Her er Bent Høies snuoperasjon

Som opposisjonspolitiker gjentok Bent Høie (H) sin motstand mot å la fastleger reservere seg. Som helseminister forsvarte han motsatt syn i abortsaken. Fredag snudde han igjen.

Helseminister Bent Høie

– Det blir ikke innført reservasjonsmulighet, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse fredag og rykket med det tilbake til start.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

På drøyt seks måneder har helseminister Bent Høie gått fra å snakke reservasjonsretten midt imot, for så å forsvare den på vegne av regjeringen.

Fredag hasteinnkalte han til pressekonferanse i Helsedepartementet for å fortelle at regjeringen har lyttet til folket og bestemt seg for å trekke hele reservasjonsforslaget.

– Kan ikke akseptere det

– Det er dette med å reservere seg mot å henvise jeg ikke kan akseptere. Hver enkelt lege må bare finne en måte å takle utfordringen på. Det er en del av jobben.

Sitatet tilhører Bent Høie.

Han slo det fast for tre år siden da han var opposisjonspolitiker og helsepolitisk talsperson i Høyre. Bakgrunnen var at den rødgrønne regjeringen ville at fastleger kunne nekte å henvise homofile og lesbiske par til assistert befruktning, men at parene likevel skulle få den hjelpen de har krav på.

De borgerlige partilederne

Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide, Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen inngikk en samarbeidsplattform etter valget, men Venstre nektet å skrive under på punktet om reservasjonsrett for fastleger.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Mange vil kanskje mene at det høres kjent ut.

Bent Høie har hele tiden før han kom i regjering vært prinsipielt mot å utvide en reservasjonsrett til også å gjelde henvisning til inngrep og behandling, og ikke bare til utførelse av selve inngrepet.

Gang på gang har han uttrykt sin motstand mot at fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning også til abort.

Så gikk det fra opposisjon til posisjon – og til en spesialavtale med KrF om reservasjonsrett for fastleger.

– Det er ingen skam å snu, sier Høie i dag.

27. februar 2012 – «Kan ikke omfatte henvisning»

I et innlegg i Vårt Land i februar 2012 slo Høie fast at pasientens interesser må komme først.

«Vi skal vise toleranse for meningsforskjeller, men når legers personlige verdier kommer i konflikt med pasientenes behov, skal det siste veie tyngst,» skrev Høie og fortsatte:

«Når pasientene går til fastlegene som en portvokter i helsevesenet, skal ikke servicen de får, avhenge av fastlegenes private moral. Å åpne for dette er et prinsipp som også kan bære uheldig av sted. (...) Det er nok arbeid for leger i Norge. Har en så sterke motforestillinger mot å henvise til lovlige helsetilbud, så bør en søke arbeid alle de stedene en ikke utsettes for dette.»

Høie anerkjente legers rett til å reservere seg mot å delta i selve abortinngrepet.

– Men jeg mener grensen går hos dem som skal utføre selve handlingen. Reservasjonsretten kan ikke omfatte henvisning og reseptskriving, uttalte han til avisa Dagen.

2. mars 2012 – «Har landet på pasientenes side»

I mars 2012 hadde daværende KrF-leder Dagfinn Høybråten tatt et oppgjør med høyresidens verdipolitikk. Høie sto da fortsatt fast på at reservasjon for fastleger i samvittighetsspørsmål ikke er greit.

– Trosfrihet skal utøves, men hvor den skal utøves er et spørsmål man kan være uenig i. Om man mener den skal utøves i et yrke der man er offentlig person, så har vi ulikt ståsted. I det spørsmålet har vi landet på pasientenes side, sa Høie.

19. juni 2013 – «Ingen har overbevist meg»

Legeforeningens landsstyre har krevd bedre mulighet for leger til å reservere seg mot henvisning til behandling som de ikke ønsker å være med på.

Høie understreker igjen sin motstand mot det og sier at det er en forskjell på samvittighetsspørsmål når det gjelder henvisning til et inngrep og gjennomføringen av selve inngrepet eller behandlingen.

– Ingen har overbevist meg om at dette kan organiseres slik at ikke pasienten kan risikere å bli konfrontert med legens personlige syn på ulike behandlinger, sa Høie til Klassekampen.

31. oktober 2013 – Gir fastlegene mulighet til å reservere seg

Bent Høie er blitt helse- og omsorgsminister i Høyre/Frp-regjeringen. Han har nettopp presentert et forslag til lovendring som sier at fastleger som ønsker det, kan reservere seg mot å henvise en kvinne til abort dersom visse krav er oppfylt.

Høie er nøye med å presisere at det er snakk om en reservasjonsmulighet.

– Regjeringen har aldri gått inn for at leger skal få en rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Vi går inn for at legene skal få en mulighet til å reservere seg, skriver helseministeren i en kronikk hos NRK Ytring.

6. november 2013 – «Er statsråd Bent Høie enig med stortingsrepresentant Bent Høie?»

Helseminister Høie stiller i Stortingets spørretime. Der spør Torgeir Micaelsen (Ap) om Høie ikke lenger er enig med seg selv og viser til innlegget fra 2012 hvor Høie skrev at de legene som har sterke motforestillinger mot å henvise til lovlige helsetilbud, bør søke arbeid der en ikke utsettes for dette.

– Ved å innføre en ordning for reservasjonsmulighet med klare rammer, mener jeg at vi vil sikre pasientenes rettigheter og behov for informasjon på en betydelig bedre måte enn det som har vært praksisen i Norge de siste 40 årene, samtidig som vi vil gi fastleger som ønsker å reservere seg, muligheten til det, svarer Høie.

– Jeg synes det er positivt å gi rom for etisk refleksjon hos legene. Vi skal respektere dem som synes abort er etisk vanskelig, også om de er fastleger.

21. januar 2014 – «Mener vi har funnet en god løsning»

Bent Høie innrømmer at det er en vanskelig sak, men sier lovforslaget som er sendt ut på høring, er til det beste for pasientene.

– Det viktigste er hensynet til pasientenes behov, men jeg synes det er viktig at vi har rom for at leger har ulike syn i veldig vanskelige etiske spørsmål, sier Høie i NRKs Dagsnytt 18.

– Hvis du har et liberalt syn på verden, forstår du at dette ikke er et enkelt svart-hvitt spørsmål. Jeg synes ikke dette er et enkelt spørsmål, men jeg mener vi har funnet en god løsning.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Helseminister Bent Høie (H) og stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap) debatterer legers reservasjonsrett på Dagsnytt 18 21.01.2014.

8. februar 2014 – Avviser retrett

– Det er ikke et spørsmål om det skal innføres, men på hvilken måte. At det da er ulike syn på reservasjonsmuligheten er noe av grunnen til at det er blitt sendt på høring. Så får vi se på de ulike vurderingene, og på hvilken måte dette skal gjennomføres på når høringen er over, sier Høie til NRK, men avviser at det er noen form for retrett.

19. mars 2014 – Justerer forslaget

Helseministeren justerer reservasjonsforslaget for tredje gang. Først åpner han for å gå bort fra kommunal vetorett, deretter endres teksten som sier at reservasjonslegene ikke trenger å svare den gravide på hvor langt hun er på vei.

Nå vil han gi kommunene et kontrollansvar som kan føre til at leger som begår lovbrudd, kan miste jobben.

– De mange reaksjonene tyder på at det er riktig og viktig med en bred høring, sier Høie.

25. april 2014 – Forslaget fungerer ikke

Helseminister Bent Høie sier regjeringen dropper forslaget om å innføre en reservasjonsmulighet for fastlegene.

– Det kommer ikke til å være mulig for fastleger å reservere seg. Det kommer ikke til å bli innført noen reservasjonsmulighet, verken for abort eller andre spørsmål, sier Høie på en hasteinnkalt pressekonferanse.

Halvannen måned etter at statsminister Erna Solberg på kvinnedagen uttalte at hun ikke skjønte hvorfor reservasjonsmuligheten var blitt til en stor likestillingssak, sier Høie at han er glad for at regjeringens samarbeidspartner nå har innsett den folkelige motstanden.

– Jeg angrer ikke på avtalene vi inngikk med KrF. Jeg er glad for at KrF også ser at forslaget møtte stor folkelig motstand, og at dagens forslag ikke fungerer.

Laster Twitter-innhold
Lars Nehru Sand om reservasjonsretten

– Saken har svekket regjeringen, sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger