Oljefondet har falt 1330 milliarder kroner hittil i år

Korona-storm på verdens børser rammer også Oljefondet. Fondet har falt 16 prosent i verdi hittil i år eller 1330 milliarder kroner.

– Det er spesielle tider i samfunnet, det er spesielle tider i økonomien, og det er spesielle tider i verdens finansmarkedet, sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad på en pressekonferanse.

Oljefondet hadde et særdeles godt år i 2019 med en avkastning på nesten 20 prosent eller svimlende 1692 milliarder kroner. Ved utgangen av året var fondet verdt 10.088 milliarder kroner.

Siden har det gått utforbakke.

Les også: Dette er oljefondets nye sjef

Verdifall

Ved markedslutt i går kveld var oljefondets verdi på 10.127 milliarder kroner, ifølge Slyngstad.

– Det har likvel vært et betydelig fall i verdens aksjemarkeder de siste ukene, så at fondets verdi per i dag faktisk er høyere enn ved årsslutt skyldes at kronen har svekket seg i like stor grad som aksjemarkedene har gått ned. Med andre ord, vi har hatt en svekkelse i kroneverdien på om lag 25 prosent, sier han.

Det vil si at selv om fondet målt i kroner faktisk har økt noe, har den reelle verdien av Oljefondet falt betraktelig.

Fondet har så langt i år falt med 16 prosent, og hatt et verdifall i internasjonal valuta på 1330 milliarder kroner.

Store svingninger

Oljefondet er investert i store deler av verden, og børsene har falt med alt fra drøyt 10 til over 45 prosent siden nyttår. Verdiene har svingt til dels voldsomt fra dag til dag.

Slyngstad viser til at det har vært enkeltdager med variasjoner i markedet på over 10 prosent, og mange dager med variasjoner på mellom 4-5 prosent.

– Da er det bare å minne om at vi har en 30års-horisont på våre investeringer.

– Hvordan markedet priser de aksjene vi eier dag til dag er av mindre interesse for fondets verdi på lang sikt, men vi er i en situasjon der vi har en utrolig utfordrende markedssituasjon, og der vi selvsagt følger nøye med fra dag til dag hvordan markedet utvikler seg, sier Slyngstad.

Fondets aksjeinvesteringer har hatt en negativ avkastning på 22,8 prosent så langt i år.

Ny toppsjef

På dagens pressekonferanse kunngjorde Sentralbanksjef Øystein Olsen at det er forvalteren Nikolai Tangen som overtar stillingen som Oljefondets toppsjef etter Yngve Slyngstad.

Slyngstad varslet i oktober i fjor at han ville gi seg som sjef etter 12 år på toppen av en av verdens største pengebinger. Han leverte oppsigelsen sin samme dag som Oljefondet rundet den historiske milepælen 10.000 milliarder kroner.

Tangen er en kjent fondsforvalter som til daglig driver eget investeringsselskap AKO Capital i London.

– Jeg er en beskjeden sørlending og har vært interessert i finans siden jeg var liten gutt. Jeg gikk med avisen og solgte blomster på restauranter og puttet pengene i aksjemarkedet, sier Tangen på link fra London der han jobber til daglig.

– Dette er ikke bare drømmejobben min, det er guttedrømmen min, sier Tangen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger