NRK Meny
Normal

Her er innsynskravene fra 22. juli-kommisjonen

Granskingskommisjonen for 22. juli ber om omfattende innsyn i samtlige av politiets logger og interne granskinger.

22.juli-kommisjonen, Utøya

PÅ UTØYA: 22. juli-kommisjonen har vært på befaring både i Regjeringskvartalet og på Utøya. Her fra ankomst på Utvika camping i forbindelse med Utøya-befaringen 11. oktober 2011.

Foto: Ingunn Andersen/NRK

Også rapporter fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blir gjennomgått med lupe av granskerne.

Granskingskommisjonens rapport skal ikke leveres før 10. august neste år.

Men allerede nå har politiet bedt Nordre Buskerud og Oslo politidistrikt om innsyn i alle politilogger og journaler.

Kommisjonen har også bedt om innsyn i dokumenter fra PST og Forsvaret, men innholdet i disse begjæringene holdes hemmelig.

Kommisjonen satte frist for oversendelse av materialet tidlig i forrige uke.

HAR DU TIPS OM DENNE SAKEN? Kontakt NRK

Bygger sin egen logg

– Vi skal bygge vår egen logg, og sette informasjonen fra politiet inn i vår egen tidslinje, for å danne oss et helhetlig bilde av hendelsesforløpet og hva som skjedde, sa kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv til NRK i forrige uke.

Kommisjonens innsynskrav til Nordre Buskerud og Oslo politidistrikt er:

 • Alle logger/journaler, herunder: Komplett PO-logg, lydlogger fra Operasjonssentralen, Stabslogg og andre relevante logger og journaler som måtte finnes.
 • Alle rapporter utarbeidet i forbindelse med politiets operative tiltak, herunder:
  a. Rapport fra stabssjef b. Rapport fra operasjonsledere
  c. Rapport fra innsatsledere
  d. Rapport fra patruljene på åstedet
  e. Rapport om pågrepet person
 • Oversikt over hvilke operative ressurser som var i tjeneste da angrepet fant sted og hvilket utstyr de hadde tilgjengelig.
 • Politidistriktets plan for utkalling av mannskaper ved ekstraordinære hendelser
 • Oversikt over hvilke ressurser som ble innkalt
 • Politidistriktets beredskapsplaner for terroranslag generelt, og Utøya spesielt
 • Beskrivelse av politidistriktets utrykningsstyrke, UEH, og styrkens beredskap 22.7.11
 • Eventuelle registreringer av Breivik i datasystemene til Nordre Buskerud og Oslo før angrepet
 • Eventuelle interne evalueringer av politidistriktets håndtering av saken.

NETT-TV: Tøft møte med Utøya for 22. juli-kommisjonen

Unntatt offentlighet

Politiet, 22. juli

GRANSKES: Politiet. Fra venstre:, stabssjef Magne Rustad, politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt, politidirektør Øystein Mæland, stabssjef Johan Fredriksen og leder for beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Kommisjonen ber om at politiets lydlogger oversendes i elektronisk format, i såkalt speilkopier.

Det vil si en nøyaktig elektronisk kopi av de opprinnelige filene.

Også Politidirektoratet er bedt om å overlevere et betydelig materiale til kommisjonen.

Alexandra Bech Gjørv

LEDER GRANSKINGEN: Alexandra Bech Gjørv.

Foto: Ingunn Andersen/NRK

Granskerne vil blant annet ha innsyn i alle interne granskinger i politiet, og en oversikt over hvilke politidistrikt som ble varslet etter bombeangrepet, inkludert hvordan de ble varslet.

Rapportene som etterspørres er dokumenter som både politiet og politidirektoratet fortsatt unntar offentlighet.

Fra Politidirektoratet har kommisjonen bedt om å få innsyn i:

 • Alle logger/journaler og rapporter opprettet i Politidirektoratet i forbindelse med angrepet og politiets operasjon.
 • Oversikt over hvilke politidistrikt som ble varslet etter bombeangrepet, hvordan de ble varslet, varslets innhold, og hvilke tiltak som ble pålagt.
 • Politidirektoratets beredskapsplaner for terroranslag.
 • Politidirektoratets trusselvurderinger siste 5 år, også trusselvurderinger utarbeidet etter 22/7.
 • Politimester Sønderlands rapport fra 2009 til Politidirektoratet om politiets evne til å håndtere terror og naturkatastrofer.
 • Politidirektoratets avtaler med Forsvaret om bistand til politiet.
 • Redegjørelse for ulike varslingsnivåer ved ekstraordinære hendelser med tilhørende varslingsplan for de enkelte nivåene.
 • Rundskriv, instrukser, eller andre direktiv knyttet til «skyting pågår»-situasjoner.
 • Politidirektoratets evaluering av egen håndtering av saken.

Ber om svar fra DSB

Resepsjonsområdet i Høyblokka, regjeringskvartalet

VURDERER SIKKERHETEN: Sikkerheten i Regjeringskvartalet er et sentralt spørsmål for kommisjonen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) ber kommisjonen om innsyn i underlagsmaterialet til øvelsen «Øvelse Oslo 2006», som NRK tidligere har omtalt.

DSB bes også oversende alle rapporter fra tilsyn av Regjeringskvartalet og sikkerheten til andre såkalte skjermingsverdige de siste 10 årene.

Kommisjonen vil også vite om DSB har gitt noen skriftlige anbefalinger om sikring av Regjeringskvartalet i perioden 2001-2011, viser innsynskravet NRK har fått tilgang til.

Klareres av NSM

I et brev fra Statsministerens Kontor den 7. oktober blir 22. juli-kommisjonen autorisert til å håndtere sikkerhetsgradert materiale.

Kommisjonen skal ha fått instruks om å deponere gradert materiale på bestemte steder. Kommisjonens medlemmer og sekretariat er også i ferd med å bli sikkerhetsklarert av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Bakgrunn: Dette er 22. juli-kommisjonen

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger