier at dagens ordning går ut over driften på anlegget.

Foto: Dag Kessel / NRK

Hun har liten forståelse for at regjeringen i fjor høst økte avgiften på avfallsforbrenning samtidig som svenskene fjernet sin avgift.

– I Sverige innså de at avgiften ikke hadde noen miljøeffekt, sier hun.

Avgiften Storvik sikter til ble innført i statsbudsjettet for 2021. Den gang med en avgiftssats på 149 kroner per tonn CO₂. Nå har avgiften økt til 238 kroner per tonn.

Det betyr at norske forbrenningsanlegg må betale 238 kroner per tonn CO₂ for å brenne søppel.

Sender søppel til Sverige

Direktøren opplever at stadig flere leverandører velger å sende søppelet til Sverige fremfor å selge det i Norge.

– Vi merket det med en gang denne avgiftsendringen ble varslet. Da kom samtlige leverandører til oss og varslet at de ønsket å reforhandle kontraktene.

Trehørningen energisentral

Trehørningen energisentral utenfor Hamar.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Nå handler det om å prøve å redde videre drift av anlegget, sier hun.

Storvik forteller at det vil gå på bekostning av satsningen på konkrete miljøprosjekter som ville ha fått ned utslippene.

Vil utvide avgiften

Denne uken inviterte Storvik og interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme til pressetreff på Trehørningen energisentral utenfor Hamar. Der presenterte avfallsbransjen sin plan for hvordan avgiften kan endres.

Sentralt i planen står en rapport fra analyseselskapet Norwaste hvor de peker på konkrete forslag.

Norwaste foreslår blant annet å utvide dagens forbrenningsavgift til også å gjelde restavfall som sendes ut av landet.

Rapporten fra Norwaste blir presentert.

Norwaste foreslår å utvide avgiften til å gjelde også avfallet som blir eksportert.

Foto: Stig Westre / NRK

– Dersom en avgift på avfallsforbrenning har til hensikt å redusere fossile CO₂-utslipp, må den ha en effekt i markedet. Kun da vil den kunne stimulere til økt sortering og materialgjenvinning, og til karbonfangst, sier Henrik Lystad i Norwaste.

Ifølge rapporten fra bransjen har ikke dagens avgift denne effekten.

Han viser til at en vesentlig andel av avfallet som må energigjenvinnes sendes til Sverige uten å være underlagt samme avgift.

– Dette motvirker effekten av avgiften og gjør at den trolig har svært liten effekt.

Ifølge Norwaste har land som Nederland, Belgia og Frankrike også avgifter på avfall som blir sendt ut av landet.

Søppel
Foto: Stig Westre / NRK

Skal stimulere til karbonfangst

Forbrenningsavgiften har også tidligere vært gjenstand for debatt.

Hensikten med avgiften er å stimulere til gjenvinning og karbonfangst.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvaret for avgiften.

I et skriftlig svar fra statssekretær Lars Vangen (Sp) står det at eksport og forbrenning av avfall i andre land ikke gir utslipp i det norske utslippsregnskapet og at det derfor ikke er omfattet av avgiften i Norge.

Lars Vangen

Lars Vangen er statssekretær i Finansdepartementet.

Han påpeker at avgiften belønner anlegg i Norge som sorterer ut fossilt materiale fra avfallet, eller som investerer i teknologi for fangst og lagring av sine utslipp.

Næringen har derfor mulighet til å tilpasse seg avgiften og bidra til at vi sammen kutter våre utslipp og når våre klimamål.

Avfall som eksporteres til Sverige og Danmark er omfattet av EU sitt kvotesystem.

Økte utslipp som følge av forbrenning av norsk avfall i disse anleggene vil derfor ha liten til ingen virkning globalt, da de vil motsvares av reduserte utslipp fra andre deler av kvotesystemet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ