Her tørker jobbmarkedet inn

Både nyutdannede og ufaglærte går tøffere tider i møte. Færre utlyste stillinger gir flere jobbsøkere om det samme beinet, og antall unge uten jobb øker.

Bildemontasje av heisekran, kontormedarbeidere og en bunke aviser

FÆRRE LEDIGE JOBBER: Særlig innenfor kontor- og administrasjon, bygg- og anlegg og medier- og kommunikasjon er det færre stillingsannonser ute nå enn for ett år siden.

Foto: NTB Scanpix

– Det er merkbart lavere fart i jobbmarkedet nå, enn for bare noen måneder siden, sier Adil Osmani.

Daglig leder og eier av Rubrikk.no, Adil Osmani

NEDGANG: Daglig leder og eier av Rubrikk.no, Adil Osmani, er ikke i tvil om at det er mørkere skyer over norsk arbeidsmarked nå enn før.

Foto: Privat

Han er sjef for Rubrikk.no, et nettsted som samler jobbannonser fra over 420 nettsider. Ifølge Osmani har de dermed oversikt over minst 90 prosent av de ledige stillingene i Norge.

En opptelling av stillingsannonsene Rubrikk har hentet ut for NRK viser at jobbsøkere har betydelig mindre å velge mellom nå, enn for bare ett år siden.

Samlet for alle bransjer er nedgangen fra juni i fjor til juni i år på 17 prosent.

– Det første som skjer når bedrifter tenker på å nedbemanne, det er at de slutter å ansette nye mennesker. Sektorer som administrasjon, økonomi, og bygg- og anlegg kommer til å tenke seg godt om før de utlyser nye stillinger, sier Osmani.

Se tabell over hvilke bransjer som utlyser færre stillinger lenger ned i artikkelen.

Færre jobber innen salg og økonomi

Han peker på at typiske kontorjobber ofte forsvinner i effektiviseringens navn. Allerede står 6666 kontormedarbeidere oppført som helt ledige i Navs statistikk, noe som er en økning på 14 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Innen administrasjon, personal, regnskap, salg og markedsføring er det merkbart færre utlyste stillinger nå enn før. Ifølge Osmani vil det først og fremst ramme de nyutdannede, som må konkurrere med arbeidssøkere som allerede har erfaring fra bransjen.

– Det er helt klart at de som går ut fra management- og økonomistudier vil merke at jobbmarkedet er særdeles mye tøffere nå enn for bare ett år siden, sier Osmani.

De som søkte etter en jobb innen administrasjon, kontor og personal i juni i år, hadde 43 prosent færre stillinger å velge fra enn i samme periode i fjor.

Utlyste stillinger innen kundeservice og personlig tjenesteyting falt med 53 prosent fra juni i fjor til juni i år, viser oversikten fra Rubrikk. For stillinger innen økonomi og regnskap falt antall jobbannonser med 30 prosent, mens antall annonser for ledige stillinger innen salg og markedsføring hadde en nedgang på 14 prosent.

Konsulenter og andre med såkalte «frie yrker» må avfinne seg med at færre etterspør deres kompetanse. Nedgangen er på 49 prosent dersom man sammenligner jobbannonser fra juni i fjor med juni i år.

Heller ikke de med utdanning eller erfaring fra IT og telekommunikasjon har like mange jobber å velge mellom som før. Antall utlyste stillinger innen IT falt ifølge Rubrikk med 20 prosent fra juni i fjor til juni i år.

Osmani kaller likevel it-markedet for en «melk og brød-bransje», og påpeker at det alltid vil være behov for ansatte som mestrer IT og internett.

– Her vil det alltid være et løpende behov. Programmering er en kjempefin egenskap å ha i dagens jobbmarked, sier han til NRK.

Samtidig viser tallene fra Rubrikk at det er ikke bare er typiske kontorjobber innen økonomi, rådgivning og administrasjon som forsvinner.

Flere hundre søkere på én butikkstilling

Antall utlyste stillinger innen varehandel falt med 16 prosent fra juni i fjor til juni i år.

Nedgangen gjør at de som driver butikkene kan velge og vrake i søkere. Tirsdag fortalte NRK om en Kiwi-butikk i Oslo sentrum som fikk over 840 søkere til én deltidsstilling som butikkmedarbeider. Også Nav-kontoret i Skien rapporterer om mellom 400 og 500 søkere til butikkjobber.

Samtidig viser arbeidsledighetsstatistikk fra Nav at antall ledige innen butikk- og salgsarbeid har økt med 14 prosent fra juni i fjor til juni i år.

Ingenting tyder på at det blir lettere å få seg en jobb «i kassa» på matbutikken med det første. 16 prosent av handels- og servicenæringen sier den vil kutte i antall ansatte, viser den nye konjunkturundersøkelsen.

Osmani tror også byggmestre og entreprenører vil tenke seg svært godt om før de ser seg om etter nye ansatte. Bare det siste året er over 1100 flere bygningsarbeidere registrert som helt arbeidsledige, viser tall fra Nav. Samtidig viser oversikten fra Rubrikk at de som allerede har mistet jobben har færre jobber å søke på.

For sektoren håndverk, bygg- og anlegg og mekanikk er nedgangen i antall utlyste stillinger fra juni i fjor til juni i år på 39 prosent.

– Vi ser det helt klart i tallene, at det er en vesentlig lavere fart i bygg- og anlegg nå, enn bare for noen måneder tilbake, sier Osmani.

Ingeniører og journalister sliter

Også nyutdannede eller arbeidsledige ingeniører må ta til takke med færre ledige stillinger nå enn før. Mens Rubrikk.no hadde 1023 ingeniørstillinger ute i juni i år, var tallet 1321 samme måned i fjor. På ett år er nedgangen altså på 23 prosent. Navs statistikk viser samme trend: Det blir vanskeligere for ingeniører å finne seg jobb. Under rubrikken «ingeniør og ikt-fag» er 871 flere personer registrert som arbeidsledige det siste året

Men ingeniører har uansett langt flere ledige jobber å søke på enn journalister og informasjonsfolk. I juni i år registrerte Rubrikk.no kun 118 utlyste stillinger under media, informasjon og pr, mens det i juni i fjor var 176 ledige jobber. Det innebærer en nedgang på 33 prosent.

– Nyutdannede som vil inn i mediebransjen er helt klart de som har det vanskeligst, sier Osmani.

Oljebransjen har en nedgang på 35 prosent, mens de som søker på jobber innen industri og produksjon hadde 20 prosent færre stillinger å søke på i juni i år sammenlignet med juni i fjor.

Offentlig sektor lyser ut

Selv om det totale antallet jobbannonser på rubrikk.no har falt med 17 prosent det siste året, er det noen områder som har flere ledige stillinger nå enn i fjor sommer.

Innen utdanning og forskning har antall jobbannonser økt med 26 prosent fra juni 2013 til juni 2014.

Størst er veksten innen offentlige tjenester og forvaltning. Mens minst 924 slike stillinger lå ute i juni i fjor, var tallet oppe i 1358 i samme måned i år.

Det finnes også flere utlyste jobber innen kunst, kultur, sport og musikk. Fra juni i fjor til juni i år har Rubrikk registrert en økning på 41 prosent.

Også de som søker på jobber innen bank, finans, eiendom og forsikring har mer å velge mellom i dag. Antall utlyste stillinger har økt med 14 prosent fra juni i fjor til juni i år, viser tallene Rubrikk har hentet ut.

Artikkelen fortsetter under tabellen:

Her er nedgangen i utlyste stillinger størst

Bransje

Utlyste stillinger juni 2013

Utlyste stillinger juni 2014

Nedgang

Interesseorg./religion

151
 

59
 

- 61%

Renhold/renovasjon
 

223
 

89
 

- 60%

Kundeservice/personlig tjenesteyting
 

508
 

241
 

- 53 %
 

Konsulenter/frie yrker

228


 

117


 

- 49%


 

Administrasjon /kontor/personal

2494
 

1430

- 43%

Håndverk/bygg/anlegg/mekanikk
 

3402
 

2078
 

- 39%
 

Olje/gass off- onshore/maritim
 

1374
 

892
 

- 35%
 

Media/informasjon/pr
 

176
 

118
 

- 33%
 

Økonomi/regnskap
 

1031
 

719
 

- 30%
 

Ingeniøryrker
 

1321
 

1023
 

- 23%
 

Kilde: Rubrikk.no

 

 

 

Flere unge voksne uten jobb

Personer som tilbyr sin arbeidskraft til arbeidsmarkedet, ved at de enten allerede er i jobb eller søker arbeid, utgjør den norske arbeidsstyrken.

De siste årene har arbeidsstyrken holdt seg stabil på rundt 70 prosent av befolkningen. Når antall utlyste jobber synker, samtidig som arbeidsstyrken holder seg relativt høyt, blir det vanskeligere å finne seg arbeid.

Ifølge Nav er 2,7 prosent av det som kalles arbeidsstyrken uten jobb i dag.

I alt var 73.458 personer arbeidsledige i Norge ved utgangen av juni 2014. Sammenlignet med samme måned i fjor betyr det en økning på ti prosent.

Det blir også flere unge voksne som ikke får jobb. Tall fra Nav viser at det var 10.278 helt ledige i aldersgruppen 20 til 24 år i juni i år. I samme måned i fjor var 9804 personer i den alderen registrert som helt ledige. Veksten i antall ledige mellom 20 og 24 år er dermed på nærmere fem prosent.

Det er imidlertid personer i alderen 40 til 59 år som har den største arbeidsledighetsveksten. Nav har registrert 14 prosent flere helt ledige i den aldersgruppen.

For de mellom 30 og 39 år er 13 prosent flere registrert som helt ledige i juni i år sammenlignet med juni i år.

SISTE NYTT

Siste meldinger