Hopp til innhold

Her regner kunnskapsministeren feil

Lærersønn og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tråkket rett i salaten da han skulle bruke brøkregning for å illustrere hvor dårlig det står til med matematikkunnskapene i norsk skole.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsministeren mener matematikkunnskapen i norsk skole er for dårlig. Og illustrerer med å vise at han har langt å gå innen faget selv også.

– Vi har et realfagsproblem og det er veldig alvorlig.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tatt på seg gravrøsten for å fortelle hvor mange elever som ligger under kritisk nivå i matematikk under fremleggelsen av resultatene for årets Pisa-undersøkelse.

Og illustrerer selv best hva han mener når han sier.

– Det tallene viser er at én av fire, nesten faktisk én av fem elever, ligger under kritisk nivå i matematikk. Det er et nivå som gjør at de vil få problemer senere i livet, sa Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren la tydelig trykket på én av fem, som om dette var mer enn én av fire.

Som kjent er én av fire tilsvarende 25 prosent, mens en av fem er 20 prosent.

Det var det kunnskapsministeren ikke fikk med seg.

Mer enn 22 prosent i kritisk sone

Nivået han sikter til er nivå 1 eller under.

På Pisas egne hjemmeside er dette nivået trukket frem som en kategori elever som defineres som svake i faget.

For Norge står det at 22,3 prosent av dem som tok testen landet på dette nivået.

Dette kjennetegnes av at elevene på dette nivået kun klarer å løse oppgaver som bare har ett løsningssteg, er klar og entydig og ikke krever vesentlig bearbeiding.

Lærerfar: – Kan være eksamensnerver

Carl Magne Røe Isaksen, kunnskapsministerens far, sier han ikke er skuffet over sønnens matematikkunnskaper.

– Nå er jeg filolog og ikke naturfagslærer, men jeg tror nok han kan dette. At han tok feil skyldes nok sikkert at det er en stresset situasjon, sier Røe Isaksen sr.

Han har ett godt tips når denne type nerver kommer sigende:

– Man må stille forberedt, men det er kanskje vanskelig på dager som denne når man ikke har så god tid å forberede seg på.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «PISA-grafikk» i nytt vindu

Dårligere matteresultater enn tidligere

Årets Pisa-undersøkelse fra OECD viser at Norske elever scorer under gjennomsnittet i matematikk og gjør det dårligere enn tidligere.

De norske elevene hadde følgende resultater i matematikk:

  • Under nivå 1: 7 prosent
  • Nivå 1: 15 prosent
  • Nivå 2: 24 prosent
  • Nivå 3: 26 prosent
  • Nivå 4: 18 prosent
  • Nivå 5: 7 prosent
  • Nivå 6: 2 prosent

Norske 15-åringer havner på 30. plass, bak elever fra blant annet Estland, Finland, Vietnam, Irland og Danmark når det gjelder mattekunnskaper.

PISA-undersøkelsen har målt ungdommenes kunnskaper om og forståelse for matematiske problemstillinger, leseferdigheter og naturfag. I alt 64 land har deltatt i undersøkelsen.

De norske elevene scorer 489 poeng i matte, 5 poeng bak gjennomsnittsscoren på 494. Til sammenligning scorer matteelever i Shanghai, som topper lista, 613 poeng.
I Shanghai får over halvparten av elevene 55,4 prosent, 5 eller 6 i matte. Andelen norske elever som får toppkarakter, er på 9,4 prosent.

Undersøkelsen viser også at norske elever gjør det dårligere i matte enn før. Årets score ligger 0,3 poeng under gjennomsnittet av tidligere undersøkelser.

Når det gjelder leseferdigheter, ligger imidlertid norske elever bedre an, og havner som nummer 21 på lista, en svak framgang fra tidligere. Her scorer Norge 504 poeng mot et gjennomsnitt på 496 poeng.

I naturfag er norske elever litt dårligere enn gjennomsnittet i OECD-landene. Her scorer elevene 495 poeng mot et gjennomsnitt på 501 poeng.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ