Helsetilsynet bekymret over færre meldinger

Helsetilsynet er bekymret over at det siden 2004 er meldt inn 40 prosent færre uønskede hendelser fra leger og sykepleiere.

Helsetilsynet har fått 40 prosent færre meldinger om uheldige hendelser
Foto: Tormod Strand / NRK

Alle helseinstitusjoner i landet er pålagt å melde fra hvis pasienter blir skadet, eller kunne blitt skadet. De siste fem årene har antallet meldinger om slike uønskede hendelser gått ned.

Geir Sverre Braut

Fungerende direktør i Helsetilsynet, Geir Sverre Braut.

Foto: Tormod Strand / NRK

- Det synes vi er en dramatisk utvikling, som vi slett ikke liker, sier Geir Sverre Braut, fungerende direktør i Helsetilsynet.

- Redd for at meldingene skal slå tilbake

Han tror grunnen til at antallet meldinger har blitt så mange færre, er at leger, sykepleiere og annet helsepersonell ikke opplever at meldingen de sender inn ikke er av betydning og blir tatt til etterretning.

En annen grunn til at helsepersonell vegrer seg for å melde fra er at de er redd for at meldingene skal slå tilbake på dem selv, tror Braut.

Skal unngå at det skjer igjen

En uønsket hendelse kan være alt fra pasienter som skader seg fordi de ikke har tilsyn, psykiatriske pasienter med mislykkede selvmordsforsøk eller pasienter som får feil medisin.

Hensikten med å rapportere om slike hendelser, er å unngå at det skjer igjen. Derfor er det alvorlig for pasienten at det ikke blir rapportert inn.

SISTE NYTT

Siste meldinger