Her forteller barn om vold og seksuelle overgrep i avhør

«Han sa han skulle skjære hjertet mitt» sier barnet i dette avhøret som NRK har fått tillatelse til å vise opptak fra.

Dommeravhør

Når barn avhøres i forbindelse med volds- og overgrepssaker, filmes sekvensen som en del av bevisføringen i en eventuell rettssak. NRK har fått tillatelse til å gjengi opptak fra slike avhør.

I opptaket ser vi et lite barn som ringer ut mageregionen når det blir bedt om å vise hvor det har blitt slått. Barnet forteller at det ble slått med knyttet neve, og at den voksne personen også vridde armen rundt.

– Det gjorde vondt, veldig vondt også, sier barnet.

Et annet barn forteller et annet barn om trusler og seksuelle overgrep.

– Han tok puten over øyet mitt, så jeg ikke kunne se. Han sa at jeg skulle åpne minne min og så tissa han inn i munnen min. (...) Han sa han skulle skjære hjertet mitt.

Politiet bryter tidsfristen

Norsk politi klarer ikke å gjennomføre avhør av barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep innenfor lovens frist på 14 dager. Og for barn som har blitt utsatt for vold, fins det ikke en gang en frist.

Politiet vil selv ikke frigi tallene over hvor lang tid de bruker på å avhøre barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold. Men Unicef har hentet ut tallene fra barnehusene rundt omkring i landet.

Alle politidistrikt så nær som to er med i tallmaterialet. Og knapt noen av dem klarer å gjennomføre avhørene innen fristen på 14 dager.

I Hedmark må voldsutsatte barn vente i gjennomsnitt 74 dager på dommeravhør - i Oslo i 83 dager. Og i Midtre Hålogaland hele 222 dager i snitt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger