Hopp til innhold

Her dropper 29 prosent ut av videregående

FREDRIKSTAD (NRK): Fredrikstad har høyere arbeidsledighet, høyere frafall i videregående skole og lavere forventet levealder enn ellers i landet.

fredrikstad

SLITER: Fredrikstad kommune scorer dårligere enn langsgjennomsnittet på blant annet psykisk helse og arbeidsledighet.

Foto: Lasse Tur / Lasse Tur/ Scanpix

Valglogo

Kveldens valgdebatt på NRK1 sendes fra Karasjok. Helseminister Bent Høie har reist nordover for å debattere helsepolitikk. Føg debatten direkte her fra kl. 21.30.

Sammen med et knippe andre rydder Ole (24) takstein som er plukket ned fra en gammel låve utenfor Fredrikstad.

ole 24 fredrikstad

VIKTIG FOR HELSA: - Det betyr utrolig mye å føle at du har noe å stå opp til, sier Ole (24).

Foto: Katrin Hellesnes

Han er med i Innsatsgjengen, et Nav-prosjekt i kommunal regi. 24-åringen sliter med å få jobb, men setter pris på å ha et sted å gå til på dagtid.

– For meg har det vært mye bedre å være her enn å være hjemme. Det gir meg liksom litt mening med livet, i stedet for å bare sitte der og vente på at noe skjer, sier Ole.

Dårligere enn landsgjennomsnittet

Fredrikstad scorer dårligere enn landsgjennomsnittet på Folkehelseinstituttets kommunestatistikk:

  • Flere er arbeidsledige og flere dropper ut av videregående skole enn ellers i landet.
  • Forventet levealder for kvinner og menn er lavere enn landsgjennomsnittet.
  • Flere går til legen med og tar legemidler mot psykiske lidelser enn i landet for øvrig.
  • Det er flere brukere av diabetes 2-medisiner i Fredrikstad enn i gjennomsnittskommunen.

Sjekk folkehelseprofilen for din kommune her: Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler

– Viktigst at alle får en utdanning

– Den største utfordringen i Fredrikstad er sosial ulikhet innen helse, sier folkehelsekoordinator Bent Olav Olsen.

bent olav olsen

FOLKEHELSEKOORDINATOR: Bent Olav Olsen.

Foto: Maria Sørlie Berntsen

Han forteller at de kjenner til noen av årsakene til at kommunen har store folkehelseutfordringer. Blant annet har Fredrikstad tradisjonelt vært en industriby, med lavere utdanningsnivå enn andre byer. Han kaller det «en arv fra fortiden».

Men Olsen peker også på frafallet i videregående skole, som ligger på 29 prosent.

– Hva er det aller viktigste tiltaket for å utjevne helseforskjellene i Fredrikstad?

– Det er å sørge for at alle gjennomfører videregående skole og får en utdanning. Det trenger ikke være universitetsutdanning, gjerne en yrkesfaglig utdanning, men det viktigste er å få seg en utdanning, sier Olsen.

– Betyr mye å føle at du har noe å stå opp til

Det slutter Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) seg til.

– Vår analyse er som i resten av verden; at utdanning er den viktigste faktoren for å kunne påvirke dette i positiv retning.

24 år gamle Ole har ikke fullført videregående, i likhet med mange andre unge i Fredrikstad. Heller ikke han er i tvil om at det å ha en jobb er viktig for helsa.

– Det hjelper veldig mye på psyken din. Det betyr utrolig mye å føle at du har noe å stå opp til.

Reparerer fremfor å forebygge

Ordfører Jon-Ivar Nygård mener det er riktig at folkehelseansvaret ligger hos kommunene, men etterlyser økt økonomisk støtte til kommunesektoren.

– Vi skulle gjerne hatt mer ressurser til å drive tungt forebyggende arbeid, men er i en presset økonomisk situasjon som gjør at vi bruker mye ressurser på å reparere, sier Nygård.

– Hvis man ikke klarer å forebygge, og ikke bruker nok ressurser på det, så er jo det bare en ond sirkel som gjør at man fortsetter i sporet med å reparere.

Klikk på grafikken for å se oversikten over folkehelsesituasjonen i norske kommuner:

AKTUELT NÅ