Hopp til innhold

Slik har KrF og Venstre endret budsjettet

STORTINGET (NRK.no): Sentrumspartiene har fått gjennomslag for en rekke hjertesaker i budsjettet. Her ser du en oversikt over de viktigste endringene.

budsjettavtale stortinget

ENIGE: Venstres Trine Skei Grande, KrFs Knut Arild Hareide, Frps Harald T. Nesvik og Høyres Nikolai Astrup la fram budsjettavtalen fredag.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

En uke etter Høyre/Frp-regjeringen la fram sitt reviderte statsbudsjett, har de kommet til enighet med samarbeidspartiene KrF og Venstre.

I alt flytter de på 2,2 milliarder kroner. Det betyr at staten ikke skal bruke mer penger enn det regjeringen la opp til, men at pengene skal brukes på en annen måte.

Statsminister Erna Solberg

GA KRF SEIER: Statsminister Erna Solberg sier at kontantstøtten ble økt fordi KrF ba om det. – Det er en innrømmelse til KrF, sier hun.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Pengene som er flyttet på, er mye i en sånn budsjettsammenheng. Husk at vi først har gjort endringer i et budsjett, og så kommer disse endringene på toppen. Det betyr at man har fått flyttet på ganske mye totalt sett i disse prosessene, sier statsminister Erna Solberg.

Noen av de viktigste endringene er økt kontantstøtte, økt elavgift som gir dyrere strøm, og millionsatsing på vedlikehold av jernbanen.

– Vi øker kontantstøtten fordi KrF har bedt om at vi skal øke den i dette forliket. Det er en innrømmelse til KrF. Så har vi sagt at vi i fremtiden vil legge om kontantstøtten for å sikre et grep mot eksport og gjøre den til en mer robust ordning, sier Solberg.

Den rødgrønne regjeringen la i sitt forslag til statsbudsjett inn ønske om barnehageopptak to ganger i året. Det har den nye regjeringen droppet i sitt budsjett.

– Det er fordi det hadde mindre prioritet. Vi har økt satsingen på det vi sa vi skulle gjøre i valgkampen, sier Solberg.

Hva har du å si til foreldre som opplever at barna deres ikke får plass i barnehagen?

– Jeg mener de skal være glade for at når deres barn kommer på skolen, kommer de til å møte lærere som er godt utdannet og godt kvalifiserte. Det var det vi lovet i valgkampen.

Siden budsjettforliket ikke fører til at budsjettet vokser, men kun flytter penger, må alle utgiftene har såkalte inndekninger, altså innsparinger.

Her ser du en oversikt over de viktigste endringene i budsjettet:

Skattereduksjoner

 • Skatteklasse 2, som gir skattefordeler til ektepar der den ene parten er hjemmeværende eller tjener lite, får en lavere fradragssats på 72.000 kr. Dette regnes likevel som en seier for KrF, siden Høyre/Frp-regjeringen i utgangspunktet ville fjerne hele ordningen. Utgiftsøkning: 260,5 millioner kroner.
 • CO2-kompensasjonen, en støtteordning for kraftkrevende industri, består selv om Høyre og Frp ville fjerne den. Utgiftsøkning: 123 millioner kroner.

Samferdsel

 • Jernbanevedlikehold får 150 millioner i inneværende budsjett, og 400 millioner kroner for 2014-budsjettet. Utgiftsøkning: 550 millioner kroner.
 • Planlegging av InterCity-strekninger økes. Utgiftsøkning: 100 millioner kroner.
 • De borgerlige partiene reduserer pengene til vedlikehold av tunneler sammenlignet med det Solberg-regjeringen egentlig ønsket, og omdisponerer disse midlene til vedlikehold av jernbanen. 125 millioner tas fra en pott som opprinnelig var tiltenkt tunnelvedlikehold spesielt, mens 125 millioner hentes fra posten «riksveginvesteringer», hvor pengene ikke var øremerket, men i utgangspunktet skulle gå til å oppgradere tunnelene og til det mest kritiske forfallet på riksveinettet for øvrig. Inndekning: 250 millioner kroner.

Næring

 • Permitteringsreglene for fiskeindustrien som Høyre/Frp-regjeringen gikk inn for, reverseres. Utgiftsøkning: 38 millioner kroner.
 • Landbruksforskning får mer penger enn Høyre og Frp i utgangspunktet ønsket. Utgiftsøkning: 30 millioner kroner.
 • Økte utbytter fra statlige selskaper er også en del av budsjettavtalen. Inndekning: 300 millioner kroner.

Utdanning

 • 100 nye stipendiatstillinger. Utgiftsøkning: 31 millioner kroner.
 • Friskoler får mer penger, blant annet til husleie. Utgiftsøkning: 10 millioner kroner.
 • Budsjettavtalen går inn for å bruke mer penger på å styrke læringsmiljøet. Utgiftsøkning: 10 millioner kroner.

Familie

 • Kontantstøtten til ettåringer økes fra 5000 kroner i måneden til 6000 kroner i måneden. Utgiftsøkning: 199 millioner kroner.
 • Engangsstønaden til kvinner som ikke har rett til foreldrepenger økes med 1000 kroner. Dette er en hjertesak for KrF. Utgiftsøkning: 10 millioner kroner.
 • Økningen i kontantstøtten vil ifølge regjeringen føre til at færre velger barnehage, og de regner med å spare store summer på det. Inndekning: 344 millioner kroner.

Sosial profil

 • Bistanden økes til en prosent av statsbudsjettet. Dette er svært viktig både for Venstre og KrF. Utgiftsøkning: 281 millioner kroner.
 • Ressurskrevende tjenester legges inn i kommunerammen. Dette er særlig viktig for små kommuner som, for eksempel, får ansvaret for en multihandikappet innbygger. Utgiftsøkning: 281 millioner kroner.
 • Enslige mindreårige asylsøkere legges på integreringstilskuddet. Ifølge Venstre var det en av deres viktigste seire. Utgiftsøkning: 120 millioner kroner.

Kultur

 • Pressestøtten kuttes ikke i like stor grad som Høyre/Frp-regjeringen gikk inn for. Utgiftsøkning: 26,5 millioner kroner.
 • Kunstnerstipender og trosopplæring økes med 15 millioner kroner hver. Utgiftsøkning: 30 millioner kroner.
 • IKT i Kirken, en viktig symbolsak for KrF, får også mer penger. Utgiftsøkning: 10 millioner kroner.

Miljø

 • Miljøteknologiordningen, der Innovasjon Norge gir tilskudd til teknologiprosjekter som gagner miljøet, får mer penger. Utgiftsøkning: 30 millioner kroner.
 • Villaksen i Driva, ei elv som renner gjennom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, har noe og glede seg over i budsjettet. Utgiftsøkning: 10 millioner kroner.
 • De opprinnelige kuttene Høyre/Frp-regjeringen gjorde i støtteordningen til frivillige miljøorganisasjoner og verneområder reverseres. Utgiftsøkning: 10 millioner kroner.
 • Reduserte klimakvotekjøp står for en stor del av kuttene i budsjettforliket. Inndekning: 204 millioner kroner.
 • Mineraloljeavgiften økes med 52 øre. Inndekning: 204 millioner kroner. Inndekning: 600 millioner kroner.
 • El-avgiften øker også, noe som betyr dyrere strøm for forbrukerne. Inndekning: 275 millioner kroner.
 • Grunnbeløpet i reisefradraget øker til 15.000. Inndekning: 95 millioner kroner.

Byråkrati

 • Departementene må klare seg med mindre etter budsjettforliket med de fire borgerlige partiene. Driftsstøtten kuttes. Inndekning: 70 millioner kroner.
 • Stortinget får mindre å rutte med. Inndekning: 10 millioner kroner.
 • Forskningsrådet må kutte i administrasjonen. Inndekning: 10 millioner kroner.

AKTUELT NÅ