Her ryker MDGs E18-ultimatum

Miljøpartiet de Grønne skal stoppe planene for utbyggingen av E18 vestover. Problemet er at avtalen som regulerer utbyggingen blokkerer for ultimatumet fram til 2032.

Lan Marie Nguyen Berg Miljøpartiet De Grønne (MDG) er blitt byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Byråd for samferdsel og miljø i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), har stilt ultimatum om utbygging av E18 vestover.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Oslopakke 3 skal reforhandles i februar og nyvalgt byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet de Grønne (MDG), sagt at hun vil stoppe utbyggingen av E18 vestover.

Hun lener seg på samarbeidsavtalen mellom Oslo-kameratene MDG, Ap og SV, som sier blant annet dette om utbyggingen:

«Arbeid med prosjektering, regulering og grunnerverv som bygger opp under økning av veikapasiteten må stanses. (...) Byrådet er åpne for å diskutere tiltak for (...) byutvikling i Sandvika, Asker og Filipstad». Erklæringen side 19.

Da NRK forsøkte å spørre MDG hva konkret i planen de er mot, valgte Berg å avbryte intervjuet.

Lan Marie Nguyen Berg fra MdG går fra intervjuet med NRK etter å ha blitt bedt gjentatte ganger om å konkretisere hvilke deler av planene for E18 de er imot.

NRK forsøkte gjentatte ganger å få Lan Marie Nguyen Berg til å konkretisere hva MDG er mot i planen for E18 vestover. Til slutt avbrøt hun intervjuet.

Avtalen annulerer MDG-ultimatumet

Fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad

Nils Aage Jegstad (H) var med og forhandle Oslopakke 3.

Foto: Akershus Fylkeskommune

MDG Oslo eller Oslo kommune kan imidlertid ikke gjøre endringer i Oslopakke 3-avtalen uten at både staten og Akershus er enige. Det står nedfelt i den eksisterende avtalen som løper frem til 2032.

Nils Aage Jegstad (H) sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han er tidligere fylkesordfører i Akershus, og var med både på forhandlingene av den opprinnelige avtalen i 2006 og reforhandlingen i 2012.

– E18 vestkorridoren er en av forutsetningene for Oslopakke 3. Dette er en stor pakke, og den gang var man enig om det kunne bli behov for endring underveis.

Hva skjer hvis man ikke kan komme til enighet om endringer som for eksempel køprising eller stans i E18-utbygging?

– Da er det den opprinnelige planen som gjelder, og slik må det nesten være når man ser hvor lang tid det tar å planlegge slike prosjekter, sier Jegstad.

Stopper ikke E18-planene

Guri Melby

Guri Melby (V) er kritisk til MDGs ultimatum.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Det bekreftes også at tidligere byråd for samferdsel og miljø i Oslo kommune, Guri Melby (V).

Hun er kritisk til at MDG går inn i forhandlinger med å stille et ultimatum.

– Vi er ferdig med valgkamp og er over i en periode der vi skal finne gode løsninger for både Oslo og resten av regionen. Jeg mener vi heller må snakke om hva vi er enige om og hva vi må gjøre for å nærme oss hverandre fremfor å stille ultimatum, sier Melby.

Nåværende fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus sier de ikke har noen planer om å stoppe utbyggingen av E18 vestover. Hun sier også at prosjektet ligger både i den opprinnelige avtalen i 2006 og i den reforhandlede avtalen fra 2012, og at bidraget til ny E18 fra Oslopakke 3 bare utgjør en liten del av kostnaden for utbyggingen.

– Litt over 5 milliarder kroner av en totalkostnad på 40 milliarder kroner kommer fra Oslopakke 3. Resten kommer fra statlige bidrag og bompenger utenfor Oslo. Samtidig er utbyggingen ivaretatt av den foreliggende avtalen, sier Solli.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger