Her øker arbeidsledigheten igjen

Pandemien fører til at arbeidsledigheten igjen øker i mange kommuner. I Ullensaker er 8,5 prosent helt uten arbeid, i tillegg er mange permittert. Også mange andre kommuner sliter med uvanlig høy ledighet.

Storgata i Jessheim.

STILLE I STORGATA PÅ JESSHEIM: Arbeidsledigheten har skutt i været på Jessheim i Ullensaker etter at pandemien traff oss i mars i fjor. Kommunen har tapt 50 millioner kroner i skatteinntekter på grunn av den høye ledigheten.

Foto: Paal Wergeland / NRK

 • Nederst i denne saken, kan du sjekke utviklingen i din kommune.

Etter en liten opptur i fjor sommer, peker pilene igjen i feil retning i flere koronarammede kommuner. Antall permitteringer og oppsigelser øker. Samtidig stuper skatteinntektene.

I Ullensaker, en kommune med 40.000 innbyggere, øker ledigheten igjen. Nå er nesten 15 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledig eller permittert.

Eyvind Jørgensen Schumacher

Ordfører i Ullensaker, Eyvind Jørgensen Schumacher, frykter det kan ta flere år før ledigheten er tilbake på normalt nivå i kommunen hans.

Foto: Roy Pettersen / NRK

– Jeg er redd for at dette kan vare lenge, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap).

I nabokommunen Nannestad har arbeidsledigheten økt med 364 prosent fra desember i 2019 til desember i fjor, viser tall fra Nav.

De to kommunene er på henholdsvis 3. og 5. plass på listen over kommuner med høyest arbeidsledighet i Norge akkurat nå.

Sterk befolkningsvekst

Kommunene rundt Oslo Lufthavn Gardermoen har opplevd en enorm tilflytting de siste årene, og her finner vi den sterkeste befolkningsveksten i Norge.

Det er hovedflyplassen som er drivkraften i denne utviklingen. Flyplassen, som ligger på grensen mellom Nannestad og Ullensaker kommune, omtales ofte som Norges største arbeidsplass.

Gunstige boligpriser og gode jobbmuligheter har lokket mange til området.

Men nå er det bråstopp. Ledigheten øker kraftig, og for mange har livet blitt snudd på hodet. Det var ikke dette de drømte om da de flyttet hit.

Permittert siden mars

Stephanie Yaacoub Gulaker

Stephanie Gulaker (27) har vært permittert siden mars i fjor. Det verste er usikkerheten. – Jeg vet ikke om jeg får jobben tilbake, sier hun.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Et snaut kvarter øst for Gardermoen ligger Jessheim, som er det største tettstedet i Ullensaker. Her møter NRK Stephanie Gulaker (27).

For fem år siden begynte hun i parfymeavdelingen på flyplassen. Hun er fra Stjørdal, men var ikke i tvil da hun fikk tilbud om jobb, og flyttet sørover.

– Dette er drømmejobben, sier Gulaker.

Men siden mars i fjor har det blitt med drømmen. Hun ble permittert dagen etter at Norge stengte samfunnet, og nå får hun utbetalt om lag 60 prosent av det hun normalt tjener.

– Det er ikke noe gøy. Jeg sitter bare hjemme og gjør ikke så mye. Ser på TV. Det er de samme rutinene hver dag, så det begynner å bli ganske kjedelig, sier hun.

Med dagens permitteringsregler, kan Gulaker beholde jobben i 52 uker, men usikkerheten om hvor lenge situasjonen vil vare, bekymrer henne.

– Det er umulig å planlegge fremtiden. Du vet ikke om du får jobben tilbake eller om du får sparken. Jeg vil helst ha tilbake jobben min, sier 27-åringen.

Arbeidsledighet i Norge

Arbeidsledigheten i Norge gjorde et byks da Norge stengte ned samfunnet.

Foto: Nav

Her er ledigheten størst

På landsbasis er 3,8 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid, mens 2,5 prosent er delvis ledige. Det er høyere enn hva vi er vant med i Norge de siste årene.

Men enkelte steder er ledigheten langt høyere – skyhøyt over det som er normalt.

NRK har gått igjennom desember-tallene fra Nav, og funnet de kommunene hvor endringen i ledighet er størst, og hvor ledigheten er størst akkurat nå.

På topp 5-listen finner vi tre mindre kommuner og to kommuner på Romerike, Ullensaker og Nannestad.

Helt arbeidsledige i desember:

 • Moskenes (Nordland): 13,5 prosent
 • Hasvik (Trom og Finnmark): 9,0 prosent
 • Ullensaker (Viken): 8,5 prosent
 • Aurland (Vestland): 8,0 prosent
 • Nannestad (Viken): 7,6 prosent

Her er endringen størst

Den kommunen med klart flest ledige er Oslo. I desember var 13.332 av kommunens innbyggere helt arbeidsledige. Det gir en ledighet på 5,7 prosent, som betyr en oppgang på 141 prosent sammenlignet med desember i 2019.

Men de aller største utslagene finner vi i små innlandskommuner, steder som satser stort på turisme og nok en gang kommunene rundt Oslo lufthavn.

I Hemsedal er økningen i arbeidsledighet på 492 prosent. Også i Hol og Tynset har arbeidsledigheten skutt i været.

Størst økning siden desember 2019:

 • Hemsedal (Viken): 492 prosent
 • Nannestad (Viken): 364 prosent
 • Hol (Viken): 343 prosent
 • Gol (Viken): 314 prosent
 • Aurland (Vestland): 243 prosent

Når NRK treffer ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap), er det stille på Oslo lufthavn.

I en lengre periode har trafikken ligget på rundt 15 prosent av normalen.

– Det er trist å se dette. Her skulle det normalt ha vært mange reisende, og mange fra Ullensaker på jobb, sier ordføreren.

15 prosent uten jobb

Ullensaker har i løpet av få år doblet innbyggertallet i kommunen. Den årlige veksten har ligget på mellom 1000 og 1500 nye innbyggere.

– Det er helt klart mange som flytter på grunn av flyplassen. Mange familier har arbeidsplassen sin her, sier Schumacher.

Men nå som flytrafikken nærmest har stoppet opp, befinner plutselig Ullensaker seg i Norgestoppen på Navs ledighetsstatistikk.

– Nå er vi oppe i 8,5 prosent som er helt ledige. Det er faktisk en oppgang siden i fjor høst, sier ordføreren.

50 millioner mindre i skatt

I tillegg er også mange permittert. Om lag 3000 av kommunens innbyggere er arbeidssøkende. Det tilsvarer nesten 15 prosent av arbeidsstyrken.

Det merkes.

– Vi ser at vi har en reduksjon i skatteinntekter på 50 millioner kroner, sier Schumacher.

Han regner med at kommunen vil motta en kompensasjon fra staten, men han er veldig bekymret for de langsiktige konsekvensene.

– Vi er redd for at luftfarten er den siste store bransjen som kommer tilbake igjen når resten av samfunnet begynner å komme på plass.

Oslo lufthavn Gardermoen

Store deler av Oslo Lufthavn Gardermoen er stengt ned. Trafikken har ligget på om lag 15 prosent av normalen.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Kan vare i årevis

Ullensaker-ordføreren kan få rett. I Avinors mest optimistiske scenario vil flytrafikken først være tilbake på 2019-nivå i starten av 2023.

Men de har også et scenario der volumet ikke er tilbake på mange år på grunn av strenge reiseregler i bedriftene og nye og gode erfaringer med digitale alternativer til reising.

Med dette scenarioet treffes 2019-nivået først i 2025.

Da kan problemene bli langvarige for kommunene rundt Oslo lufthavn.

– Det er klart at jeg er bekymret. Når vi vet at en så stor del av arbeidsmarkedet er avhengig av luftfarten, også indirekte, er det nok sannsynlig at vi vil ha en arbeidsledighet som vil være høyere enn ellers i landet i lang tid, sier Schumacher.

Prøver å holde på rutinene

Espen Vandli

Espen Vandli bor på Minnesund og jobber på Gardermoen. Han har vært permittert flere ganger siden mars.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Litt nord for Gardermoen ligger Eidsvoll. Her har arbeidsledigheten steget med 175 prosent siden desember i 2019. Også her er mange permittert.

En av dem er Espen Vandli. Han har jobbet som bakkemannskap på flyplassen siden 2011. Siden mars i fjor har han vært permittert flere ganger. Nå er han hjemme igjen.

– Det er klart at jeg savner å være på jobb. Treffe kollegene mine, men jeg prøver å gjøre det beste ut av det.

For Vandli er det positivt at han får mer tid til å være sammen med familien sin. Dessuten får han mer tid til å trene.

– Jeg er ikke så opptatt av hva alle andre driver med, jeg prøver å ha min egen rutine. Jeg tror at det kan bli tøft å komme tilbake på jobb, dersom man ikke klarer å holde på gode rutiner når man er permittert.

Vandli håper og tror at han beholder jobben, men han kjenner mange som enten er oppsagt eller permittert.

– Det er trist. Det er vanskelig å finne ny jobb nå.

I august i fjor utvidet regjeringen permisjonsperioden 26 til 52 uker for å unngå unødvendig oppsigelser.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger