Her aksjonerer politiet mot budbiltoppen

Så langt er 18 personer pågrepet i en storaksjon i Oslo-området som skal være rettet mot budbilbransjen og renholdsbransjen.

Over 200 personer fra blant annet Kripos, Nav og Økokrim var involvert i storaksjonen. Foto: Kripos

TATT AV POLITIET ONSDAG MORGEN: Her aksjonerer politiet mot hovedmannen i det politiet beskriver som et kriminelt nettverk.

Tidlig onsdag morgen aksjonerte Kripos i samarbeid med Økokrim, flere politidistrikter og kontrolletater som Skatteetaten og Nav. NRK har fått tilgang til politiets egne bilder som viser pågripelsen av 33-åringen som skal være hovedmannen i nettverket.

Etter det NRK forstår, viser videobildene også at kona hans blir tatt med av politiet.

– Så langt er 18 personer pågrepet i Oslo, på Romerike og i Drammen. Vi er i gang med 20 ransakelser og utelukker ikke flere, sa Kripos-sjef Ketil Haukaas under en pressekonferanse om saken onsdag ettermiddag.

De pågrepne er i alderen 20–45 år og bosatt i Oslo og på Romerike. Etter politiets mening omfatter kriminaliteten blant annet misbruk av legale selskapsstrukturer, utnyttelse av velferdsordninger og omfattende ID-misbruk.

– Vi mener å ha identifisert et stort antall ID-bedratte hvor det med falske dokumenter er tatt opp store lån, startet selskaper og gjort store innkjøp, sa politiadvokat Håvar Undeland i Kripos på pressekonferansen.

Underland opplyste også at det antatte nettverket har holdt på i rundt to år.

33-åring utpekes som leder

220 tjenestemenn deltok i den koordinerte aksjonen mot det politiet anser som et kriminelt nettverk tilknyttet budbilbransjen.

Politiet mener at det antatte nettverket som har fungert som underleverandør til budbilbransjen over tid, har drevet grov og organisert økonomisk kriminalitet.

– Grunnen til at aksjonen har vært så massiv, er at det er en kompleks sak som krever mye kompetanse. Men også fordi det dreier seg om sammenvevd kriminalitet, som gjør at hvis vi ikke slo til samtidig på de ulike stedene, ville vi mistet bevis, sa Haukaas.

Kripos aksjonerte mot budbilnettverk på Romerike

AKSJONERTE: En 33-åring som ble pågrepet, utpekes som lederskikkelse i nettverket, som har vært underleverandør for flere av de store budbilfirmaene i Norge.

Foto: Kripos

– Fire til seks personer er bakmenn

Fire til seks personer er etter politiets oppfatning hovedmenn. De pågrepne er både norske og utenlandske statsborgere. Etter det NRK erfarer er en 33-åring utpekt som lederskikkelse.

Det blir fengslingsmøter i saken førstkommende fredag. Trolig blir fire-seks av de pågrepne framstilt for fengsling.

Politiet mener at de mistenkte personene har knyttet til seg en rekke personer, som mer eller mindre frivillig har latt dem bruke sine identiteter. Ti av de pågrepne er mistenkt for å ha latt sin identitet bli utnyttet, mens to av de er siktet for utroskap mot egne selskap.

– De har sendt faktura uten at det er levert noen varer og tjenester, sa Underland.

Politiet med storaksjon mot budbilnettverk i Nittedal

HENTER BEVIS: Politiet aksjonerte mot en enebolig i Nittedal onsdag formiddag.

Foto: Mari Reisjå / NRK

– Arbeids- og velferdssystemet vårt utnyttes

Undeland nevnte eksempler hvor gruppa i løpet av en uke skal ha fått ut lån og kreditt på til sammen 1 million kroner på en enkelt identitet.

Flere av de ID-bedratte personene er, etter politiets mening, innledningsvis selv med på kriminaliteten, men mange synes også å bli utnyttet fordi de har en svak tilknytning til Norge.

Det er i tillegg avdekket svart arbeid og indikasjoner på at det kan ha foregått sosial dumping.

– Vi har i lang tid advart mot arbeidsmarkedskriminalitet, og vi mener at etterforskningen i denne saken så langt viser hvordan arbeids- og velferdssystemet vårt utnyttes. Vi ser også hvordan personer med løs tilknytning til Norge lett blir brukt til kriminelle formål, sa Haukaas.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger