Hopp til innhold

Her er budsjettet samarbeidspartiene skal godkjenne i dag

Frp tapte bompenger og drivstoffavgiftene på sikt, men vant på pensjon. Sentrumspartiene må tåle «bistandskutt» men fikk flyttet penger til skole og barnehage. Her er endringene i statsbudsjettet.

Hans Andreas Limi (Frp)

Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi har vært Frps representant i budsjettforhandlingene.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Det som trolig er det avsluttende budsjettmøtet på Stortinget startet klokka 08.00 mandag morgen.

Representantene for regjeringspartiene Høyre og FrP, samt støttepartiene Venstre og Krf var ordknappe på vei inn i statsrådsalen, og usikre på hvor lang tid budsjettinnspurten ville ta.

– Vi er nå på et stadium der mindre ting kan ta lang tid. Det er helt umulig å si når vi blir ferdig, sa Høyres Svein Flåtten på vei inn i møtet.

Fristen de selv har satt for å komme i havn er kl. 12.00.

– Jeg har ingen kommentar til resultatet før alt er klart, sier Venstres Terje Breivik.

– Diskuterer fortsatt realiteter

KrFs Hans Olav Syversen sier at det er mer enn formaliteter som gjenstår før budsjettet endelig er i havn.

– Det er noe. Jeg håper vi vil merke at det er mindre enn for noen timer siden, og så må vi bare fortsette til vi er i mål. Men vi diskuterer fortsatt realiteter, sier han.

I likhet med de andre ville heller ikke Syversen kommentere på hvor fornøyd han var med resultatet som så langt er oppnådd i forhandlingene.

Etter det NRK blir det blant annet en mindre omprioritering i bistandsbudsjettet enn det regjeringspartiene foreslo.

– Mitt mål er at alle fire partiene skal si at dette er et godt budsjett for landet. Det er ikke minst viktig i en tid med økende ledighet og usikkerhet, sier Syversen til NRK.

Møter hele søndag

Regjeringspartiene og samarbeidspartiene har hatt møter hele søndag ettermiddag og kveld. På vei inn til det foreløpig siste møtet klokken 21.15 sa finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp at partene nærmet seg en løsning.

Da møtet var ferdig rundt en og en halv time senere sa Limi:

– Nå ser vi konturene av en enighet.

Da hadde partene blitt enige om å avslutte kveldens møtevirksomhet, og møtes igjen klokken 08:00 mandag morgen.

Flytter på seks milliarder kroner

Det meste av neste års statsbudsjett var da ferdigforhandlet.

Etter det NRK erfarer justerer Stortinget på rundt seks milliarder kroner av regjeringens budsjett dersom man ser på både utgiftsøkninger og skatteendringer. De totale omprioriteringene var søndag kveld på mer enn 14 milliarder kroner.

NRK erfarer at det går mot enighet om blant annet følgende satsinger i løpet av natten:

 • De fire partiene er enige om å justere ned beløpet som skal omprioriteres på bistandsbudsjettet. Opprinnelig var forslaget fra regjeringen at man skulle ta 4,2 milliarder kroner fra bistand til utlandet for å bruke pengene på flyktningtiltak i Norge. Dette skal, etter det NRK får opplyst, nå være nedjustert til rundt 1,7 milliarder kroner.
 • Ordningen med gratis kjernetid i barnehager for fire- og fem-åringer utvides til også å omfatte tre-åringer.
 • Fra høsten neste år utvides ordningen med tidlig innsats i småskolen slik at det blir to lærere i klasserommet for elevene fra 1. til 4. klasse.
 • Samarbeidspartiene gjør store endringer i bilavgiftene, i tråd med allerede varslede endringer. De største endringene gjøres i første omgang for engangsavgiftene, det vil si ved kjøp av bil. Drivstoffavgiftene (bruk) holdes uendret neste år. Samtidig forplikter de fire partiene seg til å følge opp bilavgiftsopplegget som er ventet fra Grønn skattekommisjon senere denne måneden. Dermed vil bensin- og dieselavgiftene øke på sikt.
 • Det skal bli dyrere å fly både innenriks og utenriks, men de fire partiene skjermer avgiftsøkningen for de distriktsrutene hvor staten kjøper regionale flyruter.
 • Frps viktigste fanesak, at pensjonen til gifte og samboende pensjonister i mindre grad skal avkortes, blir gjennomført.
 • Det blir gjennomført en forsøksordning med statlig ansvar for eldreomsorgen, lik det regjeringen har foreslått.
 • Regjeringens forslag til ny skattemodell, såkalt trinnskatt endres. Blant annet ved at det første trinnet bortfaller. Dette gjør at lavtlønte kommer bedre ut, og at noen av avgiftsendringene ikke skal få usosiale konsekvenser, ifølge partiene.
 • De fire partiene vil bevilge mer penger til regionale utviklingsmidler.
 • Regjeringen får IKKE gjennomslag for å overføre kemnerfunksjonen fra landets kommuner til staten. Forslaget ble også reversert av samarbeidspartiene før sommeren da man behandlet revidert statsbudsjett for 2015.
 • De fire partiene er enige om betydelig mindre skatteletter enn regjeringens forslag la opp til.
 • Regjeringens ordning med at staten skal dekke renteutgifter til bompengeselskapene reduseres betydelig og skal kun gjelde for enkeltprosjekter.
 • Ifølge TV2 vil elavgiften øke med 1,50 øre per kilowatt timer.

Kun formaliteter gjenstår

Etter det NRK forstår gjenstår det nå kun formaliteter, blant annet at samarbeidspartienes stortingsgrupper skal få si sin mening om resultatet.

Dette forbeholdet tok blant annet Limi og finanspolitisk talsperson Svein Flåtten på vei ut av det siste forhandlingsmøtet. På spørsmål om man nå nærmet seg en løsning, svarte Flåtten:

– Alt er ikke klart før alt er klart. Det er ikke slik at vi synes det har vært morsomt hele tiden. Vi er fire ulike partier med fire ulike oppfatninger, men kjemien og stemningen er bra, og vi er enige om målsetning om å få dette til.

– Gjenstår det nå noen problemer som er uoverstigelige?

– Da ville jeg sett litt mer dyster ut, sa Flåtten.

Partene skal etter planen møtes igjen klokken 08:00.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger