Her er Arbeiderpartiets klimaplan

Beskyldningene har haglet mellom samarbeidspartiene Høyre, Frp, V og KrF i forhandlingene om klimakutt og grønt skifte på Stortinget. Nå kommer Arbeiderpartiets med sine forslag.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre mener klimakuttdebatten må handle om mer enn prisen på bensin og diesel.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Én av de mest betente forhandlingene på Stortinget denne høsten, er forhandlingene rundt klimakutt og grønt skifte mellom regjeringspartiene Høyre og Frp på den ene siden, og støttepartiene Venstre og KrF på den andre.

Prosessen kompliseres ytterligere av at regjeringen ikke engang har klart å legge frem tall for hvor store klimakutt deres egne foreslåtte tiltak vil gi.

I dag legger Arbeiderpartiet frem sin klimakuttplan med tiltak for kraftige reduksjoner av klimautslipp frem mot 2030. De har konkrete beregninger på at deres tiltak vil kutte godt på rundt ti millioner tonn de neste 13 årene.

Støres klimaplan

– Vi har latt oss inspirere av målet i Parisavtalen om et kutt på 40 prosent i norske utslipp innen 2030. Da må vi begynne diskusjonen med hvor mye utslipp forskjellige tiltak faktisk gir, sier Støre.

Han legger til at regnestykkene er kompliserte og at man må være åpne for justeringer underveis.

– Men hvis vi ikke konkretiserer hvor mye utslipp tiltak faktisk gir, så blir det vanskelig å følge opp.

Han presenterer en lang liste med tiltak som skal gi klimagevinster det neste tiåret:

 • Sørge for at alle nye biler som kjøpes skal være nullutslippsbiler fra senest 2025.
 • Gi 100 millioner kroner ekstra til ENOVA for å finansiere ladestruktur for nullutslippsbiler.
 • Fortsette å belønne nullutslippsbiler gjennom avgiftssystemet.
 • Opprette et CO₂-fond for tungtransporten slik både NHO, ZERO og LO har tatt til orde for. Dette skal bygges opp etter modell av det allerede eksisterende NOx-fondet som betegnes som svært vellykket.
 • Invitere til forlik om biodrivstoff på Stortinget og øke biodrivstoffandelen med 40 prosent innen år 2030.
 • Stimulere til norsk produksjon av bærekraftig biodrivstoff.
 • Sette av 700 millioner kroner mer enn regjeringen til tiltak for å sørge for at all trafikkvekst i storbyene i fremtiden skjer på kollektiv, sykkel eller gange.
 • Sørge for karbonfangst og – lagring fra avfallssektoren, blant annet forbrenningsanlegget på Klemetsrud og på industrianleggene Norcem og Yara i Grenland.
 • Sørge for elektrifisering av ferger og etablere landstrøm til skip som ligger i havn.
 • Utrede et CO₂-fond også for skipsfart og fiskeflåten.
 • Følge opp klimaforliket ved fortsatt regnskogsatsing.

Beregningene om de faktiske utslippene er utført av blant annet Miljødirektoratet, Transportøkonomisk institutt, Olje- og energidepartementet og andre.

– Det er flere tiltak her som kan være med på å levere på løftet om å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030 dersom det følges opp år for år, sier Ap-lederen.

Lite imponert over samarbeidspartiene

Støre er oppgitt over at samarbeidspartiene i stor grad har redusert debatten om klimakutt til hvor høy økningen i drivstoffavgiften skal være. Det tiltaket har ikke Arbeiderpartiet lagt betydelig vekt på i sitt forslag.

– Det er ikke et avgjørende tiltak. Underlagsmaterialet i Nasjonal Transportplan viser at selv kraftige økninger i disse avgiftene ikke får store utslag på utslippene, og det er jo i bunn og grunn de som må ned. Vi må få til et teknologiskifte, sier Støre.

Støre om klimafornekteren i Det hvite hus

Donald Trump holder tommelen opp mens han står ved talerstolen

Donald Trump har tatt til orde for å reversere klimatiltak i USA.

Foto: KENA BETANCUR / Afp

Mens klimaforhandlingene går for fullt i Stortinget, har Donald Trump vunnet valget i USA. Det betyr at en åpen klimafornekter tar over Det hvite hus.

Hvordan føles det å ha klimadebatten her hjemme gitt valgutfallet i USA?

– Det føles riktig. Vi kan ikke stoppe alt på grunn av valget i USA. Gjør vi dette på riktig måte er det en fordel for norsk industri og norske forbrukere i fremtiden. Dersom USA slår inn på den veien Trump har sagt når det gjelder blant annet reversering av tiltak, så tror jeg USAs økonomi blir sårbar, sier Støre.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger