Her er hendingane der pistolen kan ha hjelpt politiet

Det siste året har politiet stått i konkrete trusselsituasjonar der den mellombelse væpninga kan ha vore avgjerande. Sjå NRKs gjennomgang.

Bevæpnet politi

«En rask politirespons gjorde her at man sannsynligvis unngikk alvorlige personskader, og en midlertidig bevæpning var en forutsetning for en så rask respons», står det i ein rapport frå Oslo politidistrikt.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

NRK har fått innsyn i og gjennomgått fleire titals politirapportar der politiet har brukt eller truga med skytevåpen det siste året, i perioden der politiet har vore væpna mellombels grunna det skjerpa trusselnivået.

Polititenestepersonar har ved fleire høve trekt våpen på «eige initiativ» – altså utan løyve frå politisjef – i denne perioden.

NRKs gjennomgang viser at politiet ved fleire tilfelle har stått overfor ein konkret trussel der den mellombelse væpninga kan ha vore avgjerande, og der politiet i ein normalsituasjon mest truleg ikkje ville hatt med seg våpen.

Her er hendingane der den mellombelse væpninga kan ha vore til hjelp for politiet det siste året:

1. «Politi, slipp våpenet»

Vestfold, 15. desember 2014: Ein politipatrulje var i ferd med å avslutte eit oppdrag då dei la merke til to personar som gjekk mot dei.

«Politibetjent A la merke til at den ene personen holdt en gjenstand i sin høyre hånd. Gjenstanden lyste i enden, og han trodde det var en maglight», står det i ein intern politirapport.

Men det var noko langt farlegare enn ei lommelykt personen hadde i handa:

«I det personen var ca. 15 meter fra politibetjent A, hevet han det som viste seg å være en avsagt hagle, og pekte våpenet mot politiet. Det var lys i fronten av våpenet».

Grunna mellombels væpning av norsk politi hadde dei to politibetjentane pistol på hofta då hendinga skjedde.

Vidare i politirapporten står det:

«I det personen pekte mot politibetjent A trakk han sitt eget tjenestevåpen og siktet mot personen. Han ropte: "Politi, slipp våpenet". Da personen ikke reagerte ropte han på nytt: "Politi, slipp våpenet"».

Etter kvart fekk politiet kontroll over situasjonen: «Personen adlød (...) politiets kommando og kastet fra seg den avsagde haglen».

Ifølgje politirapporten var hagla skarpladd:

«Våpenet viste seg å være en funksjonell avsagd hagle med to løp. Det var patron i begge løpene».

Utdrag frå politirapporten:

Politirapport - Vestfold

«PATRON I BEGGE LØPENE»: Politirapporten frå Vestfold politidistrikt skildrar det som skjedde natt til måndag 15. desember i fjor.

2. «Det var ikke tid til å innhente bevæpningsordre»

Rogaland, 24. mai 2015: Det er søndag og ein politipatrulje blir sendt ut etter melding om «en muligens påvirket og deprimert bilfører» i Klepp. Patruljen får raskt auge på bilen.

I politirapporten står det:

«Siktede kom ikke ut av bilen og patruljemannskapene gikk derfor ut av patruljebilen og bort til hver sin side av bilen, nærmere bestemt førerdør og passasjerdør».

Situasjonen blir brått endra:

«Polititjenestepersonen som gikk til førersiden observerte plutselig at siktede hadde en pistol i høyre hand og videre at han tok et ladegrep (...). Polititjenestepersonen ropte straks ut at siktede hadde våpen».

Politibetjentane trakk seg litt tilbake og «bevæpnet seg ved å trekke tjenestepistolen opp av hylsteret. Det var ikke tid til å innhente bevæpningsordre», står det i rapporten.

«En av mannskapene anropte siktede høyt med, "bevæpnet politi, kom ut av bilen"».

Mannen kom ut av bilen og han vart «kommandert ned på magen og han ble påsatt håndhjern. Et av mannskapene hadde under hele pågripelsen tjenestepistolen rettet mot mistenkte».

3. «Så ingen annen mulighet enn å dra sitt tjenestevåpen»

Rogaland, 21. februar 2015: Politiet i Sandnes vart sendt til ei adresse etter ei bekymringsmelding. Då patruljen kom på døra blei dei møtt av ein mann som «holdt en stor kjøkkenkniv i sin høyre hånd. Han (...) virket aggressiv i kroppsspråket».

I rapporten frå Rogaland politidistrikt står det:

«Tjenestepersonen som stod nærmest, reagerte ut i fra situasjonen og at personen kunne være psykisk ustabil, og trakk derfor sitt tjenestevåpen uten at det ble innhentet bevæpningsordre (...)».

«Personen ble anropt og bedt om å slippe kniven. Han viste ingen vilje til å etterfølge ordre».

Mannen skal ha gått inn igjen, men kom ut igjen til politiet kort tid etter: «Personen kom på nytt (...) med kniven i hånden».

«Tjenestepersonen som var bevæpnet ut i fra egen ordre om generell bevæpning, så ingen annen mulighet enn å dra sitt tjenestevåpen for å stoppe personen fra å komme mot ham med en stor kjøkkenkniv».

I rapporten står det også at situasjonen blei oppfatta som så «så livstruende at han (politimannen, journ. mrk.) trakk (...) tjenestevåpen for å beskytte seg selv».

Det ble løsnet skudd mellom politi og to menn i Roa i Lunner i natt. En person ble skadet, men tilstanden skal ikke være alvorlig.

VESTOPPLAND: «Polititjenestemenn ble beskutt da de tok kontakt med gjerningsmennene», står det i ein politirapport. «Politiet besvarte ilden og gjerningsmann ble skutt og skadet».

4. «Ble beskutt da de tok kontakt med gjerningsmennene»

Vestoppland, 26. juni 2015: Rundt klokka to denne natta blir politiet skutt på medan dei skal kontrollere to personar i ein bil på ein bensinstasjon på Roa. Dei to personane i bilen hadde stukke av frå politiet på Hønefoss.

I politiets interne rapport står det at «polititjenestemenn ble beskutt da de tok kontakt med gjerningsmennene».

Sidan politifolka hadde skarpladde pistolar på kropp, kunne dei umiddelbart forsvare seg.

I rapporten står det:

«Politiet besvarte ilden og gjerningsmann ble skutt og skadet. En annen mann som var med i bilen ble pågrepet og siktet i saken».

På ein pressekonferanse etter hendinga sa politimeisteren i Vestoppland politidistrikt at den mellombelse væpninga kan ha redda livet til politibetjentane.

– Takket vere politivæpninga kunne dei besvare skytinga umiddelbart, sa Johan Martin Welhaven.

Utdrag frå politirapporten:

Roa - skyting

5. «Gikk mot politiet med den store kniven»

Østfold, desember 2014: Ein rusa og ustabil mann ringte politiet og fortalte at han skulle kutte seg sjølv med kniv. Han var i ei kommunal leilegheit saman med ein han kjente.

Østfold politidistrikt skriv at mellombels væpning var avgjerande i dette tilfellet, og skriv at var «en direkte årsak til positiv løsning» på oppdraget.

Meldinga som kom til operasjonssentralen inneheldt ingen trussel mot politiet eller andre, «og det er ikke gitt at denne meldingen tidligere ville medført ordre om bevæpning på pistol», står det i politirapporten. Det vil sei at politipatruljen mest truleg hadde gått inn i leilegheita utan våpen i ein normalsituasjon.

«Politiet kjørte til stedet, og tok kontakt med vedkommende som satt i en sofa i stua. Han satt med en stor kjøkkenkniv i den ene hånda, og hadde ingen skader. Den bekjente var også i stua. Politiet, som befant seg litt inne i leiligheten, ba på en vennlig og bestemt måte vedkommende om å legge ifra seg kniven, uten at dette ble etterkommet. Dette ble gjentatt flere ganger».

«Politiet hadde på dette tidspunktet pistolene hylstret. På et tidspunkt reiste vedkommende seg raskt opp, og gikk mot politiet med den store kniven rettet mot dem. Det ble oppfattet som en åpenbar trussel mot politiet. Politiet trakk pistolene og beordret vedkommende til å legge fra seg kniven».

Politiet fekk deretter kontroll over situasjonen, ifølgje rapporten. Mannen kasta frå seg kniven.

Politimeister Jon Steven Hasseldal i Østfold politidistrikt skriv i rapporten at politiet kan ha måtte reagert annleis dersom dei ikkje var mellombels væpna:

«Uten den midlertidige bevæpningen måtte politiet ha reddet seg ut av leiligheten, og latt den (be)rusede og ustabile personen være i leiligheten med den bekjente. Politiet ville ha brukt tid på å innhente bevæpningsordre og mistet oversikten på situasjonen».

6. «Midlertidig bevæpning var en forutsetning for en så rask respons»

Oslo, 1. mars 2015: Det er natt til søndag. Fleire personar ringjer til politiet sin naudtelefon. Ein ung mann skal ha forsøkt å angripe ein person med kniv på Jernbanetorget, ifølgje ein politirapport:

«Mange mennesker ringte samtidig til politiets nødtelefon og meldte at mannen «gikk amok» og «var helt gal». (...) En patrulje var kun noen hundre meter unna da de fikk meldingen. På grunn av fast bevæpning var patruljen i stand til å rykke frem til stedet umiddelbart, uten tidsopphold for å bevæpne seg».

Ifølgje Oslo politidistrikt sin rapport var dette avgjerande for at den første patruljen var så raskt på staden. Gjerningsmannen stakk av då han oppdaga politiet.

«Han ble innhentet og pågrepet. En rask politirespons gjorde her at man sannsynligvis unngikk alvorlige personskader, og en midlertidig bevæpning var en forutsetning for en så rask respons», står det i dokumentet.

POD: «Har ingen liste over slike hendelser»

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa på ein pressekonferanse fredag at trusselnivået er lågare i dag enn for eit år sidan.

Innan tysdag 17. november skal praksisen med mellombels væpning vere avvikla.

Politidirektoratet har bede alle politidistrikt om å rapportere inn sine erfaringar med den mellombelse væpninga. Dei har mellom anna bede alle distrikta om svare på om den mellombelse væpninga at medverka til eit positivt utfall i konkrete trusselsituasjonar.

I ein e-post til NRK skriv Politidirektoratet:

«Vi har ingen liste over slike hendelser. Det er problematisk å trekke slutning om hvordan utfallet av en hendelse kunne vært dersom politiet ikke var bevæpnet, herunder slutninger om at bevæpning var årsaken til at ting gikk som det gikk».

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger