Her er A-ordet Listhaug nekter å snakke om

Sylvi Listhaug (Frp) nekter å svare på om hun støtter eller tar avstand fra vedtaket i hennes eget fylkeslag om at man skal assimilere innvandrere.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ikke selv bruke ordet assimilering om integrering av innvandrere.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

(...) innebærer at individer eller grupper blir tatt opp i storsamfunnet på storsamfunnets premisser. Det er en enveis-prosess der de som assimileres må endre sine grunnleggende kulturelle verdier.

Store Norske Leksikon / snl.no

Dette er definisjonen på assimilering i Store Norske Leksikon.

For litt over én uke siden vedtok innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs eget fylkeslag, Oslo Frp, at partiet skal jobbe for "kompromissløst fremme assimilering av frihetsverdier til innvandrere i Norge."

Det til tross nekter Listhaug å si om hun støtter eller tar avstand fra at innvandrere må assimileres inn i det norske samfunnet.

Her er de 11 spørsmålene Listhaug nekter å svare på

Er det riktig eller feil å bruke ordet assimilering?

– Jeg mener det som er viktig er at vi har noen felles verdier for å leve sammen i et samfunn.

Bør man da ta til orde for assimilering slik ditt eget fylkeslag gjør?

– Jeg tar i hvert fall til orde for at vi skal ha noen felles verdier

– Spørsmålet er om du mener at man skal og bør assimilere dem som kommer?

– Når det gjelder de norske verdiene er det viktig at vi får til en felles forståelse av hva som er viktig. Også mener jeg selvfølgelig at de som kommer må få lov til å leve sitt liv, spise det de vil og leve som de vil så lenge det er innenfor norsk lov.

– Knut Arild Hareide (leder i KrF, red.anm) mener du bør ta avstand fra vedtakene i ditt eget fylkeslag. Vil du gjøre det?

– Jeg mener det må være lov i et parti å ha en diskusjon om ulike forslag. Så er vi tydelige på at regjereringens politikk er å følge opp de forslagene som har vært ute på høring. Det vil jeg gjøre.

– Du vil altså ikke ta avstand fra forslagene fra ditt eget fylkeslag?

– Jeg mener vi har en demokratisk prosess i Frp der vi må få lov til å komme med nye ideer…

– Det forstår jeg, men vil du ta avstand fra dem eller støtte dem?

– Jeg verken tar avstand eller støtter dem. Det er en prosess i partiet der man diskuterer disse spørsmålene. For regjeringen er det uaktuelt å se på dem fordi vi har forslag som ligger på bordet som vi kommer til å fremme i løpet av våren.

– Kan du forsikre at regjeringen aldri kommer til å føre en politikk som bygger på assimilering?

– Regjeringen kommer til å føre en politikk som tar opp i seg at vi skal ha noen felles verdier i Norge.

– Det er alle enige om. Spørsmålet er assimiliering...

– Ja, når det gjelder disse verdiene så skal vi ikke fire. Så må personer få lov til å leve sitt liv ellers så lenge de følger verdiene som er viktig i Norge. Det er også viktig å integreres i Norge slik at man kommer i jobb og bidrar til det norske samfunnet.

– Vi kan stå her en stund, og du kan si akkurat det samme, men jeg spør om assimilering?

– Og jeg svarer at når det gjelder verdier som religionsfrihet, ytringsfrihet og demokratiske verdier skal vi ha en felles forståelse av.

– Kan du bruke ordet assimilert?

– Nei, jeg ser ikke det som aktuelt.

KrF-lederen skuffet over Listhaug

KrF-leder Knut Arild Hareide sier han hadde håpet at Listhaug ville ta avstand fra Oslo Frps vedtak om assimilering av innvandrere, sende alle asylsøkere på lukkede mottak og å nekte alle som kommer permanent opphold.

– Jeg håpet hun skulle si at dette ikke er regjeringens politikk, men også at hun er uenig i forslagene fra Oslo Frp.

Han mener også at Listhaug burde irettesette eget fylkesparti for bruken av ordet assimilering.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger