Her bor asylsøkerne i Norge

Nær 24.400 mennesker har søkt asyl i Norge hittil i år. Det kan ta over ett år før de får intervju med UDI, så asylsøknaden deres kan behandles.

Fos Omar Osman bor sammen med flere andre på asylmottaket i Sandnessjøen

SANDNESSJØEN: Fos Omar Osman (t.v.) fikk opphold i Norge, men måtte vente to år på et sted å bo. Det var i fjor. I år har det kommet over dobbelt så mange asylsøkere til landet.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Slik var beboerne på asylmottak i Norge fordelt for litt over en uke siden:

Oversikt over bebobere på asylmottak i Norge ved utgangen av oktober 2015

Det var 24.819 mennesker som bodde på asylmottak i Norge i utgangen av oktober 2015. I tillegg bodde 9500 mennesker i akuttinnkvarteringer rundt om i landet per 8. november 2015.

Foto: Vidar Kvien / NRK

Ikke rett til norskopplæring, ikke lov til å jobbe og ikke alltid rett til skolegang. Slik er situasjonen for flere tusen mennesker som venter flere måneder på å få snakke med UDI for å få forklare hvorfor de søker om asyl.

For dette skjer med deg når du kommer til Norge:

  • Asylsøknad: Denne registrerer du hos Politiets utlendingsenhet (PU).
  • Transittmottak: Siden transittmottakene nå er fulle, kan du også bli plassert i en akuttinnkvartering.
  • Helsesjekk: Du sjekkes for tuberkulose.
  • Første rettighetssjekk: Er det tydelig at du ikke har rett på beskyttelse, kan du få avslag etter 48 timer.
  • Asylmottak: Etter 1–2 dager skal du bli plassert i et asylmottak, mens du venter på intervju hos Utlendingsdirektoratet (UDI). Siden kapasiteten er sprengt, er også flere akuttplasser omgjort til ordinære asylmottak.
  • Intervju med UDI: Ventetiden på intervju, kan være over ett år avhengig av hvor du kommer fra. Først da kan du få asyl og status som flyktning. Det gir diverse rettigheter, som skolegang til barn. Politiets oversikt over rettigheter ser du her.
  • Behandling: Noen asylsøkere får vedtaket sitt kort tid etter intervju, mens andre må vente i mange måneder. Om den blir godkjent, kan du bli bosatt i en kommune.

Hele prosessen, fra søknaden leveres til vedtaket er klart kan ta opp til to år.

– Barnefamilier blir prioritert hele veien, sier kommunikasjonsrådgiver Vibeke Schjem i UDI.

Kapasiteten er sprengt

Akkurat nå er alt sprengt. 24.400 mennesker har søkt asyl i Norge hittil i 2015, over dobbelt så mange som i hele fjor.

Til sammenligning venter nabolandet vårt Sverige at 150.000 flyktninger skal komme dit i år.

På asylmottakene sitter det også mennesker som har fått avslag på sin søknad, og flere som venter på å bli bosatt i en kommune.

15.300 av menneskene på asylmottak i utgangen av oktober, ventet på å få behandlet sin søknad. 1006 hadde klaget på avslag på asylsøknaden, og ventet på ny behandling.

– Vi ønsker at behandlingstiden skal være så kort som mulig. Først fokuserer vi på å ha nok sengeplasser til de nyankomne, sier Schjem hos UDI.

Arbeiderpartipolitiker Helga Pedersen er en av dem som har vært kritisk til at asylmottakene ikke er godt nok spredt i landet.

– Asylmottakene må fordeles på flere kommuner. UDI må organisere dette slik at ikke enkeltkommuner føler at de sitter med en stor belastning, mens andre slipper unna, sier Pedersen til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger