Henlegger flere saker

Bare en av tjue politifolk som blir anmeldt for lovbrudd i tjenesten, blir tiltalt, siktet eller får bøter. Leder for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, bekrefter dette.

Jan Egil Presthus, leder for Spesialenheten for politisaker
Foto: Spesialenheten for politisaker

Flere og flere politifolk blir hvert år anmeldt for å ha brutt loven i tjeneste.

Det handler om alt fra ulovlig maktbruk, underslag og tyveri fra arbeidsplassen, brudd på taushetsplikten, uaktsom kjøring og oppbevaring eller bruk av narkotika. 

Men flere av anmeldelsene blir henlagt nå enn før. Av nesten 1400 anmeldelser til Spesialenheten for politisaker, endte bare 82 i bøter, siktelse eller tiltale i fjor.

Det betyr at bare 1 av 20 anmeldte politimenn får en reaksjon mot seg. Og det er færre enn i 2006.

Mange usaklige anmeldelser

Flesteparten blir anmeldt for ulovlig maktbruk. Men leder for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, sier  at mange som anmelder politiet, ikke kjenner til hva slags rettigheter politifolk har til å bruke makt ved pågripelser for eksempel når det er fyll og bråk i helgene.

Hør: Mange voldssaker

Hør: Stabell om spesialenheten  

- Politiets adgang til å bruke makt for eksempel, er jo fra lovgivers side relativt omfattende, sier lederen for Spesialenheten.

Dessuten har politiet plikt til å gripe inn i mange situasjoner som kan være uoversiktlige og vanskelige. Derfor vil terskelen for å reagere med straff i slike sammenhenger være høy, mener Preshus.

I tillegg er det endel anmeldelser som klart er usaklige og som framstår som usannsynlige, forklarer han.

Årevis med kritikk

Spesialenheten for politisaker ble opprettet for tre år siden, da gamle SEFO, Det særskilte etterforskningsorganet for politisaker, ble lagt ned etter årevis med kritikk.

Politimenn som etterforsket andre politimenn var ikke godt nok, mente mange. Men antallet saker om lovbrudd i tjeneste som blir henlagt er altså fortsatt svært høyt.

- Dette har jo vært et forklaringsproblem som både SEFO hadde og som jeg ser at vi kan få i Spesialenheten, innrømmer Jan Egil Presthus.

Skal evaluere

Regjeringa er i ferd med å utnevne et utvalg som skal evaluere klageordningen i politiet og Spesialenheten. Der blir alle henleggelsene et tema, lover justisminister Knut Storberget.

-Det kommer mange anmeldelser som er helt grunnløse, men jeg synes likevel det er viktig å få forklart hva slags materie det er vi her jobber med.

Derfor må utvalget se på hvorfor det er så mange saker som blir henlagt og om vi må gjøre bedre arbeid i etterforskningen av hver enkelt sak, sier Storberget.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger