NRK Meny
Normal

Her er årets budsjettlekkasjer

I statsbudsjettet for neste år, som legges frem mandag, bruker regjeringen mindre penger enn den har anledning til. Det gis millioner til alt fra jernbane og bryst til gamle tenner og en utskjelt nettportal.

Sigbjørn Johnsen

Mandag tar finansminister Sigbjørn Johnsen igjen på seg hatten sin og tar turen fra Finansdepartementet til Stortinget for å legge frem statsbudsjettet for neste år.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

Klokken 10 mandag morgen går finansminister Sigbjørn Johnsen på talerstolen i Stortinget og legger frem regjeringens plan for hvordan Norge skal finansieres og hvordan de offentlige inntektene skal disponeres neste år.

Mye av innholdet i statsbudsjettet er tradisjon tro lekket og kjent allerede.

For første gang har Norge nær fire statsbudsjett på bok. Det tilsvarer til sammen rundt fire tusen milliarder kroner. Av denne summen vil 125 milliarder bli brukt til årets statsbudsjett, etter det NRK erfarer.

Det tilsvarer 3,3 prosent av fondet. Det betyr at regjeringen, til tross for at budsjettet som legges frem, er for valgåret 2013, nøyer seg med å bruke mindre enn det handlingsregelen tillater, som er 4 prosent.

Ikke beredskapsbudsjett

Det er to måneder siden 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport og slaktet flere deler av norsk beredskap. Likevel kommer ikke det store beredskapsløftet i neste års statsbudsjett.

Det blir ikke satt av penger til nye tiltak mot terror, etter det NRK erfarer.

Bedre helikopterberedskap og et nytt beredskapssenter på Alna i Oslo er fortsatt regjeringens svar på 22. juli-kommisjonens knusende kritikk, men disse tiltakene ble kjent allerede i august da regjeringen holdt redegjørelser for Stortinget.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Eksplosjon i regjeringskvartalet

22. juli-kommisjonen kom med 31 enstemmige anbefalinger til hva myndighetene bør gjøre for at Norge skal være bedre rustet mot eventuelle nye angrep. To måneder etter kommisjonens sterke kritikk kom, bærer ikke statsbudsjettet preg av noe stort beredskapsløft.

Foto: Montasje/NRK/NTB-Scanpix

– Tidenes veiløft

Det er ventet at samferdsel vil være noe av det som preger neste års budsjett.

Søndag kunne NRK melde at regjeringen overoppfyller dagens transportplan med 1,5 milliarder i statsbudsjettet og kaller det tidenes løft.

101,5 prosent av de økonomiske rammene for vei og bane i Nasjonal Transportplan 2010–2013 følges opp i regjeringens forslag til statsbudsjett, som legges frem mandag. Det vil si at det legges 1,5 milliarder kroner ekstra på bordet.

Som det fremgår av oversikten NRK har innhentet, forutsetter flere av prosjektene at regjeringen får grønt lys for å kreve bompenger. Det får opposisjonen til å reagere.

– Dette kommer til å bli kjempedyrt for bilistene. Allerede betaler bilistene nesten tre ganger så mye som de får tilbake til vei, sier Bård Hoksrud, som er nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Tunnel og dobbeltspor

Opposisjonen syntes det var på høy tid at regjeringen holdt gamle løfter og lot seg ikke imponere, men smilene kom frem både hos pendlere, lokalpolitikere og hos Jernbaneverket da NRK meldte at regjeringen bevilger penger til tunnel og dobbeltspor på Østfoldbanen.

Når skinnene er på plass, blir det mulig å doble antallet togavganger til og fra Moss, og utbyggingen vil korte ned reisetiden til og fra hovedstaden fra 41 minutter i dag til 28 minutter.

Utbyggingen er imidlertid ikke ferdig før tidligst i 2020.

I tillegg legger regjeringen 50 millioner kroner på bordet for å få i gang arbeidet med bygging av dobbeltspor og ny tunnel mellom Bergen sentrum og bydelen Arna. Dagens tunnel, Ulrikstunnelen, er Europas mest trafikkerte ensporstunneler.

De 50 millionene holder bare til arbeidets første skritt: Prosjektet er totalt beregnet å koste rundt 3,2 milliarder kroner.

Utvider pappapermisjonen

Audun Lysbakken

SV og Audun Lysbakken har fått med sine rødgrønne kolleger på å utvide fedrekvoten med to uker.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

SV har fått bred omtale for en av sine største triumfer, nemlig to uker ekstra foreldrepermisjon, og de skal forbeholdes far.

Utvidelsen av fedrekvoten fra 12 til 14 uker er anslått å koste 585-650 millioner kroner.

Med den nye ordningen, som trer i kraft fra 1. juli neste år, vil foreldrepermisjonstiden totalt bli 49 uker med utbetaling av 100 prosent lønn, eller 59 uker med 80 prosent lønn.

– Vi holder ikke bare det vi lovet i Soria Moria II, vi overoppfyller det. Vi sa 48 uker, nå blir det 49, sa en svært fornøyd SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Flere lærere

Under valgkampen i 2009 foreslo SV en lovbestemt minstenorm for antall lærere per elever på hver skole. Det forslaget fikk Kristin Halvorsen også gjennomslag for i forhandlingene om en ny rødgrønn regjeringsplattform som for perioden 2009 til 2013.

Dette målet blir imidlertid ikke nådd. I stedet begynner regjeringen nå med et øremerket tilskudd som skal gi 600 nye ungdomsskole-lærere.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vil ikke være med på at det er et løftebrudd, men sier at det er en opptrapping for å unngå å få mange ufaglærte lærere i skolen.

Regjeringen vil bruke 73,8 millioner kroner i året til gratis kulturskole for barn i skoletiden.

Det er barna i 1. til 4. klasse som får tilbudet. Det dreier seg om en kulturtime i uken, på SFO, uten at det skal koste noe.

100 millioner til brystrekonstruksjon

Den ferske helseministeren Jonas Gahr Støre (Ap) har bekreftet at regjeringen gir 100 millioner kroner til rekonstruksjon av bryst for kreftpasienter i statsbudsjettet for neste år.

Rundt 1400 kvinner står nå i kø for å få nytt bryst. Noen av dem har måttet vente så lenge som åtte år.

Målet er ifølge Støre at alle regioner skal ha et sykehus som tilbyr rekonstruksjon av bryst.

Helseministeren har også varslet at det gis 40 millioner kroner til sjekk av tenner for alle over 75 år, samt medisinen dabigatran på blå resept til pasienter med hjerteflimmer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Viste frem arrene foran Stortinget

Flere brystkreftopererte kvinner vise frem sine arr foran Stortinget tidligere i år. Samtidig pågikk debatten inne i Stortinget etter at opposisjonspartiene hadde foreslått en tidsfrist for rekonstruksjon.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Økte tollsatser

Senterpartiet har fått gjennomslag for en av sine kampsaker, nemlig en overgang fra krone- til prosenttoll på import av kjøtt og ost fra utlandet og dermed økte tollsatser.

Dette har vakt sterke reaksjoner i EU, men landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fastholder at økningen må til for å sikre et levedyktig norsk landbruk.

Skal forsøke å hindre ny Altinn-kollaps

Etter å ha kollapset to år på rad i forbindelse med skatteoppgjøret, øker regjeringen budsjettposten til den statlige forbrukerportalen Altinn med 100 millioner kroner.

Den totale bevilgningen til driften av portalen kommer da opp i 258 millioner kroner. Ifølge næringsminister Trond Giske skal dette sikre et mer robust system og hindre systemkollaps i fremtiden.

Ekstra millioner til frivilligheten

I statsbudsjettet for 2013 er det satt av 320 millioner ekstra til momskompensasjon. Det betyr at det for neste år foreslås en bevilgning på totalt 948,5 millioner kroner.

Målet er å styrke frivilligheten.

I fjor var det over 14.000 lag og foreninger som fikk støtte gjennom ordningen.

Milliarder til boligtiltak

Også boligpolitikken får sitt. Totalt settes det av omtrent 24 milliarder kroner til ulike boligtiltak i 2013.

Blant annet styrkes Husbanken med 5 milliarder kroner, bostøtten økes og tilskuddene til kommunale utleieboliger skal opp.

Kultur

Hadia Tajik

Fersk kulturminister Hadia Tajik får blant annet 14 millioner til den kulturelle skolesekken.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Nybakt kulturminister Hadia Tajik (Ap) har blant annet sagt at hun skal fylle opp den kulturelle skolesekken med 14 millioner kroner neste år.

I tillegg foreslår regjeringen en økning på 38 millioner kroner til filmfeltet neste år, Nynorsk kultursentrum får 1,1 millioner kroner ekstra til administrering av Språkåret 2013, og Det Norske Teatret, som feirer 100 år neste år, får 800.000 kroner mer å rutte med.

Tajik har også varslet arrangør- og festivalstøtten kommer til å bli økt med 8 millioner kroner, og hun gir 1,2 millioner kroner mer til Munchs hus og Vestfoldsmuseene.

Andre lekkasjer:

 • Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) skal bruke 200 millioner kroner til 270 nye stillinger i det kommunale barnevernet
 • Regjeringen trapper opp kampen mot trygdesvindel: NAVs kontrollenhet får 85 millioner kroner.
 • Regjeringen vil bevilge 30 millioner kroner til NAV til et nytt system for å få unge ut i arbeid.
 • Næringsminister Trond Giske (Ap) lover 25 millioner kroner til økt satsing på reiseliv.
 • Regjeringen innfører en CO2-kompensasjonsordning for norsk industri. Det er lagt 500 millioner kroner inn i statsbudsjettet til dette.
 • Det blir mer penger til klimaforskning og 250 ekstra millioner til fornybar energi i utviklingsland.
 • Regjeringen bevilger en pakke på 50 millioner kroner over fem år som skal gå til samiske kultur- og språktiltak.
 • Bevilgningene til Domstoladministrasjonen kuttes med 33 millioner kroner.
 • Norge vil gi 75 millioner øremerkede kroner på statsbudsjettet for 2013 for å gi barn i katastrofeområder bedre mulighet til en utdannelse.
 • Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) gjør forsøksordningen som gir funksjonshemmede rett til transport til og fra jobb og skole, permanent og landsdekkende.
 • Produksjonsstøtten til avisene øker med 20 millioner kroner.
 • Regjeringen bevilger sykkelvei-bevilgningene med 350 millioner kroner.
 • Regjeringen øker bevilgningene til industrivekstselskapet SIVA med 250 millioner kroner, eller 20 prosent.
 • Det blir avgiftslette i sjøtransportsektoren på til sammen 125 millioner kroner.
 • 40 millioner går til å tette etterslep for Riksantikvaren.
 • 18,5 millioner kroner går til oppussing av Universitetet i Ås.
 • Brønnøysundregistrene får 1 milliard kroner til nytt bygg.
 • Rammen for GIEKs garantiordning foreslås økt med 15 milliarder kroner til 135 milliarder.
 • Bistandsbudsjettet økes med hele 2,3 milliarder.
 • Regjeringen vil sette av 10 millioner kroner til livssynsnøytrale seremonirom.
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger