Henning Holstad anmelder to politietterforskere

Først tre måneder etter at Frp-politikeren ble arrestert, sendte politiet en bekymringsmelding til barnevernet angående et angivelig narkofunn i husbåten han bor i med kone og barn.

Henning Holstad

Henning Holstad mener bekymringsmeldingen politiet har sendt til barnevernet er et desperat forsøk på en ny inngang til informasjon om ham.

Foto: Ola Mjaaland

Men Høyesterett hadde i mellomtiden avgjort at narkotikabeviset ikke holdt.

Holstad mener at to politietterforskere i Oslo har brutt loven, begått grov uforstand i tjenesten og skal straffes på flere punkter.

– Det er ikke lov å slumse så mye med faktum, sannhet og virkelighet som de har gjort. Hvis etterforskningen mot meg er på samme nivå, så kan dette føre meget galt av sted, sier Holstad.

I et brev til Oslos politimester skriver han at bekymringsmeldingen «tyder på en etterforskningsledelse som er desperate i sin jakt på noe som kan redde deres anseelse i den meget omtalte sak de har satt i gang mot far».

Nokas-penger

Frp-politikeren er siktet for grovt heleri av rundt syv millioner kroner sammen med Imran Saber, også kalt «finansministeren» til David Toska. Saber har hatt et ansettelsesforhold hos Holstad hvor politiet mener stjålne penger er hvitvasket.

De to ble pågrepet og fengslet samtidig på ulike adresser i Oslo 10. februar i år.

– Påstanden er at dette er Nokas-penger, og da er det tydelig at regler, systemer eller etikk ikke spiller noen rolle, sier Holstad.

Anmeldt til Spesialenheten

Nå har Frp-politikeren anmeldt etterforskningslederen og en spesialetterforsker til Spesialenheten for politisaker. I brevet til politimester Hans Sverre Sjøvold, ber Holstad om at politibetjentene suspenderes fra etterforskningen mot ham.

Spesialenheten bekrefter at de 20. juli mottok anmeldelsen på de to politifolkene. Oslo politidistrikt «kommenterer rutinemessig ikke saker som er under etterforskning», skriver fungerende politimester i Oslo, Gro Smogeli, i en e-post til NRK.

Gro Smogeli

– Anmodningen om at personene må suspenderes blir rutinemessig behandlet ved Oslo politidistrikts HR-avdeling. Vi kommenterer ikke løpende personalsaker, skriver fungerende politimester Gro Smogeli i Oslo til NRK.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Lovbrudd

Holstad peker på flere forhold i bekymringsmeldingen, som sjokkerte ham og kona. Blant annet politiets sene reaksjon – og opprettholdelse av informasjon som retten i mellomtiden hadde slått fast at var for svakt bevis:

  • Narkosiktet 16. februar: 10. februar arresterte politiet Holstad for heleri og saumfarte husbåten ved Bygdøy der han bor med kone og barn. En narkotikahund markerte for funn, og 16. februar ble Holstad også siktet for narkotikabesittelse.
  • Avvist av retten 2. og 6. mars: Lagmannsretten og Høyesterett avgjorde at narkotikahundens markering ikke holdt som bevis. Holstad forklarer hundens markering med en kamerats Ritalin-tabletter eller spor fra «Alternativ jul» – som han har arrangert for narkotikamisbrukere i en årrekke.
  • Bekymring om rus 13. mai: En bekymringsmelding ble sendt til barnevernet, med bakgrunn i narkotikamarkeringen. Her nevnes ikke Høyesteretts avgjørelse. I bekymringsmeldingen fra politiet nevnes også vitneforklaringer om fars narkotikabruk før barnet ble født. Også dette har retten avvist som bevis.

Vanntett system

– Politiet har lovmessig plikt til å sende melding til barnevernet når det oppstår bekymringssituasjoner. Men da skal de sende over når de vet om det – og det gjorde de i desember etter vitneavhørene, men de holdt på det til mai 2015. Det i seg selv er et lovbrudd, sier Holstad.

Fungerende politimester Smogeli viser til Stovner politistasjon for et generelt svar på slike bekymringsmeldinger. Påtaleavsnittsleder Liv Atterås sier det er et «nesten vanntett system» for å sikre at barnevern blir meldt.

Hver gang politiet registrerer en straffesak, og mistenkte er foreldre til barn under 18 år, så vil det automatisk komme opp et brev med standard underretning til barnevern.

– Dersom tjenestemannen mener barnet kan bli skadelidende som følge av foreldrenes kriminalitet så sender men alltid over underretning, sier Atterås.

Hun nevner rus, vold og overgrep som eksempler på kriminalitet hvor det som hovedregel, rutinemessig sendes over bekymring.

– Forundret

Holstad sier tilliten til politiet er lik null. Han er «forundret over at bekymringsmeldingen er sluppet ut av politihuset».

– Hvorfor tror du politiet «forfølger deg»?

– Sett fra mitt ståsted er det helt åpenbart fordi jeg er et så sentralt vitne i saken som skal opp i november, og de vil gjøre meg så lite verdt som mulig.

Saken mot Saber, som er tiltalt, går altså som en separat rettssak.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger