Drev ulovlig i 7 måneder – tannlege granskes av Helsetilsynet

En tannlege i Vestfold er under gransking av Helsetilsynet fordi han har fortsatt å behandle pasienter etter at han mistet godkjenningen sin i fjor. Pasientene ante ikke at tannlegen drev ulovlig.

Tannlegepasient

Pasienter som går til en tannlege som ikke er autorisert av Helsetilsynet, er heller ikke forsikret i Norsk Pasientskadeerstatning, og det kan koste dem dyrt. Nå er det blitt lettere for pasientene å sjekke dette selv (illustrasjonsbilde).

Foto: Colourbox

Nina Vedholm

Nina Vedholm i Helsetilsynet: Dette er alvorlig at en tannlege fortsetter å behandle pasienter etter å ha mistet autorisasjonen.

Foto: Helsetilsynet

Over en periode på seks år har Vestfold-tannlegen fått gjentatte advarsler fra Helsetilsynet. Til slutt endte det med at han ble fratatt autorisasjonen, og dermed retten til å behandle pasienter.

Jeg gikk inn på legelisten.no for å skrive hvor fornøyd jeg var med tannlegen min. Der sto det at han manglet autorisasjon. Jeg ble veldig overrasket."

Pasient i 40-årene

– Jeg kan bekrefte at tannlegen mistet autorisasjonen i fjor sommer, sier kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Helsetilsynet til NRK.

Men det har ikke stanset tannlegen som er i 50-årene. Pasientene har fortsatt å gå til ham som før. De har ikke fått noen informasjon om at han driver uten godkjenning.

Pasienter ante ingenting

En av pasientene hans, en mann i 40-årene som ikke vil la oss bruke navnet, sier at han ikke har noe å utsette på tannlegen. Han ble overrasket da han oppdaget at tannlegen hadde mistet autorisasjonen.

– Jeg gikk inn på Legelisten.no for å skrive hvor godt fornøyd jeg er, og ble veldig overrasket over det jeg leste, sier mannen. Der står det både om advarslene og tapet av autorisasjon som skjedde i fjor sommer.

Les også: Legger ut tannlegerefs på nettet

Se også: Legelisten.no

– Tillitsbrudd

Han fikk tannlegen anbefalt av en bekjent for 4–5 år siden, og både han og familien har vært pasienter der i en årrekke. Ingen av dem hadde anelse om at Helsetilsynet har fratatt tannlegen autorisasjonen som gjør det mulig å drive lovlig.

– Nå må jeg skifte tannlege. Jeg ønsker ikke å gå til noen som ikke driver praksis lovlig eller på kanten av loven. Det går både på min tillit og i verste fall pasientsikkerhet. Jeg føler det som et tillitsbrudd. Samtidig er han den beste tannlegen jeg noen gang har vært hos, på det menneskelige plan, sier mannen til NRK.no.

Granskes av Helsetilsynet

– Det er alvorlig at en tannlege fortsetter å behandle pasienter etter å ha mistet autorisasjonen, sier kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Helsetilsynet til NRK. Hun sier Helsetilsynet nå vil undersøke saken nærmere.

Den aktuelle tannlegen mistet autorisasjonen i mai 2013, etter flere år med advarsler. Han fikk den første advarselen i januar 2008. I 2011 og 2013 fikk han nye advarsler, og 27. mai 2013 ble han fratatt autorisasjonen.

– Årsaken er at han ikke har overholdt opplysningsplikten overfor tilsynsmyndighetene. Dermed har han også mistet retten til å behandle pasienter, påpeker Vedholm.

Sjekk din tannlege

Tannleger og annet helsepersonell kan miste sin autorisasjon dersom de bryter lovpålagte plikter eller ikke oppfyller lovbestemte krav. Tilbakekall av autorisasjon kan også skje dersom Statens helsetilsyn anser at utøveren er uegnet til å utøve yrket på forsvarlig vis.

Det er ikke noe krav i loven om at leger og tannleger som mister autorisasjon må stenge sin praksis, men de må eventuelt ha andre ansatte/vikarer som står for behandlingen av pasientene, sier Vedholm.

På nettsiden Legelisten.no kan du sjekke om din tannlege er godkjent og se om vedkommende får god omtale av sine pasienter eller ikke. Du kan også sjekke hvilke tannleger som har fått advarsler og andre reaksjoner fra Statens helsetilsyn.

– Denne nettsiden er helt klart en hjelp for pasienter som vil sjekke at legen eller tannlegen er godkjent, sier Torill Svoldal Stæhr i Norsk Pasientskadeerstatning.

Arbeider uten forsikring

Dersom helsepersonell fortsetter å behandle pasienter etter å ha mistet autorisasjonen, kan det få alvorlige følger for pasientene.

Torill Svoldal Stæhr

Torill Svoldal Stæhr i Norsk Pasientskadeerstatning mener tjenester som Legelisten kan gjøre det enklere for pasienter å orientere seg.

Foto: Norsk pasientskadeerstatning/NPE

Tannleger og leger må være autorisert for å være omfattet av Norsk Pasientskadeerstatning. Dette er en obligatorisk ansvarsforsikring. Det kan koste feilbehandlede pasienter dyrt å ha gått til en tannlege uten slik forsikring.

– Dersom tannlegen eller legen ikke er autorisert, kan heller ikke pasienter som eventuelt blir skadet under behandlingen, søke erstatning hos oss, sier kommunikasjonsrådgiver Torill Svoldal Stæhr i Norsk Pasientskadeerstatning NPE.

Hun understreker at NPE ikke har hatt slike saker inne til behandling. Men hun smeller ikke døra helt igjen:

– Jeg vil anta at dersom vi skulle få en slik sak, vil det bli vurdert om pasienten kan ha vært i god tro. Hvis vedkommende ikke har visst at legen eller tannlegen driver uten godkjenning, kan vedkommende være uten skyld. Da vil vi antakelig se på saken likevel, sier hun.

Ikke lett å få oversikt

– Tannleger som mister autorisasjonen kan heller ikke være medlem i Den norske tannlegeforening, sier kommunikasjonssjef Morten Rolstad. Men det skjer ikke automatisk at foreningen får melding når Statens helsetilsyn trekker tilbake en autorisasjon.

– Den aktuelle tannlegen er medlem hos oss. Vi har ikke fått opplysninger som tilsier at han ikke lenger er autorisert, sier Rolstad.

Skriver på dugnad

Lars Haakon Søraas, Legelisten.no

Lars Helge Søraas er en av gründerne bak Legelisten.no som nå har 100 000 besøk i måneden.

Foto: Privat

Legelisten.no er et privat initiativ, startet av Lars Haakon Søraas og to venner. De savnet en tjeneste hvor vanlige folk kan dele sine opplevelser hos navngitte leger og tannleger. En slik nettdugnad blir ofte kalt «crowdsourcing».

– Vår hensikt er å drive en tjeneste som kan hjelpe folk å finne en god fastlege eller en god tannlege, sier Søraas.

Siden lanseringen sommeren 2012 har siden hatt nesten to millioner besøk. Trafikken er nå oppe i rundt 100 000 besøk i måneden, ifølge Søraas.

Tjenesten inneholder navn på samtlige fastleger i Norge. Over halvparten av alle fastlegene er blitt «anmeldt» av brukerne. Rundt 95 prosent av tannlegene er nå også med, etter at listen ble utvidet i fjor. Nå vurderer gründerne bak Legelisten å utvide med spesialister og sykehus.

– Det har vært tungt å finne fram og få ut data fra offentlige registre, men nå har vi et godt samarbeid med Difi og Statens helsetilsyn, sier Søraas.

Torill Svoldal Stæhr i NPE sier at det er velkomment med en tjeneste som Legelisten.no, som gjør det enklere for publikum å sjekke ting selv.

– Gapestokk

Morten Rolstad

Morten Rolstad i Tannlegeforeningen sier at ikke alle regelbrudd er like alvorlige.

Foto: Tannlegeforeningen

Verken Tannlegeforeningen eller Legeforeningen har vært positive i starten. De fryktet uthenging og at listen skulle bli en offentlig gapestokk.

– En reaksjon fra Helsetilsynet betyr ikke nødvendigvis at tannlegen som får den er en dårlig tannlege, sier Morten Rolstad i Tannlegeforeningen.

Han påpeker at slike reaksjoner selvfølgelig skal tas på alvor.

– Men ofte gjelder det ting som er relativt enkelt å rette opp. Når det er gjort, har tannlegen «sonet sin straff». Derfor er det uheldig om dette blir liggende ute i flere år etterpå, sier Morten Rolstad i Tannlegeforeningen.

Stengte kontoret

Den aktuelle tannlegen i Vestfold stengte mandag ettermiddag døren med øyeblikkelig virkning. Han sier han ikke var klar over at han hadde behandlet pasienter uten autorisasjonen i over sju måneder før mandag denne uken.

Han sier årsaken til at han har rotet med rapporter, er at han har slitt med egen helse i denne perioden. Nå vil han la en annen godkjent tannlege overta pasientene inntil han har fått ordnet opp med Statens helsetilsyn.

– Min forsømmelse har med manglende rapportering å gjøre, og det har ikke berørt pasientene direkte, sier tannlegen til NRK.no.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger