Vedum: – Tror mange i Arbeiderpartiet er beredt til å snu om forsvar

Senterpartilederen tror mange i Arbeiderpartiet vil snu om nedleggelser og kutt som de har vedtatt i langtidsplanen for forsvaret: – Mange Ap-folk ser at Senterpartiets svar er bedre enn regjeringens, mener Vedum.

Heimevernet øver på krig

Striden om hvor mange soldater Norge trenger i Heimevernet skal avgjøres først etter valget når landmaktutredningen legges frem. Senterpartiet mener uansett at de er for få, og vil ha femti tusen

Foto: Åse Marit Befring

SKYT, roper troppsføreren, og en gjeng grønnkledde menn kaster seg i det myrlendte terrenget og roper pang, pang mens de sikter med våpenet.

Heimevernssoldatene fra hele landet er på Dombås for å bli bedre troppsførere. Akkurat nå trener de på å holde fienden unna et våpenlager inntil allierte styrker kommer Norge til unnsetning. Til vanlig jobber de som lærere, musikere, jordmødre eller ingeniører. Men en del av fritiden bruker de på å bli gode til å lede heimevernssoldater i kriser og krig:

– Det gir mening. Hvem andre kan komme på plass i løpet av 24 timer og gjøre en oppgave både militært og sivilt? spør Skjalg Thunes.

Han tilhører heimevernsdistrikt 08, som dekker Agder-fylkene og Rogaland. Ifølge langtidsplanen til forsvaret blir HV-08 nærmest halvert når 3.000 soldater skal bort.

Les også: 7 av 10 vil at Forsvaret skal investere mer i nord

Om vedtaket blir stående skal Heimevernet fra neste år bestå av 38.000 mann mot det man på Stortinget tidligere har bestemt som et minstemål for å ivareta sikkerheten på 45.000.

Les også: Usikkerhet om antall HV-soldater: – Det blir en parodi

– Er det behov for det antallet heimevernssoldater vi har i dag?

–Ja, fordi vi trenger den beredskapen i samfunnet. Heimevernet er en av de viktige samfunnsstøttene vi har militært for å beskytte alt det vi har og alt vi står for, sier Thunes.

Skjalg Thunes er troppssjef i Agder og Rogaland der halvparten av styrken er foreslått nedlagt.

Skjalg Thunes jobber som lærer i grunnskolen, men er også troppsfører i Agder og Rogaland

Foto: Åse Marit Befring

Varsler omkamp

Men Heimevernet har lenge hatt for lite penger til øvelser og utstyr. I Forsvarets langtidsplan ble det lagt mer penger på bordet til det, mens antallet soldater ble kuttet.– Vi mener man skulle gå opp til 50.000 mann, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Han har lenge varslet omkamp om forsvaret dersom han kommer i regjering, og ikke bare på heimevernet.

rygve Slagsvold Vedum
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Trygve Slagsvold Vedum vil:

  • Beholde flybasen på Andøya, som er vedtatt flyttet til Evenes: «Det er feil det som skjer på Andøya. Vi vil videreutvikle og ikke legge ned.
  • Gjenopprette Sjøheimevernet, som nærmest er helt avviklet: «Det er klokt å ha den beredskapen langs kysten, så de skal i gang igjen fra neste år.»
  • Bevare helikopterbasen på Bardufoss, som er vedtatt flyttet til Rygge:«Vi ønsker å satse videre på Bardufoss, som et tungt helikoptermiljø i Norge».

Vanskelige forhandlinger

Men skal det skje, må Senterpartiet få Arbeiderpartiet til å snu.

– Vi forhandler ikke om de vedtakene som ligger i Langtidsplanen, sier lederen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun sier de er villige til å se på hær og heimevern når landmaktutredningen kommer til høsten, men å øke antallet heimevernssoldater er ikke løsningen:

– Det forsvarssjefen har bedt om er 30.000 soldater. Stortinget har gitt ham mer enn det han egentlig ber om. Viktigere enn antallet soldater er at de har nok penger slik at de kan få bedre utstyr og delta mer på øvelser, mener hun.

Huitfeldt viser til at de var i en tilsvarende situasjon i 2005. Da hadde Arbeiderpartiet stemt for Langtidsplanen, mens Senterpartiet hadde stemt imot grunnet basenedleggelsene:

– Men vi fant gode løsninger, sier hun.

Vedum er likevel klar til å sette inn skytset etter valget:

– Det kommer til å bli noen vanskelige kamper med Arbeiderpartiet fordi de valgte å lene seg på regjeringen. Men vi har vært tydelige på hva vi vil, sier Vedum.

HV-troppssjefene tar seg en hvil

Heimevernet skal få endelig svar etter valget på om de vedtatte kuttene blir stående. På heimevernsskolen på Dombås lærer de å bli bedre til å lede troppene

Foto: Åse Marit Befring
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger