Her har det sittet kun én kvinne siden 2013

Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og KrF har bare sendt én eneste kvinne for å forhandle statsbudsjett siden de blåblå vant valget i 2013.

Budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene starter i Stortinget.

Første møte i årets budsjettforhandlinger.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Statsbudsjettet legger føringer for nesten alle områder innen politikken. Det gjør budsjettarbeidet til noe av det viktigste Stortinget driver med.

I denne regjeringsperioden har forhandlingene vært mennenes arena.

Kun én kvinne, Siri Meling i 2014, har vært med når Høyre, KrF, Venstre og Frp har innledet forhandlinger fra 2013 til i dag. Etter 2014 har de fire partiene utelukkende sendt menn.

Kaluza: – Ikke overraskende men skuffende

Susanne Kaluza

Susanne Kaluza er kåret til en av Norges 25 mest innflytelsesrike personer på internett.

Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Susanne Kaluza er ikke imponert.

Hun er daglig leder i likestillingsselskapet She Community og var initiativtaker til kampanjen #kvinnerinn som satte søkelyset på skjev kjønnsbalanse i politikk på fylkes- og kommunenivå.

– Dette er ikke overraskende, men det er skuffende. Partiene må ta aktivt ansvar for å sørge for god balanse blant folk som får ansvar, sier Kaluza.

Hun sier det ikke kan være slik at kun ett kjønn sitter rundt bordet når man forhandler om avgjørelser som berører alle.

– Dessuten er det viktig for dem som er i partiene å se at man har gode muligheter uavhengig av kjønn. Det handler om hva slags signal man sender.

Forhandlerne står ved siden av hverandre på Stortinget

«Gutta» nærmer seg enighet under forhandlingene i 2016. Fra venstre: Hans Andreas Limi (Frp), Hans Olav Syversen (KrF), Svein Flåtten (H) og Terje Breivik (V).

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

KrF og Venstre: – Skulle gjerne sett det annerledes

Parlamentarisk leder Terje Breivik i Venstre og partileder Knut Arild Hareide i KrF tar selvkritikk.

– Jeg skulle gjerne sett at det var en bedre kjønnsfordeling. Det må også jeg være med å ta ansvar for, sier partileder Knut Arild Hareide i KrF.

Han understreker imidlertid at både Trine Skei Grande (V), Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp), sammen med ham selv, har deltatt aktivt i mange av forhandlingene.

Samtidig peker Breivik på at valgresultatet har gjort at Venstre kun har én kvinne i sin gruppe, mens KrF har to. Det begrenser valgmulighetene til hvem som skal sitte i finanskomiteen.

– Men jeg skulle gjerne sett at det var en bedre kjønnsfordeling. Det er ikke annet å si enn at det er uheldig, sier Hareide.

Høyre: – Vi er opptatt av kjønnsfordelingen

– Vi har vært opptatt av å få kvinner frem, men må velge blant dem som sitter på Stortinget, sier parlamentarisk nestleder Svein Harberg (H).

I Høyres stortingsgruppe sitter det 23 kvinner og 22 menn. I finanskomiteen, Stortingets mektigste komité, sitter det fire menn og én kvinne fra Høyre.

Harberg sier at kjønnsfordelingen til partiet både i budsjettforhandlingene og i finanskomiteen er tilfeldig.

– Vi har gjort dette etter beste evne, og jeg skulle ønske at vi hadde enda bedre balanse, sier Harberg før han fortsetter:

– Budsjettet er et viktig styringsdokument. Det kommer fra regjeringen, og der har vi veldig rak rygg når det gjelder kjønnsbalansen med blant annet kvinnelig statsminister, utenriksminister og flere andre statsråder.

I 2013 og 2014 mislyktes forhandlingene, og partienes parlamentariske ledere måtte overta. Da kom Trine Skei Grande (V) inn i forhandlingene.

SISTE NYTT

Siste meldinger