Her er det streik

Her kan du se hvor det er tatt ut folk i streik i ditt område.

Streikere foran Stortinget

Meklingen for de statsansatte har brutt sammen, og Unio-organiserte er i morgentimene torsdag samlet i streik foran Stortinget.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Meklingen for rundt 600.000 ansatte i stat og kommune brøt sammen natt til torsdag. Mellom 25.000 og 30.000 arbeidstakere er i streik. Det får mange ulike følger for tjenestetilbudet til innbyggerne, men først og fremst er det barnefamiliene som vil merke streiken.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Partene forhandler på overtid, og møtes etter planen for å fortsette meklingen klokken 9 fredag.

Se lokale oversikter over hvor det blir streik

Hedmark og Oppland

Hordaland

Oslo og Akershus

Møre og Romsdal

Nordland

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sørlandet

Østafjells (Vestfold, Telemark og Buskerud)

Troms og Finnmark

Trøndelag

Østfold

I disse statlige oversiktene tar Unio ut sine medlemmer i streik:

BERGEN

 • Hordaland politidistrikt: 56 (Bergen 50, Fana 1, Fyllingsdalen 2, Os 1, Åsane 2)
 • Høgskolen i Bergen: 151 (Avd for lærerutdanning 53, Sentraladministrasjonen 9)
 • Universitetet i Bergen (UiB) 146 (Administrasjonen 6, Det humanistiske fakultet 11
 • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 5, Det medisinsk-odontologiske fakultet 12, Det psykologiske fakultet 7, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 105)
 • Vervarslinga på Vestlandet 25

BODØ

 • Salten politidistrikt 30
 • Skatt nord avd Bodø 11
 • Universitetet i Nordland 86 (Avd for lærerutdanning 26, Avd for praktisk kunnskap 29, Avd for samfunnsfag 1, Fellesadministrasjonen 1)

DRAMMEN

 • Bufetat fagteam Drammen 3
 • Fylkesmannen i Buskerud 5
 • Høgskolen i Buskerud 12
 • Skatt sør avd Drammen 10
 • Skatt sør avd Kongsberg 4
 • Søndre Buskerud politidistrikt 106 (Administrativ enhet 6, Drammen politistasjon 35, Fellesoperativ enhet 5, Forvaltningsenhet 9, Kongsberg politistasjon 8, Politimester 38, Retts- og påtaleenhet 5, Utrykningspolitiet distrikt 3, 4)

KRISTIANSAND

 • Agder politidistrikt 70 (Arendal 7, Birkenes 1, Flekkefjord 1, Gjerstad 1, Grimstad 3, Kristiansand 51, Kvinesdal 1, Lillesand 2, Mandal 1, Randesund 1, Risør 1)
 • Universitetet i Agder (UiA) 89 (Avdeling for lærerutdanning 5, Fakultet for humaniora og pedagogikk 54, Fakultet for teknologi og realfag 14, Fakultet for økonomi- og samfunnsfag 1, Fellesadministrasjonen 10)

OSLO (NB: Ikke klart om det blir streik)

 • Høgskolen i Oslo og Akershus 429 (Avd for helsefag 205, Avd for lærerutd og intern studier 212, Avd for samfunnsfag 1, Fellesadministrasjonen 1)
 • Kripos 50 (Datakrimavdelingen 6, Etterforskningsseksj 10, Etterretnings- og an 12, Internasj. og felles 11, Kjemisk og teknisk 1, Kriminalteknisk avdeling 6, Seksjon operative tjenester 4)
 • Oslo Politidistrikt 192 (Finans- og miljøkrimseksjonen 32, Grønland 20, Majorstua 19, Manglerud 13, Organisert kriminalitet 23, Seksjon for trafikk 26, Sentrum 18, Stovner 20, Utlending og forvaltning 21)
 • Politihøgskolen 17 (Administrasjonen 3, Undervisningsavd. 14)
 • Universitetet i Oslo (UIO) 129 (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2, Det medisinske fakultet 2, Det odontologiske fakultet 1, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2, Det teologiske fakultet 1, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 113, Humanistisk fakultet 3, Kulturhistorisk museum 1, Sentraladministrasjonen 2, Universitetsbiblioteket )
 • Økokrim 44

TROMSØ

 • Nav Troms 11
 • Troms politidistrikt 47
 • Universitetet i Tromsø (UIT) 144 (Administrasjonen 28, Det helsevitenskapelige fakultet 34, Det kunstfaglige fakultet 1, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 61, Fakultet for naturvitenskap og teknologi 5)

TRONDHEIM

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag 71 (Høgskolen i Sør-Trøndelag avd for lærer- og tolkeutdanning 69)
 • NTNU 51 (Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 51, Skatt Midt-Norge 29, Skatt Midt-Norge avd Trondheim 29)
 • Sør-Trøndelag politidistrikt 101 (Heimdal 8, Trondheim 78, UP 15)

I disse kommunale virksomhetene tar Unio sine ansatte ut i streik:

ASKER

Asker bo- og rehabiliteringssenter
Asker videregående skole
Barne- og familieenheten forebyggende tiltak barn og unge
Barne- og familieenheten skolehelsetjen forebygging barn/ung
Bestillerenhet biom og helse og sosial
Bleiker videregående skole
Bondi skole
Borgen skole
Drengsrud skole
Forebygging og rehabilitering fysioterapi/ergoterapi
Heggedal skole
Helseavdelingen kommuneoverlegen administrasjon
Hjemmetjeneste sone nord
Hjemmetjeneste sone sør
Hjemmetjeneste sone øst
Hval gård barnehage
Jansløkka skole
Landøya ungdomsskole
Leikvoll barnehage
Morellveien barnehage
Risenga ungdomsskole
Rådhuset
Solgården barnehage
Solgården bo og rehabiliteringssenter
Solvang ungdomsskole
Torstad ungdomsskole
Vepsebolet barnehage
Åby barnehage

ASKØY

Askøy kommune
Askøy videregående skole
Florvåg barnehage
Florvåg skole
Kleppe skole
Kleppestø barnehage
Kleppestø barneskole
Kleppestø ungdomsskole
Strusshamn skole

BERGEN

Aurdalslia barnehage
Aurdalslia skole
Avdeling psykisk helse - årstad
Bergen kommune
Bergenhus og årstad kulturkontor
Bjørgedalen barnehage
Brinken barnehage
Bønes barnehage
Bønes skole
Eldsbakkane barnehage
Fjellsdalen skole
Forvaltningsenhet sone nord
Forvaltningsenhet sone sør
Forvaltningsenhet sone vest
Fridalen skole
Fyllingsdalen videregående skole
Fysio- /ergoterapitjenesten fana
Fysio-/ergoterapitjenesten fyllingsdalen
Fysio-/ergoterapitjenesten laksevåg
Fysio-/ergoterapitjenesten ytrebygda
Fysio-/ergoterapitjenesten årstad
Fysio-/ergoterapitjenesten åsane
Gimle oppveksttun barnehage
Gimle oppveksttun skole
Gullstølsbotn barnehage
Gyldenpris barnehage
Helsestasjon og skolehelsetjenesten i fana
Hjellestad skole
Iristunet barnehage
Kniksens plass barnehage
Kolstihagen sykehjem
Kristianborg barnehage
Kronstad skole
Kyrkjekrinsen skole
Laksevåg videregående skole
Landås skole
Langhaugen videregående skole
Liland skole
Loddefjord skole
Lynghaug skole
Lyshovden oppveksttun avd skole
Løvås oppvekststun barnehage
Løvås oppveksttun avd skole
Mannsverk barnehage
Midtbygda sykehjem
Minde barnehage
Minde skole
Montana barnehage
Myrholtet barnehage
Natlandsfjellet barnehage
Nebbestølen barnehage
Nordahl grieg videregående skole
Nordås barnehage
Ny krohnborg skole
Ny kronborg barnehage
Oasen helsestasjon
Ortun skole
Petedalsheia barnehage
Ppt fyllingsdalen
Ppt ytrebygda
Ppt årstad bydel
Rå skole
Sandsli videregående skole
Seljedalen barnehage
Seljedalen skole
Skeie skole
Skjold skole
Skjoldtunet
Skranevatnet skole
Slettebakken skole
Sletten barnehage
Sælen oppveksttun avdeling barnehage
Sælen oppveksttun avdeling skole
Søre skogvei barnehage
Søreide skole
Søråshøgda skole
Ulset helsestasjon
Varden skole
Ytrebygda barnehage
Ytrebygda skole
Årstad brannstasjon barnehage
Årstad videregående skole

DRAMMEN

1.etg Rød
2.etg.
2.etg. Blå
4.avd.
Administrasjon
Ambulerende Tverrfaglig Team
Avd. Furua
Avd.Eika
Buskerud fylkeskommune utdanningsadministrasjon
Danvik skole
Drammen kommune
Ergoterapitjenesten
Filten Servicebolig
Forebyggende Helseteam
Forebyggende Helseteam
FOU
Fysioterapitjenesten
Gulskogen barnehage avdeling rødgata
Gulskogen Bo - og Servicesenter
Gulskogen skole
Hallermoen skole
Helsestasjonene
Hjemmesykepleien Fjell
Hjemmesykepleien Gulskogen
Hjemmesykepleien Hamborgstrøm
Hjemmesykepleien Konnerud
Hjemmesykepleien Landfalløya
Hjemmesykepleien Losjeplassen
Hjemmesykepleien Marienlyst
Hjemmesykepleien Åssiden
Human resources/personal
Jordbrekkskogen barnehage
Konnerud barnehage
Konnerud Bo og - Servicesenter
Konnerud skole
Kontor for tjenestetildeling og samordning
Losjeplassen Bo - og Servicesenter
Marienlyst barnehage
Nav drammen
Parktunet barnehage
Rehabiliterings avd.
Rødskog skole
Rådmannen i drammen
Saniteten Bo - og Servicesenter
Sentraladministrasjonen ikt-tjenesten
Solhaugen barnehage
Strømsø barnehage
Strømsø Bo - og Servicesenter
Svensedammen skole
Villa Frederikke
Åskollen Bo - og Servicesenter
Åssiden videregående skole

LARVIK

Berg skole
Byskogen sykehjem
Fysioterapitjenesten
Hedrum barneskole
Helgeroa barnehage
Helsesøstertjenesten
Helsetjenesten
Hjemmetjenesten sone omsorg nordøst
Hovland barnehage
Langestrand kulturbarnehage
Mesterfjellet ungdomsskole
Mottakskontor
NAV Larvik
Omsorgstjenesten for funksjonshemmede
Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse
Post og arkiv
Presteløkka rehabiliteringssenter
Ra ungdomsskole
Søbakken sykehjem
Thor heyerdahl videregående skole
Tun barnehage
Ulåsen barnehage
Utviklingsavdelingen
Veldre kulturbarnehage
Yttersølia sykehjem
Økonomiavdelingen

LILLEHAMMER

Hammartun skole
Hjemmetjenesten i lillehammer
Horsters minde bo- og servicesenter
Lillehammer barnehage
Lillehammer helsestasjon
Lillehammer kommune
Lillehammer rehabiliteringssenter
Lillehammer videregående skole
Norbana barnehage
Oppland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune videregående opplæring
Røyslimoen skole
Smestad ungdomsskole
Søre ål bo- og servicesenter
Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Vargstad videregående skole
Åretta ungdomsskole

NARVIK

Ankenes bo- og servicesenter
Areal og byggesak
Barn Unge og Familie
Framnes ungdomsskole
Furumoen sykehjem
Fysio- og ergoterapitjenesten i Narvik
Hjemmetjenesten Ankenes
Hjemmetjenesten Frydenlund
Hjemmetjenesten Oscarsborg
Narvik REO
Narvik videregående skole
Narvik videregående skole og fagskole studiested Frydenlund
Narvik videregående skole og fagskole studiested Solhaugen
Oscarsborg bo- og servicesenter
Parken ungdomsskole
Psykiatritjenesten i Narvik
Sentraladministrasjonen
Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenesten

OSLO (NB Ikke avklart om det blir streik)

Badebakken barnehage
Berglåven barnehage
Bergtunet barnehage
Bråtenalleen barnehage
Disengrenda barnehage
Engebråten barnehage
Ergo og fysioterapi
Grefsentunet barnehage
Gulldalen barnehage
Haugensjordet barnehage
Kjelsås skole barnehage
Korsvolltoppen barnehage
Nordberg barnehage
Nydalen helsestasjon
Oslo kommune bydel Nordre Aker
Sanatoriet barnehage
Sognsveien barnehage
Tåsen barnehage
Voldsløkka barnehage
Disen skole
Disen skolefritidsordning
Grefsen skole
Holtet videregående skole
Kjelsås skole
Kjelsås skolefritidsordning
Korsvoll skole
Kringsjå skole
Maridalen skole
Maridalen skolefritidsordning
Nordberg skole
Nydalen videregående skole
Tåsen skole
Akerselva sykehjem
Grunerløkka sykehjem
Lille tøyen sykehjem
Lillohjemmet
Oslo kommune sykehjemsetaten
Ryenhjemmet
Tåsen sykehjem
Tåsenhjemmet avd F aldersavdeling
Alna bydelsadministrasjon
Bydelsadministrasjonen bydel Sagene
Bjerke hjemmetjeneste
Bydelsadministrasjonen bydel Bjerke
Byantikvaren i Oslo
Psykisk helsearbeid

SANDNES

Austrått barnehage
Austrått Boas
Austrått skole
Brueland helsestasjon (sandnes)
Bydekkende helsetjenester
Byhagen Boas
Fritidstilbud for barn og unge
Fysio- og ergoterapitjenester
Gand videregående skole
Ganddal helsestasjon
Giske ungdomsskole
Helsestasjonens familiesenter
Helsestasjonstjenester jordmortjenesten
Høyland ungdomsskole
Iglemyr skole
Jønningheia barnehage
Kultur
Omsorgstjenesen i sandnes sentrum
Omsorgstjenesten i sandnes distrikt sør
Personal
Rådhusmarka barnehage
Samordningsenheten
Sandnes kommune
Sandnes kompetansesenter/ opplæringskontor
Sandved barnehage
Sandved skole
Sandvedhaugen barnehage
Senter for flerspråklige barn og unge
Smeaheia barnehage
Stangeland barnehage
Tildelingskontor for heldøgnsomsorg
Trones
Trones barnehage
Trones skole
Trones sone A
Vågen helsestasjon (sentrum)
Øygard ungdomsskole

TROMSØ

Breivika videregående skole
Eidhaugen barnehage
Elvestrand barnehage
Gyllenborg skole
Hvilhaug barnehage
Kaldfjord skole
Kattfjord barnehage
Kjosen barnehage
Kroken barnehage
Kroken helsestasjon
Kroken skole
Kroken sykehjem
Kvaløya hjemmetjeneste
Kvaløya videregående skole
Kvaløysletta barnehage
Kvaløysletta helsestasjon
Kvaløysletta skole
Kvaløysletta sykehjem
Langnes helsestasjon
Lunheim barnehage
Mortensnes skole
Mortensnes sykehjem
Nordøya hjemmetjeneste
Omsorgstjenesten fastlandet
Omsorgstjenesten jadeveien
Omsorgstjenesten sentrum
Omsorgstjenesten sørøya avd avlastning/administrasjon
Ramfjord skole
Rehabiliteringstjenesten
Reinen barnehage
Reinen skole sfo
Rus- og psykiatritjenesten
Sandnessund skole
Selnes skole
Sentrum helsestasjon
Skjelnan barnehage
Slettaelva barnehage
Slettaelva skole
Sosialmedisinsk senter
Stakkevollan helsestasjon
Stakkevollan skole
Storelva skole
Storvollen barnehage
Sør-tromsøya sykehjem
Tildelingskontor for omsorgstjenester
Tomasjordneset barnehage
Tromsdalen helsestasjon
Tromsdalen skole
Tromstun skole
Tromsø boligkontor
Tromsø kommune
Workinnmarka skole

TRONDHEIM

Adolf øiens skole
Bymarka friluftsbarnehager
Bymarka naturbarnehager
Byåsen barnehager
Byåsen hjemmetjeneste
Byåsen skole
Byåsen videregående skole
Charlottenlund ungdomsskole
Dalgård skole og ressurssenter
E C Dahls sykehjem
Eberg skole
Enhet for ergoterapitjeneste
Enhet for fysioterapitjeneste
Flatåsen barnehage
Flatåsen skole
Furutoppen barnehage
Gerhard Schønings skole
Gjørtlervegen barnehage
Granåsen barnehager
Hallset barnehager
Hallset skole
Hammersborg barnehage
Haukvatnet friluftsbarnehager
Havsteinekra helse- og velferdssenter
Helse- og velferdskontor midtbyen
Hjorten Helse og Velferdssenter
Huseby barnehage
Huseby skole
Hårstad barnehage
Ila skole
Ilabekken barnehager
Ilevollen og EC Dahls helse- og velferdssenter
Kolstad barnehage
Kolstad skole
Lade skole
Munkvoll helse- og velferdssenter
Munkvoll hjemmetjeneste
Nedre flatåsen barnehage
Nidelven hjemmetjeneste
Nyborg barnehage
Nyborg skole
Personaltjenesten
Ranheim barnehager
Romolslia barnehage
Romolslia skole
Saupstad hjemmetjeneste
Saupstad skole
Saupstadringen barnehager
Selsbakk skole
Stavset skole
Sverresborg barnehager
Sverresborg skole
Søbstad helsehus
Trondheim katedralskole
Trondheim kommune
Ugla skole
Valset og kystadåsen barnehager
Vestkanten barnehager
Øya helsehus
Åsveien skole

ÅLESUND

Aktivisering og velferd voksne
Aspøy korttidsavdeling
Aspøy omsorgssenter
Fagerlia vidaregåande skule
Fremmerholen barnehage
Helsestasjoner ytre distrikt
Hjemmetjenester Gåseid
Hjemmetjenester Larsgården
Hjemmetjenester Nørve
Hjemmetjenester sentrum
Kolvikbakken ungdomsskole
Larsgården skole
Nørve barnehage
Sentraladministrasjon
Skarbøvik ungdomsskole
Skarbøvika barnehage
Spjelkavik barneskole
Spjelkavik omsorgssenter
Spjelkavik ungdomsskole
Voldsdalen bokollektiv
Volsdalen skole
Ålesund kommune
Åse sjukeheim

Her tar LO Stat ut personer i streik:

Arbeidsdepartementet (223):

Departementet (45), NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet (123), Fylkesadministrasjonen i Oslo (7), Arbeidslivssentrene i Oslo (26), Stavanger (5), Bergen (10), Trondheim (3) og Tromsø (4)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (232):

Departementet (66), Buf-direktoratet (67), Regionskontorer Oslo (23), Bergen (27) og Trondheim (14, Fagteam Bergen (13), Stavanger (10), Trondheim (5), Tromsø (7).

Finansdepartementet (1313):

Departementet (33), Statistisk sentralbyrå (206), Skattedirektoratet (34), Skattekontorene Oslo (269), Bergen (124), Stavanger (139), Trondheim (77), Tromsø (48), Kristiansand (14), Skatt vest Stavanger (68), Skatteopplysningen Oslo (19), Bergen (17), Trondheim (11), Kristiansand (27), Skatteetatens IT og service partner Oslo (136), Kristiansand (2), Stavanger (5), Bergen (4), Trondheim (8), Tromsø (2), Finanstilsynet (70)

Fiskeri- og kystdepartementet (170):

Departementet (16), Fiskeridirektoratet Bergen (46), NIFES Bergen (20), Havforskningsinstituttet Bergen (88)

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet:

Departementet (39)

Justis- og politidepartementet (549):

Departementet (36), Kriminalomsorgens regionadministrasjon Oslo (9), Bergen (5), Trondheim (5), Politietaten/namsfogden i Oslo (195), Stavanger (46), Trondheim (24), Tromsø (19), Kripos (31), Politidirektoratet (21), Økokrim (19), Politiets data- og materielltjeneste (19), Politiets utlendingsenhet (89), Politihøgskolen (31).

Kulturdepartementet:

Departementet (28)

Kunnskapsdepartementet (687):

Departementet (63; Universitetet Oslo (96), Bergen (35), Stavanger (19), Trondheim (93), Tromsø (97), Høgskolene Oslo (265), Sør-Trøndelag (19).

Nærings- og handelsdepartementet:

Departementet (26)

Olje- og energidepartementet (72):

Departementet (15), Oljedirektoratet Stavanger (57).

Samferdselsdepartementet (39):

Departementet (24), Ofotbanen (15).

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger