Her er de viktigste vedtakene fra Høyres landsmøte

Gratis prevensjon til jenter under 16 år, nei til aktiv dødshjelp og økning i forsvarsbevilgningene er bare noen av vedtakene fra Høyres landsmøte. Her er det viktigste de vedtok.

Erna Solberg på Høyres landsmøte 2019

Partileder Erna Solberg har avsluttet Høyres landsmøte.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Tiden er inne for å se fremover. Vi går inn i valget i høst, ikke for å vinne ordførerkjeder, men for å få makt til å gjennomføre endringer som gjør at folk får det bedre.

Det sa partileder Erna Solberg (H) i sin avslutningstale til Høyres landsmøte. Der har partiet bestemt i hvilken retning partiet skal gå de neste årene. Her er de viktigste vedtakene.

Prinsipprogram

Høyres landsmøte gjorde blant annet følgende vedtak da de behandlet nytt prinsipprogram:

 • Høyre har vedtatt å si nei til aktiv dødshjelp.
 • Høyre vil ikke ha forbud mot tigging. I prinsipprogrammet står det blant annet at alle mennesker har rett til å be om hjelp når de trenger det, også dersom det skjer i form av tigging.
 • Høyre skal ha som langsiktig mål at familiene selv skal kunne fordele foreldrepermisjonen. Den er som kjent tredelt i dag.

Klima og miljø

Høyre har vedtatt en resolusjon for klima og miljø. Der står det at Høyre vil:

 • ha de første utslippsfrie flyene på vingene i innenlandske flygninger innen 2025, og at alle fly skal være utslippsfrie innen 2040. Det er i tråd med Avinors planer.
 • sørge for at norske havner er utslippsfrie innen 2030.
 • at fordelene ved å kjøpe og kjøre elbil skal vare til minst 2021, og at det fortsatt skal være fordeler etter dette til et nytt avgiftssystem for bil er på plass.

Barn og unges psykiske helse

Resolusjonen om barn og unges psykiske helse skapte veldig mye engasjement, spesielt fra Unge Høyres side. Det resulterte i flere klare Unge Høyre-seire.

Resolusjonen slår fast at Høyre vil:

 • fjerne aldersgrensen på 16 år for å komme inn under bidragsordningen for hormonell prevensjon. Det betyr at prevensjon skal gis gratis også til kvinner under den seksuelle lavalder.
 • innføre forbud mot markedsføring av kosmetiske inngrep.
 • jobbe for at flere kommuner skal få helsestasjoner for gutter.
 • at skolehelsetjenesten skal kunne henvise elever direkte til psykolog.

Ungdom og gjengkriminalitet

Høyres landsmøte vedtok også en resolusjon om ungdom og gjengkriminalitet. Der slo landsmøtet fast at Høyre vil:

 • jobbe for å innføre en lov som styrker arbeidet med å beslaglegge og inndra verdier og midler som ikke kan være ervervet på lovlig vis.
 • gjøre slik at politiet kan gi høyere bøter for å bære kniv.
 • opprette et program for å hjelpe folk tilbake til utdanningsløp eller arbeidsliv.
 • ansvarliggjøre og følge opp foresatte til barn som utfører gjentatte lovbrudd.

Lokal verdiskaping

I resolusjonen om lokal verdiskaping vil Høyre:

 • effektivisere offentlig sektor og overføre mer makt til kommunene.
 • innføre digital byggesøknad med mål om kortere saksbehandlingstid.
 • ikke innføre grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri.

Forsvar og utenriks

Ett av punktene det knyttet seg mest spenning til, var resolusjonen om forsvar og utenriks. Her vedtok landsmøtet at Høyre vil:

 • følge opp forpliktelsene i Nato og trappe opp forsvarsbevilgningene til 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) innen 2024. Man skal imidlertid ta hensyn til årlige budsjettprioriteringer og utvikling av BNP.
 • utvikle og forsterke militært samarbeid med utvalget Nato-land som USA, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Frankrike.
 • forsterke arbeidet med norske investeringer i utviklingsland med mål om å skape anstendige jobber. Samtidig vil Høyre forsterke Norges rolle i kampen mot korrupsjon, aggressiv skatteplanlegging og ulovlig kapitalflyt.

SISTE NYTT

Siste meldinger