Her får de mindre enn 0,2 timer fysioterapi i uka

114 av landets kommuner gir eldre på sykehjem 0,2 timer fysioterapi eller mindre per uke. Fred Hatlebrekke i Norsk fysioterpiforbund sier kommunene burde skamme seg.

sykehjem illustrasjon

Eldre på sykehjem får i gjennomsnitt rundt en halv time fysioterapi i uken. Noen steder er tallet 0.

Foto: Frank May / NTB scanpix

«0,04 timer fysioterapi per uker per beboer på sykehjem»

Dette er det KOSTRA-databasen, som samler statistikk om ressursinnsatsen i norske kommuner, forteller at Lillehammer gir tilbud om til sine eldre syke.

Les også: Edgar ser den mørke siden av norsk eldreomsorg
Les også: – Vi klarer ikke å gi alle en verdig alderdom
Les også: Erkjenner menneskerettighetsbrudd i norsk eldreomsorg

Tallet får leder Fred Hatlebrekke i Norsk fysioterpeutforbund til å rase.

– Det er et latterlig lavt tall. Det er jevngodt med ingenting. De kommunene som holder på slik... Det er rett og slett en hån mot de eldre.

Og selv kommunens rådmann, Christian Fotland, innrømmer at det lavt. Han mener også at det offisielle tallet kommunen selv har meldt inn til KOSTRA er misvisende, og at det reelle tallet ligger på 0,16 timer per uke per beboer.

Det legger ingen demper på frustrasjonen til Hatlebrekke.

En halv time inklusive administrasjon

Fred Hatlebrekke, leder i Norsk fysioterapeutforbund

Fred Hatlebrekke, leder i Norsk fysioterapeutforbund, er langt fra imponert over tilbudet eldre får til fysioterapi.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Det som får Hatlebrekke til å se rødt er ikke Lillehammer isolert sett, det er tilbudet i hele den kommunale sykehjemssektoren.

Den statistikken er trist lesning.

Ifølge tall NRK har tatt ut av KOSTRA-databasen til Statistisk Sentralbyrå opplyser 114 av landets 428 kommuner at de gir beboere på sykehjem 0,2 eller færre timer med fysioterapi per uke.

Det er 12 minutter i uken. Inklusive administrasjon.

Gjennomgangen er en del av en serie saker der NRK setter søkelyset på norsk eldreomsorg. Den har blant annet avdekket at direktør Bjørn Guldvog erkjenner at det foregår brudd på menneskerettighetene i norsk eldreomsorg. Samtidig har den vist at gjentatte og noen ganger grove brudd på loven er godt dokumentert i både helsetilsyns-, forsknings- og andre rapporter.

Denne gangen er tema fysioterapi for sykehjemspasienter. Og det er antallet som har fått Hatlebrekke til å gå i taket.

– Her er det snakk om å sette igang tiltak for at eldre skal ha et verdig liv. Dette er ikke noen kostbar tjeneste, og det skal så lite til. Dette er siste fase i livet, og de trenger å føle den verdigheten, sier Hatlebrekke.

Han sier at gjennomsnittskommunen i Norge tilbyr litt over en halv time fysioterapi i uken per beboer, og at selv det er lite. Det henger, ifølge Hatlebrekke, blant annet sammen med at det kun er ett fysioterapiårsverk per 10 000 innlagte på rehabiliteringsinstitusjoner og sykehjem.

– Det er en underfinansiert tjeneste. Disse sykehjemspasientene trenger jevnlig oppfølging av kompetent person, i dette tilfellet en fysioterapeut som kan gjøre funksjonsvurderinger og følge pasienten over tid slik at de kan få hjelp til å klare seg på egenhånd, sier Hatlebrekke.

– Ikke verdig alderdom

Det mener han er penger brukt for å spare penger.

– Dette er ofte pasienter som trenger hjelp til å komme ut av sengen. Klarer vi å hjelpe dem til det, så er det penger spart i eldreomsorgen.

Regnestykket han skisserer er enkelt: Hvis en sengeliggende får hjelp til å trene seg opp slik at vedkommende kommer ut av sengen ved egen hjelp, frigjøres pleieressurser til andre oppgaver. Det samme er tilfelle hvis samme pasient også klarer å trene seg opp til å selv gå til frokost-, middags- og kveldsmatbordet.

Kan ikke dere lage treningsprogrammet og overlate selve treningen til pleierne?

– De har sine ting å drive med, nemlig pleie og omsorg. Vi driver med fysisk aktivitet og opplæring, sier Hatlebrekke.

Les også: Liten rettspraksis på lovbrudd i eldreomsorgen

Samtidig mener han det er av avgjørende betydning at man følge en pasient over tid.

På spørsmål om hvem som har ansvaret er svaret kontant.

– Det er kommunepolitikerne som prioriterer, ikke rikspolitikerne. Jeg vet ikke om kommunepolitikerne vet hvor ille det er, og jeg håper dette kommer som en stor overraskelse. Jeg håper også en del vil skamme seg, for det vi holder på med i dag er ikke verdig.

Innrømmer innsparing med fysioterapi

Rådmann i Lillehammer kommune Christian Fotland, fysioterapi på sykehjem

Rådmann i Lillehammer kommune Christian Fotland, er enig i at kommunen gir for dårlig tilbud om fysioterapi på sykehjem.

Foto: Ragnhild Skjeldnes / NRK

Rådmann Fotland er enig med Hatlebrekke at tilbudet om fysioterapi i Lillehammer kommune er for lavt uansett om man legger de offisielle eller kommunenes egne tall til grunn.

– Vi er ikke fornøyd med så lav dekning som dette.Vi mener at det er viktig og riktig å prioritere forebygging, rehabilitering og fysioterapi, og vi må satse på dette, sier Fotland.

Han sier at kommunen innser at de må satse mer på fysioterapi.

Hatlebrekke mener dere og andre kommuner som tilbyr så lite fysioterapi bør skamme dere. Er du enig?

Jeg ville ikke brukt et slikt ord, men jeg er enig i at dette er et område kommunene må satse i tiden fremover.

Rådmannen mener at én av grunnene er at han tror Hatlebrekke har et poeng når han sier at fysioterapi kan spare penger i eldreomsorgen.

KS: – Dette blir feil måte å måle på

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i Kommunesektorens organisasjon (KS), som organiserer norske kommuner, mener regnemåten til Hatlebrekke blir feil.

– Vi er redd en utvikling der man begynner å telle enkelttimer for den enkelte eldre. Dette må være behovsvurdert.

Men er 0,2 timer per uke for lite?

– For enkeltbrukere der det kan gi stor nytte er det for lite. Men å telle slik uten at det er behovsprøvet mener jeg er feil. Når det er sagt synes jeg det er viktig å satse mer forebyggende med eldre, og en viktig strategi da blir å bygge opp forebyggende team som kan jobbe forebyggende hjemme hos de eldre. Der bør også fysioterapeuter inngå, sier Eide.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger