Her skal politiet styres fra

Politidirektoratet har pekt ut hvor hjertet i de nye politidistriktene skal ligge. Tønsberg ble veid og funnet for lett i kampen mot Drammen, men kjemper fortsatt for livet.

Politihuset i Drammen

BLIR SENTRAL: Politihuset i Drammen blir hovedsete for Telemark, Vestfold og Buskerud.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

1. januar reduseres antall politidistrikter fra 27 til 12. De nye politidistriktenes hovedseter er der hvor den nye politimesteren har sitt kontor og sin lederstøtte. Operasjonssentralen ligger her.

I dag la Politidirektoratets fram sitt forslag til hovedseter i de nye politidistriktene:

 • Finnmark PD: Kirkenes (omfatter Finnmark fylke).
 • Troms PD: Tromsø (Omfatter Troms fylke, inkludert kommunene som er en del av dagens Midtre Hålogaland politidistrikt).
 • Nordland PD: Bodø (Omfatter Nordland fylke. Erstatter politidistriktene Helgeland, Salten, sørlige deler av Midtre Hålogaland).
 • Trøndelag PD: Trondheim (Dekker Trøndelags-fylkene og erstatter politidistriktene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Omfatter også Bindal kommune, helt sør i Nordland).
 • Møre og Romsdal PD: Ålesund (Omfatter Møre og Romsdal fylke. Erstatter politidistriktene Sunnmøre, samt Nordmøre og Romsdal).
 • Vest PD: Bergen (Erstatter politidistriktene Hordaland og Sogn og Fjordane. Kommunene Fitjar, Stord og Bømlo sør i Hordaland blir inntil videre en del av Rogaland, men skal etter planen inn i Vest politidistrikt når transportløsninger som den fergefrie forbindelsen Hordfast kommer på plass).
 • Sør-Vest PD: Stavanger (Omfatter Rogaland fylke samt Sirdal kommune i Vest-Agder. Erstatter politidistriktene Rogaland samt Haugaland og Sunnhordland. Inntil videre omfatter distriktet de sørligste kommunene i Hordaland.)
 • Agder PD: Kristiansand (De to Agder-fylkene unntatt Sirdal kommune i Vest-Agder. Tilsvarer dagens politidistrikt.)
 • Sør-Øst PD: Drammen (Dekker fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud samt Jevnaker kommune i Oppland. Erstatter politidistriktene Telemark, Vestfold, Nordre Buskerud og Søndre Buskerud.)
 • Oslo PD: Oslo (Dekker Oslo samt Asker og Bærum.)
 • Øst PD: Sarpsborg (Dekker Østfold og østlige deler av Akershus. Erstatter politidistriktene Østfold, Follo og Romerike.
 • Innlandet PD: Hamar (Hedmark og Oppland fylker. Erstatter politidistriktene Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland.)

– Valg av hovedsete vil i liten grad påvirke polititjenesten overfor befolkningen direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelser for å levere gode polititjenester der folk er, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet.

Mener avstanden blir for stor

Ordfører i Tønsberg, Petter Berg

SKUFFET: Ordfører i Tønsberg, Petter Berg.

Foto: Philip Hofgaard / NRK
Tore Opdal Hansen

FORNØYD: Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen.

Foto: Privat

Ordfører Petter Berg i Tønsberg er skuffet over at hovedsetet i distriktet havner nærmest Oslo.

– Vi i Tønsberg mener vi har det beste alternativet, ut fra vår sentrale geografiske plassering midt i det nye distriktet. For Telemark og Vestfold vil det være mye mer naturlig å ha det i Tønsberg enn i Drammen, sier Berg.

POD argumenterer i høringsforslaget med at det ligger godt til rette for å utvide lokalene i Drammen.

– Vi har en ferdig reguleringsplan for utvidelse av det nåværende politihovedkvarteret, så det ligger godt til rette her. Det er ikke argument for å utelukke Tønsberg. Tvert imot, sier Berg.

Jevnt mellom Drammen og Tønsberg

«Drammen og Tønsberg vurderes relativt likt med tanke på kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet, både når det gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og alternative administrasjonssteder, men også forholdet mellom befolkningsmessig tyngdepunkt og administrasjonssted.»

«Drammen har noe kortere reisevei til gjennomsnittet av befolkningen, mens Tønsberg ligger mer sentralt med tanke på de største tjenestestedene, og de mest befolkningsrike områdene langs kysten,» skriver POD om stedenes kommunikasjonsmessige beliggenhet.

Politimester Christine Fossen i Vestfold sier til NRK at de vil bruke de neste seks ukene på å styrke sine argumenter for Tønsberg.

Fylkesordfører i Telemark, Terje Riis Johansen, sier det er negativt for Telemark at ikke hovedsetet blir lagt hit. Avstanden til Drammen er for stor, mener han.

I Drammen derimot jubler ordføreren over forslaget.

– Dette er bra for Drammen som fylkeshovedstad og regionsenter. Det er veldig positivt at vi blir pekt ut som det mest aktuelle alternativet for nytt hovedsete, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

– Ikke overrasket

John Reidar Nilsen

– NATURLIG VALG: Det mener konstituert politimester John Reidar Nilsen i Bergen.

Foto: Kari Nygard Tvilde

Alle hovedsetene i de nye distriktene har også vært hovedseter i de gamle distriktene. Men mange er også fjernet.

– Jeg er ikke overrasket over at Bergen ble valgt, sier konstituert politimester John Reidar Nilsen.

Dette betyr at Florø ikke lenger får operasjonssentral.

– Med tanke på nedslagsfeltet og at andre viktige samfunnsaktører ligger her, så fremstår det naturlig, sier Nilsen.

– Hva betyr det for innbyggerne i Sogn og Fjordane?

– Plasseringen av hovedsete skal ikke ha noe å si for polititjenestene i Sogn og Fjordane, svarer Nilsen.

Endelig beslutning i desember

Høringsgrunnlaget vil gå ut til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene. Det er en seks ukers frist for å komme med innspill til høringsgrunnlaget.

Det blir arrangert høringskonferanse i Oslo 14. oktober, og endelig beslutning skal komme tidlig i desember.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger