Her trekker KrF grensen i innstrammings-krangelen med Frp

KrF sier tvert nei til tre av innstrammingsforslagene i flyktninge- og asylpolitikken til Sylvi Listhaug (Frp) og resten av regjeringen.

Hareide ser opp

Knut Arild Hareide og resten av KrFs stortingsgruppe holder på å gå gjennom forslag til 40 innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Det er klart etter at KrFs stortingsgruppe hadde gruppemøte onsdag.

De tre forslagene KrF ikke klarer å svelge er:

1. Internflukt

I forslaget til regjeringen står det at asylsøkere ikke har rett på asyl dersom de kan få beskyttelse i andre deler av landet de har flyktet fra, og der det ikke er urimelig å henvise dem til disse områdene. Regjeringen vil styke hele forutsetningen om at det ikke skal være urimelig å henvise til trygge områder i eget land.

Det vil si at en flyktning fra for eksempel urolige deler av Afghanistan kan bli henvist til et annet område i Afghanistan, som for eksempel Kabul, dersom dette blir ansett som et trygt område. Dette skal også være mulig i tilfeller der dette i utgangspunktet blir oppfattet som urimelig etter dagens retningslinjer.

Det vil ikke KrF å gå med på.

I vedtaket gruppestyret blir det slått fast at konsekvensene av forslaget er for usikkert til at KrF kan stille seg bak innstrammingen.

2. Enslige mindreårige flyktninger

Regjeringen vil at enslige mindreårige asylsøkerne kun skal innvilges et midlertidig opphold, og at det skal tas en ny vurdering om beskyttelsesbehovet når de flyller 18 år. I denne vurderingen skal asylsøkeren vurderes som en voksen.

Her går KrFs stortingsgruppe mot hele forslaget.

3. Strengere krav til familiegjenforening

Regjeringen foreslår både økt underholdskrav og fire års arbeid eller utdanning før man innvilger familiegjenforening.

KrFs stortingsgruppe sier regjeringen både må utarbeide unntak fra underholdskravet, mulighet for å utvise skjønn, og at kravet om fire års utdanning eller arbeid må fjernes.

– Dette er de punktene som ser ut for å være de vanskeligste for KrF å godta. Vi har begynt å behandle alle de 40 punktene, men ønsker allerede nå å sende et signal til regjeringen om hva vi mener er mest krevende. Dette til tross for at høringsfristen ikke har gått ut enda, sier Geir Toskedal i KrF før han avslutter:

– Dette er et signal fra oss, og det regner vi med at regjeringen forholder seg til i det videre arbeidet.

SISTE NYTT

Siste meldinger